Запобігання та протидія булінгу (цькуванню)

План заходів

щодо запобігання та протидії булінгу (цькування)

на 2023 – 2024 навчальний рік

 

Заходи

Відповідальний

Дата

Форма виконаня

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення

попередження булінгу (цькування)

 1.  

Наказ «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

Директор

Протягом року

Наказ

 1.  

Наказ «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти»

Директор

Протягом року

Наказ

 1.  

Наради з питань профілактики булінгу (цькування):

- з педагогічними працівниками;

- з технічним персоналом.

Директор

Вересень

Нарада

 1.  

Розміщення на сайті закладу нормативних документів. Алгоритм дій у разі виявлення ознак чи фактів, що можуть вказувати на вчинення булінгу (цькування) щодо дитини

Діловод

Вересень

Сайт

 1.  

Підготовка рекомендацій для працівників:

- нормативні документи із запобігання та протидії булінгу (цькування);

- з розпізнавання ознак булінгу (цькування), форми, причини і наслідки булінгу (цькування), види та способи одержання допомого постраждалими особами.

Вихователь-методист

Жовтень

Сайт

Робота з працівниками закладу освіти

1.

Консультування педагогічних працівників із запобігання та протидії булінгу (цькування) (за потребою)

Вихователь-методист

Протягом року

Індивідуальне консультування

2.

Інструктивні наради з питань запобігання та протидії булінгу (цькування) з технічним персоналом

Директор

Протягом року

Індивідуальні бесіди

3.

Організація заходів щодо запобігання булінгу (цькування)  на території навчального закладу

Директор

Протягом року

 

Спостереження

Робота з вихованцями

 1.  

Інформаційно – просвітницькі заходи з питань запобігання та протидії булінгу (цькування) для дітей та за участю дітей

Вихователі

Протягом року

Бесіди, тренінги, години спілкування

 1.  

Заходи в рамках Всеукраїнського тижня протидії булінгу (цькування)

Вихователі

Вересень

Бесіди, заняття з елементами тренінгу, години спілкування, перегляд відео

 1.  

Акція «16 днів проти насилля»

Вихователі

Згідно плану

Бесіди, заняття з елементами тренінгу, години спілкування, перегляд відео

 1.  

Перегляд мультфільму про добро та повагу до дня Толерантності

Вихователі

16 листопада

 

Перегляд відео

Робота з батьками

 1.  

Виступи на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в дитячому колективі

Вихователі

Грудень

Виступ

 1.  

Індивідуальні бесіди з батьками щодо профілактики булінгу (цькування) в дитячому колективі

Вихователі

Протягом року (за потреби)

Індивідуальні консультації

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

1.

Моніторинг батьків на  випадки булінгу (цькування) (за потребою)

Вихователі

Протягом року

Анкетування

2.

Звіт про виконання заходів із запобігання та протидії булінгу (цькування)

Вихователь-методист

1 раз на квартал

Звіт

 

ПОРЯДОК  
подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)
 
  Загальні питання 
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». 
2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню). 
3. Заявниками можуть бути батьки здобувачів освіти/законні представники, працівники та педагогічні працівники закладу та інші особи. 
4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації. 
5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 
Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 
Типовими ознаками булінгу (цькування) є:
- систематичність (повторюваність) діяння;
- наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

 

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню) 
1. Працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти керівнику закладу. 
2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява). 
3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує діловод, яий зобов’язаний терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу. 
4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності –  керівник закладу або його заступник. 
5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування). 
6. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу. 
7. Датою подання заяв є дата їх прийняття. 
8. Розгляд Заяв здійснює керівник закладу з дотриманням конфіденційності.
 
 
Відповідальна особа
1. Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників.
2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення керівника закладу.
3. Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу.
4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.
 
 Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) 
1. За результатами розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб. 
2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін. 
3. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.
4. Комісія створюється наказом керівника закладу. 
5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи. 
6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами. 
7. Якщо Комісія визначила що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей. 
8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого. 
9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.
10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).
 
Терміни подання та розгляду Заяв
1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву. 
2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом  1 робочого дня з дати подання Заяви. 
3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3  робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування. 
4. За результатами розслідування протягом 1 робочого дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

 

ПОРЯДОК
реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в навчальному закладі

 

1. Підставою для реагування в закладі освіти на випадки булінгу (цькування) є заява або повідомлення, про випадок та/або підозру його вчинення стосовно неповнолітньої особи та/або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, отриманої суб'єктами реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
Повідомлення можуть бути в усній та/або письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації (телефон, соціальні мережі, електронна пошта, електронні месенджери, офіційні веб ресурси та ін.).
2. Повідомляти про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти може будь-яка особа, учасником або стороною якого вона стала або яка підозрює про його вчинення стосовно неповнолітньої особи або про який отримала достовірну інформацію.
До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях або за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом
роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.
3. Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:
умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;
словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження
волевиявлення особи;
будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;
будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів; інші правопорушення насильницького характеру.
4. Педагогічні та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов’язані:
вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;
за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;
повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).
5. Керівник закладу освіти:
у разі отримання заяви про випадок булінгу (цькування) не пізніше однієї доби повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України про звернення, одного з батьків або законних представників неповнолітньої особи;
для невідкладного надання психологічної допомоги (за потреби) інформує територіальний орган (підрозділ) служби у справах дітей та/або центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
для організації надання медичної допомоги постраждалій особі (за потреби) викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
призначає уповноважену особу, скликає та визначає наказом склад комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) з метою проведення розслідування;
у випадку тимчасової відсутності уповноваженої особи визначає цим наказом особу зі складу комісії, відповідальну за підготовку матеріалів для засідання (шляхом опитування учасників випадку, з’ясування наявності фото та відеофіксацій, психологічної характеристики сторін тощо );
інформує особу, яка звернулась із заявою, про подальший порядок її розгляду;
скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) не пізніше, ніж три робочі дні з дня надходження заяви про випадок або підозру з метою планування та застосування необхідних заходів реагування.

 

Діяльність комісії закладу освіти з розгляду випадків булінгу (цькування)
1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) є колегіальним органом закладу освіти, яка скликається в кожному окремому випадку
надходження заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти не пізніше ніж три робочі дні з дня надходження заяви або повідомлення.
2. До складу комісії входять уповноважена особа та інші зацікавлені особи (педагогічні працівники, практичний психолог, медичний працівник та інші особи) за рішенням керівника закладу освіти.
До участі в засіданні комісії також можуть бути залучені сторони булінгу (цькування) (за потреби), один з батьків або законних представників неповнолітнього кривдника та потерпілого, представники інших суб’єктів реагування на випадки боулінгу (цькування) в закладах освіти та інших зацікавлених сторін.
3. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
4.За підсумками роботи комісії складається протокол.
5. За виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування) згідно з протоколом засідання комісії відповідає уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії.
6. До повноважень комісії належать:
розгляд та аналіз матеріалів за результатами проведенного розслідування щодо з'ясування обставин на підставі заяви про булінг (цькування);
визначення сторін булінгу (цькування), можливих причин та необхідних заходів для їх усунення;
планування заходів стабілізації психологічного клімату у колективі, формування емпатії між сторонами булінгу (цькування) та надання соціальних та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу (цькування), в тому числі із залученням необхідних фахівціві з надання правової, соціальної та іншої допомоги тощо;
формування рекомендацій для педагогічних працівників закладу освіти щодо доцільних методів навчання та організації роботи з неповнолітніми сторонами булінгу (цькування) та їхніми батьками або законними представниками;
формування рекомендацій для батьків або законних представників неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

 

Порядок застосування заходів виховного впливу в закладі освіти
1. Заходи виховного впливу застосовуються для відновлення та нормалізації відносин між учасниками освітнього процесу після випадку булінгу (цькування) з метою створення та сприятливого для навчання та роботи освітнього середовища.
2. Заходи виховного впливу застосовуються у разі наявності факту булінгу (цькування) в закладі освіти по відношенню до кривдника, потерпілого та свідків.
3. Заходи виховного впливу мають забезпечити дотримання прав та інтересів сторін булінгу (цькування), необхідне виховання та освіту, соціальну та психолого-педагогічну допомогу.
4. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними працівниками закладу освіти із залученням необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі територіальних органів (підрозділів) служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо.
5. Необхідні заходи виховного впливу визначає та планує комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
6. Керівник закладу освіти вживає необхідних заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу, в тому числі залучення (за потреби) необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги тощо.
7. Керівник закладу освіти забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).
8. Практичний психолог та соціальний педагог у межах своїх посадових обов’язків:
діагностують стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся булінг (цькування);
за результатами діагностики розробляють план корекційної роботи з кривдником та свідками із залученням батьків або законних представників;
розробляють та реалізують програму індивідуальної реабілітації для потерпілого;
розробляють профілактичні заходи для групи, в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування); для батьків або законних представників;
здійснюють супровід педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес для групи, в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування);
забезпечують надання психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).
9. Педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес для групи, в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування):
виконують рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти щодо доцільних методів навчання та організації роботи з неповнолітніми сторонами булінгу (цькування) та їхніми батьками або законними представниками;
забезпечують інтеграцію антибулінгового компоненту в освітній процес, який визначається правилами поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти, статутом закладу освіти, законодавством;
виробляють спільно з здобувачами освіти правила взаємодії групи під час освітнього процесу.

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи