Сторінка Профспілок

Профспілковий комітет КЗО "ДНЗ № 189" ДМР - це 47 співробітників, що складає 100% від загальної чисельності колективу.
 
Між адміністрацією КЗО "ДНЗ № 189" ДМР на чолі із завідуачем Шведак В.А. та профспілковим комітетом укладено колективний договір. Своєчасно вносяться зміни та доповнення до нього. Найважливішими розділами є охорона праці, режим роботи, робочий час та час відпочинку, нормування та оплата праці тощо.
 
Первинна профспілкова організація керується у своїй роботі Статутом Профспілки працівників освіти і науки України.
 
Вся робота первиної проспілкової організації та постійно діючих комісій планується на календарний рік, де враховуються зауваження та пропозиції спілчан. На засіданнях профкому складається план та розміщується у профспілковому куточку, який зручно розташований на першому поверсі для загального ознайомлення з ним всіх членів колективу.

 

СКЛАД ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

КЗО «ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №189 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ДМР

 

 Основи нашої діяльності та напрямки роботи

 

Соціальне партнерство
Організаційна та інформаційна діяльність
Укладання колективного договору
Солідарні дії за соціальні гарантії
Робота з молодими педагогами
Допомога ветеранам праці
Профілактика здоров'я працівників та їх дітей
Культурно-спортивна робота
Створення здорових та безпечних умов праці
Боротьба за соціальні права і гарантії працівників

 

 

Голова ПК        

О.В. Панасенко

Заступник голови ПК

О.Б. Козлова

Секретар

Г.А. Кособурова
   

Комісія з охорони праці

Голова комісії

В.А. Шведак                        

Члени комісії:

О.М. Годованик

 

О.В. Панасенко

 

Комісія з культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи

Члени комісії:

Т.В. Хрящова    

 

Г.А. Білецька    

 

Т.М. Піскунова

 

Комісія з соціального страхування і тимчасової втрати непрацездатності

Голова комісії

О.В. Панасенко

Члени комісії:

О.І. Лобода

 

О.О. Чуйко

  Г.О. Гогіна

Ревізійна комісія

 

Голова комісії

В.О. Арах

Члени комісії:

Т.М. Солдатенко

 

О.П. Павлюкова


Склад уповноважених представників сторін, що контролюють хід виконання колективного договору 
Від сторони власника: В.А. Шведак
  А.В. Івашина
  О.М. Годованик
   
Від профспілкового комітету: О.В. Панасенко
  О.Б. Козлова
  О.І. Лобода

 

 

ПЛАН
роботи Профспілкового комітету КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР
Збори:
 
Січень 2019 р.
1. Про роботу адміністрації  та профкому по виконанню комплексних заходів по охороні праці за 2018 р. та прийняття комплексних заходів на 2019 р.
 
Квітень 2019 р.
1. Про роботу адміністрації  та профкому по виконанню колективного договору та прийняття доповнень і змін до колективного договору.
 
ЗАСІДАННЯ
Профспілкового комітету КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР
 
Січень 2019 р.
План роботи ПК на 2019 р.
Узгодження графіку відпусток працівників НЗ.
 
Березень 2019 р.
Про дотримання норм та правил з охорони праці та техніки безпеки.
Про підготовку та проведення свята 8-го Березня.
 
Травень 2019 р.
Про тарифікацію працівників та комплектування груп.
Стан ведення трудових книжок.
Звіт про роботу культурно-масової комісії.
 
Серпень 2019 р.
Аналіз проведення літньої оздоровчої компанії ДНЗ.
Тарифікація працівників ДНЗ на новий навчальний рік.
 
Жовтень 2019 р.
Аналіз захворюваності членів профспілки та заходи по її попередженню
Підготовка до святкування Дня вчителя.
 
Грудень 2019 р.
Звіт адміністрації про виконання положень Угоди з охорони праці та техніки безпеки між адміністрацією та профкомом за 2019 р.
Звіт роботи ревізійної комісії ПК.
Аналіз виконання плану роботи ПК за 2019 р.
Святкування Новорічних та Різдвяних свят.
 

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Член Профспілки має право:
 • обирати і бути обраним (делегованим) до складу профспілкових органів;
 • брати участь у профспілкових зборах, бути присутнім на засіданнях виборних профспілкових органів при розгляді питань, що стосуються його прав та інтересів;
 • вільно обговорювати на засіданнях комітетів Профспілки, профспілкових зборах всі питання діяльності Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлюватися та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці рішень;
 • одержувати безкоштовні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво і захист в суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;
 • звертатися до профспілкових органів із заявами та пропозиціями і вимагати на них відповіді;
 • користуватися матеріальною допомогою та іншими виплатами з коштів Профспілки;
 • отримувати інформацію про роботу профспілкової організації і використання профспілкових коштів;
 • відповідно до встановлених нормативів одержувати путівки на санаторно-курортне лікування і відпочинок для себе та членів сім’ї.

 

Член Профспілки зобов’язаний:
 • визнавати і виконувати вимоги Статуту Профспілки;
 • своєчасно сплачувати профспілкові внески;
 • брати участь у роботі профспілкової організації;
 • виконувати рішення профспілкових органів;
 • не допускати дій, що перешкоджають профспілковій організації у досягненні мети та реалізації завдань Профспілки;
 • виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором та іншими угодами, укладеними Профспілкою;
 • з повагою ставитись до товаришів по роботі, не допускати дії, котрі принижують честь і гідність громадянина;
 • виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці.
 
ГАРАНТІЇ ПРАВ
ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • член Профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету за винятком випадків, передбачених законодавством;
 • члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, не можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності, їм не можуть бути змінені умови трудового договору, оплати праці без попередньої згоди органу, членом якого вони є;
 • звільнення з ініціативи роботодавця працівників обраних до складу виборного органу первинної профспілкової організації, крім додержання загального порядку звільнення, допускається лише за наявності попередньої згоди виборного органу, членом якого вони є, а також вищестоящого органу Профспілки;
 • працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації на час профспілкового навчання надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням заробітної плати за рахунок роботодавця;
 • звільнення з ініціативи роботодавця осіб, які обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом одного року після закінчення виборних повноважень (крім випадків повної ліквідації підприємства або вчинення працівником винних дій, за які законодавством передбачається можливість звільнення, а також невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи);
 • працівникам, звільненим з роботи в зв’язку із обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);
 • за активну участь у діяльності Профспілки член Профспілки може бути заохочений шляхом оголошення подяки, преміювання, нагородження Почесною грамотою Профспілки працівників освіти і науки України, іншими видами заохочення;
 • за порушення вимог Статуту, за вчинення дій, що можуть спричинити розпад профорганізації, дискредитацію профспілкового членства або протидію в досягненні мети і завдань профспілкової організації до членів Профспілки можуть застосовуватися стягнення:
            - догана;
            - виключення з Профспілки;
 • за працівниками обраними до складу виборного органу первинної профспілкової організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.

 

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи