Тиждень психології

Мета: головною метою проведення Тижня психології є створення позитивного мікроклімату в ДНЗ; створення умов для забезпечення психологічного здоров'я всіх учасників освітнього процесу: дітей, педагогів і батьків.

 

Завдання: 
  • популяризація психологічної служби в ДНЗ, роз'яснення значущості, змісту її роботи в дитячому садку;
  • сприяння підвищенню психологічної культури всіх учасників освітнього процесу в напрямку забезпечення комфортного освітнього середовища. 
  • поширення психологічних інновацій;
  • підвищення  інтересу до психології;
  • створення сприятливого психологічногоклімату в ДНЗ;
  • згуртування педагогічного складу, зміцнення колективу;
  • показати реальні форми роботи, можливості психологічної служби дошкільного закладу;
  • підтримати психологічне здоров'я вихованців;
  • психологічна допомога батькам у зміцненні взаєморозуміння між дорослими і дітьми;
  • формування психологічного комфорту дітей у час перебування у ДНЗ, адаптація в колективі, розвиток творчого потенціалу.

 

Попередня робота:
З чого почати роботу? Тематичний тиждень психології в дошкільному закладі повинен бути заздалегідь позначений в плані діяльності навчального закладу та документації психологічної служби. Завдання фахівця - розробити щоденний план заходів. Для того щоб виконати таку задачу, потрібно заздалегідь провести діагностику педагогічного колективу та вихованців на визначення рівня психологічного комфорту, визначити актуальні теми роботи, проблемні питання. На основі отриманих даних слід запланувати тематику заходів, визначити цілі і завдання роботи:
оформити стенди, інформаційні бюлетені із проблем розвитку дітей;
розробити конспекти занять;
розробити положення до різних конкурсів.

 

Такі заходи допомагають вихованцям узагальнити, систематизувати і закріпити знання, а педагогам - поділитися професійним досвідом. Тиждень психології в дитячому саду є інновацією. 

 

Зміст
Тиждень психології в дошкільному закладі — це комплекс заходів, які об'єднані загальною тематикою. Тому важливо правильно сформулювати назву тематичного тижня, наприклад, «Тиждень райдужного настрою» або «В дитячий сад - з посмішкою» і т. п. Потім проводиться планування кожного дня, визначаються види діяльності в рамках загальної теми. 

 

Організація виставок
Проведення виставок фотографій, малюнків або виробів вимагає великої підготовчої роботи. Адже в такій діяльності беруть участь як діти, так і дорослі. А це означає, що метою проведення зазначеної роботи є формування взаєморозуміння між учасниками, а не просте виконання завдання. Наприклад, при організації виставки «Давайте житии дружно» батькам і вихователю слід попередньо провести бесіду з дитиною про те, хто ж таке «дружба». Потрібен час і на створення, оформлення роботи.

 

  

 

  

 

  

 

Що таке «психологічна акція»?
Це розвиваюча гра, в якій беруть участь як діти та їх батьки, так і педагоги. Така діяльність спрямована на діагностику внутрішнього стану учасників, визначення внутрішніх проблем колективу ДНЗ. 
Наприклад, в психологічній  акції  «Калейдоскоп  настрою» дітям, батькам, педагогам  було  запропоновано  намалювати  свій настрій  за допомогою  кіл. Мета: вивчення настрою дітей і дорослих у  дошкільному  закладі.

 

 

Робота з батьками
Тиждень психології в дошкільному закладі допомагає батькам усвідомити важливість і необхідність спільної діяльності зі своєю дитиною. У процесі ігрової діяльності дорослі вчаться розуміти свою роль у процесі становлення особистості, визначення рис характеру і поведінки малюка. Тому велика частина роботи фахівця ДНЗ спрямована на спільну діяльність батьків і дитини. Так, колективні розваги, спортивні змагання, виготовлення виробів і оформлення виставкових робіт передбачають спільні зусилля дорослих і малюків, де кожному учаснику відводиться певна роль.

 

Робота з педагогами та молодшим персоналом
Не тільки з вихованцями та їх батьками проводиться тиждень психології в дитячому саду. З педагогами також організовується тематична діяльність. Метою такої роботи є згуртування колективу, рішення проблемних ситуацій, підвищення рівня самореалізації кожного фахівця, виявлення здібностей. Протягом тематичного тижня проводять психологічні тренінги, ігри, семінари для педагогів і молодшого персоналу ДНЗ. 

 

 

КОНСПЕКТИ

 


Корекційно- розвивальне  заняття  з  дітьми  з  особливими  потребами «Чарівні  перетворення в Пісочної країні»
Мета заняття:
1.Удосконалення навичок і вмінь практичного спілкування, використовування вербальних та невербальних засобів спілкування.
2. Розвиток фантазії, наочно-образного мислення, словесно-логічного мислення, творчого і критичного мислення, концентрації уваги, емпатії.
3. Зниження психофізичної  напруги.

4. Актуалізація емоцій.

Читати далі...

 Заняття-розвага для дітей середнього дошкільного  віку «Школа добрих чарівників»
Мета:
Навчити дитину погоджувати власну поведінку з поведінкою інших дітей.
Правила ігор:

Для досягнення визначеної мети діти повинні діяти з максимальною узгодженістю. Це вимагає від них, по-перше, великої уваги до однолітків і, по-друге, вміння діяти з урахуванням потреб, інтересів і поведінки інших дітей. Така узгодженість сприяє напрямку уваги на іншого, згуртованості дій і виникненню почуття спільності.

Читати далі...

 Тренінг «Зрозумій мене!» для дітей старшого дошкільного віку
Мета: Особистісний розвиток дитини.
Завдання:  
Формувати позитивне ставлення до свого «Я»;
Розвивати почуття приналежності до групи, толерантну поведінку;
Розвивати вміння відкрито виявляти свої емоції і почуття, висловлювати їх.
Умови проведення: беруть участь всі діти однієї групи; є можливість стояти, сидіти в колі, вільно малювати.

Читати далі...

 Тренінг толерантності для педагогів
Мета:
• усвідомлення педагогами своєї індивідуальності;
• познайомити з поняттям "толерантність";
• показати, що толерантність до себе і толерантність до інших тісно пов'язані;
• допомогти педагогам уважно ставитися до себе, поважати і приймати себе.
Завдання:
• створення комфортного психологічного клімату в групі;
• створення умов для самопізнання і набуття досвіду позитивного спілкування.

Читати далі..

 Практичне заняття з елементами тренінгу для помічників вихователів «Що таке толерантність»

Мета: познайомити з поняттям «толерантність», «толерантна особистість»; розвивати професійну самосвідомість; формувати толерантне ставлення до інших людей; гармонізувати взаємини у колективі.

Читати далі ...

 

 

 

 Ділова гра «Мистецтво  взаємодії з батьками»
Мета: формування умінь диференційовано підходити до організації роботи з батьками; оптимальні шляхи вирішення конфліктів; пошук нових способів поведінки в контактах з батьками; набуття досвіду спільної роботи педагогічного колективу.

Читати далі...

 

 

 

 

 Ділова гра для помічників вихователя. Випробування у країні «Дитячий світ»
Мета:
Активізувати творчий потенціал помічників вихователя. Спонукати до активної посильної участі в організації освітнього процесу та дотримання сучасних вимог роботи.

Читати далі...

 

 

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи