Гурткова робота

В нашому закладі планомірно проходить робота з обдарованими дітьми.

 

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку педагогічний колектив закладу дошкільної освіти має спрямовувати свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи. При цьому слід приділяти увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:
  • забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;
  • патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;  
  • трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей;
  • забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.   
   
Організована робота гуртків: гурток комп'ютерної грамоти "Смайлик" (керівник Панасенко О.В.), гурток з іноземної мови «Весела англійська» (керівник Вихрестюк О.В.).

 

 

З метою забезпечення сприймання дітьми нового виду діяльності, як звичного, засобом комп’ютерно – ігрового комплексу; формування у старших дошкільників первинних уявлень про комп’ютер, як освітній ресурс; розвиток інтелектуальних здібностей та пізнавальних процесів; виховання мотиваційної спрямованості до пізнання у закладі працює гурток "Смайлик".

 З метою оптимізації навчало – розвивального процесу робота організовується підгрупами (6 – 8 дітей). Тривалість заняття складає 20 хвилин.

  

 

З метою розвитку мовленнєвих здібностей у дітей з вивчення англійської мови у закладі дошкільної освіти  працює гурток «Весела англійська».
     
Групи поділяються на підгрупи та комплектуються по 10-16 дітей. Заняття в групах проводяться за навчально тематичним планом та авторськими програмами. Заняття проводяться 2 рази на тиждень у дітей старшого віку. 

 

 

 

 

 

 

Години і дні занять встановлюються за погодженням з адміністрацією закладу дошкільної освіти, тривалість занять відповідає встановленим нормам для навчальних закладів. Навчально-виховна робота в групах планується і обліковується в спеціальних журналах. Журнали ведуться керівником гуртка. У закладі дошкільної освіти ведеться відповідна документація з надання додаткових освітніх послуг: розклад занять, табель обліку робочого часу, відомості відвідування. 
     
Результати роботи висвітлюються на музичних святах та розвагах,  тематичних виставах, відкритих заняттях.

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи