Мова (мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в Комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 189 Дніпровської міської ради  відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, "Про дошкільну освіту", “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та Статуту КЗДО № 189 ДМР є українська мова.
 
Окрім державної, вивчається англійська, мова (гурток з англійської мови).
 
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
 
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
 
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
 
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
 
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
 
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
 
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»
 
Стаття 7. Мова освіти (РЕД.)
 
Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
 
 
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ"
 
Стаття 10. Мова (мови) у дошкільній освіті
 
1. Мовою дошкільної освіти є державна мова.
 
2. Застосування мов у дошкільній освіті визначають закони України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та "Про освіту".
 
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»
 
Стаття 21. Державна мова у сфері освіти (РЕД.)
 
Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.
 
СТАТУТ КЗДО № 189 ДМР
 
1.11. В Закладі визначена українська мова навчання.

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи