Правила прийому

               

 

Анимация Разные надписи, картинки Разные надписи бесплатно

Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша дитина здійснювала навчання, виховання та розвиток в нашому дошкільному закладі, Вам необхідно зареєструватися на сайті електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади. Перед реєстрацією бажано ознайомитися з інформацією про дошкільні навчальні заклади та статистикою зареєстрованих заявок на сайті Єдиного освітнього центру Дніпропетровської області.
   
Коли Ви обрали заклад для Вашої дитини, Вам необхідно пройти on-line-реєстрацію, заповнивши реєстраційну форму. 

 

Наявність електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади є обов'язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

 

При успішній реєстрації заявці встановлюється статус «Зареєстровано в черзі», дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

     
Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звернутися до відповідальної особи в дошкільному навчальному закладі з оригіналами документів та ксерокопією (свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви скан-копії вищевказаних документів. Якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде відповідати оригіналам документів, Вашу заяву буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена оригіналами документів, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.

 

 

     Зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється:
 • згідно зі ст. 53 Конституції України – кожен має право на освіту;
 • згідно зі ст. 55 Закону України “Про освіту” – батьки здобувачів освіти мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • згідно зі ст. 14 Закону України “Про дошкільну освіту” – комплектування груп дошкільного навчального закладу;
 • згідно зі ст. 36 Закону України “Про дошкільну освіту” – батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад;

 • згідно з п.6, 7, 8, 9, 10 “Положення про дошкільний навчальний заклад”;
 • згідно зі Статутом дошкільного навчального закладу КЗО “Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 189 комбінованого типу” ДМР.

 

Освіта в Україні визнана пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства. Саме тому одним із основних принципів освіти у нашій державі є доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою (ст. 3 Закону України «Про освіту» Право на освіту). 
     
Водночас нормами законодавства встановлено низку пільг для різних категорій населення щодо реалізації права на отримання дошкільної освіти. Так, у першочерговому порядку надаються місця у дошкільних навчальних закладах для дітей: 

 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення дитини;
 • заяви – згоди на обробку персональних даних;
 • документів на встановлення батьківської оплати за харчування (пакет документів, які підтверджують право на пільги при оплаті за харчування (чорнобильці, багатодітні, малозабезпечені тощо)).

 

Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити:
 • в групи для дітей:
- з порушеннями психологічного розвитку, в тому числі порушеннями емоційно-вольової сфери, з розладами мови, астенічно ослаблених – додатково надається висновок психолого-медико-педагогічної консультації територіального лікувально-профілактичного закладу, довідка про інвалідність (в разі наявності);

 

- з порушеннями опорно-рухового апарату, в тому числі діти з особливими освітніми потребами (діти з ДЦП які мають віковий інтелект або порушення психологічного розвитку та у яких порушення функцій організму не перевищує ІІ ступінь) – додатково надається висновок психолого-медико-педагогічної консультації територіального лікувально-профілактичного закладу, довідка про інвалідність (в разі наявності);

 

- для дітей з інвалідністю надається висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

 

- надається індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю;

 

Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до дошкільного закладу за умови забезпечення постійного супроводу дитини асистентом (батьками або особами, які їх замінюють), які повинні мати дозвіл лікарської установи на знаходження  у дошкільному закладі.
 

     
До дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з затримкою психічного розвитку зараховуються діти з 3-річного віку, в яких виявлено затримку психічного розвитку різного походження:
 • церебрально-органічного генезу (як правило, резидуального характеру у вигляді залишкових явищ інфекцій, травм, інтоксикацій нервової системи або генетичних вад розвитку);
 • по типу конституційного (гармонійного) психічного і психофізичного інфантилізму;
 • соматогенного походження з явищами стійкої соматичної астенії, соматогенної інфантилізації;
 • психогенного походження з явищами патологічного розвитку особистості за невротичним типом, психогенної інфантилізації;
 • внаслідок інших причин;
     
До дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату зараховуються діти з 3-річного віку, які самостійно пересуваються, з такими захворюваннями:
 • дитячий церебральний параліч у легкій формі;
 • наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах;
 • вроджені та набуті деформації опорно-рухового апарату;
 • наслідки інфекційних поліартритів, артрогрипозу;
 • хондродистрофія, міопатія, сколіоз.

Протипоказаннями для прийому дітей до дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу є: усі хвороби в період загострення; хронічні захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, травлення та ін. у період декомпенсації, ендокринні захворювання, що потребують індивідуального догляду і лікування; інфекційні хвороби до закінчення строку ізоляції, бацилоносії дифтерії та кишкових інфекцій; період лікування заразних та паразитарних хвороб очей та шкіри; злоякісні захворювання крові, недостатність кровообігу будь-якого ступеня; активні форми туберкульозу; часті судомні пароксизми (денні і нічні); психічні захворювання, що супроводжуються тяжким та глибоким недоумством та іншими важкими нервово-психічними розладами; різні форми енурезу, енкопрезу; психопатія і психопатоподібні стани різного характеру; венеричні захворювання; тяжкі вади опорно-рухового апарату, що унеможливлюють самостійне пересування та обслуговування.
 

 

 • Згідно п. 18 “Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень”, затверджене наказом МОЗ України від 03.12.2006р. № 48: питання зарахування до дошкільного навчального закладу дітей, яким проводились профілактичні щеплення з порушенням установлених строків у зв`язку з мед.протипоказаннями вирішується консіліумом відповідних лікарів за умови благополучної епідемологічної ситуації;
 • Довідка дільничного лікаря, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 №302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.
 • питання зарахування до дошкільного навчального закладу дітей, батьки яких відмовились від щеплень, вирішується лікарською консультаційною комісією (наказ МОЗ України № 434 від 29.11.2002 та затверджене цим наказом “Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до  відвідування дошкільних навчальних закладів).
 
Формування новостворених груп проводиться наприкінці поточного навчального року.       
Діти зараховуються до ДНЗ з 2 – х річного віку (станом на 01 вересня поточного року).
 
     
Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками та діагнозами, встановленими на підставі обстеження психолого-медико-педагогічної консультації.
     
Наповнюваність груп у дошкільному закладі становить:
 • для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
 • для дітей віком від трьох до шести років – до 20 осіб;
 • для дітей з порушеннями психологічного розвитку віком від трьох до семи років – до 12 осіб;
 • для дітей з порушеннями опорно – рухового апарату – до 8 осіб.

 

 • у разі її хвороби;
 • карантину;
 • санаторного лікування;
 • на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
 • у літній оздоровчий період.
 
Дитина, що не відвідує сад більше трьох днів, повинна мати довідку від лікаря. При поверненні після більш тривалої відсутності надається довідка про стан здоров'я й контактах за останні 21 день та довідка результату аналізу калу на яйцеглист. Необхідно заздалегідь повідомляти про день виходу після тривалої відсутності.

 

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
 • у разі закінчення терміну перебування дитини в дошкільному закладі, зазначеного висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації;
 • у разі несплати  батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 місяців;
 • у разі невідвідування дитиною дошкільного закладу без поважних причин.
Щомісяця фахівцями закладу проводиться аналіз комплектації груп та узагальнюються дані фактичного відвідування дітьми закладу.

Анимация Разные надписи, картинки Разные надписи бесплатно

 

Чи мають право неповнолітні особи забирати своїх братів і сестер з дошкільного навчального закладу?
Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. № 2947- ІІІ (із змінами, далі - (сімейний кодекс) батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі - Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до Закону № 2402.
У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі - Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.
Згідно з частиною 2 статті ІІ Закону № 2628, дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.
Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров'я тощо.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі - Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність.
Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.

 

 

 

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи