Сторінка дефектолога

 

Дефектоло́гія — відноситься до педагогічних наук і вивчає психофізіологічні особливості людей з аномальним розвитком, закономірності їх виховання і навчання. А також їх адаптації і реабілітації в соціумі.
Дефектологія поділяється на :
Сурдопедагогіка — займається питанням навчання і виховання дітей з вадами слуху;
Олгігопедагогіка — займається питаннями виховання і навчання розумово відсталих дітей;
Тифлопедагогіка — займається питанням навчання і виховання дітей з вадами зору;
Логопедагогіка — займається питанням навчання і виховання дітей з недоліками мови.

 

 

 

 

фахівець, який працює з дітьми з фізичними та психічними недоліками. 

 максимально можливий розвиток і адаптація дітей в соціальній,    

                                                                                                                                учбовій,побутовій, професійній та інших сферах.    

   
 Професія дефектолога знаходиться на стику медицини і педагогіки, тісно пов'язана з психологією.
Вчитель-дефектолог проводить заняття по формуванню елементарних математичних уявлень, ознайомленню з навколишнім світом, розвитку комунікативного мовлення, вченню грамоті, читанню, грі, конструюванню.

 

     

     

     Робота педагога - дефектолога займає винятково важливе місце в  корекційнії роботі з реабілітації дітей з ураженнями нервової системи. Фахівці розвивають інтелект, мову й інші психічні процеси дитини.Ця робота поєднується з іншими ланками комплексного відновного лікування.                                                                                    
     Основна мета виховної роботи - формування особистості дитини в колективі. Кожне з знов придбаних відчуттів і образів відкриває для дитини потенційно великі можливості адаптації до навколишнього соціального середовища, чого вона і досягає наслідувальним шляхом.
      У процесі спеціальних занять педагог-дефектолог розвиває у дітей сприйняття і уявлення, тренує пам'ять і увагу. У процесі спеціальних занять розвиваються  і удосконалюються мовні функції. Комплексне лікування дає найбільший ефект у разі узгодженого  здійснення лікувальних та педагогічних заходів. 
     Визначаючи природу того чи іншого виду відсталості дитини, ми звертаємо увагу на позитивні сторони його особистості і на цій основі будуємо виховно-корекційну роботу. 

 

     

     

     До дітей зі складним дефектом відносяться діти, які мають аномалії розвитку сенсорних функцій (зору, слуху) в поєднанні з інтелектуальною недостатністю (розумова відсталість, олігофренія). 
     В даний час виділяються групи дітей зі складним дефектом: 
- Розумово відсталі глухі або погано чують; 
- Розумово відсталі слабозорі або сліпі (частково-видющі); 
- Сліпоглухонімі; 
- Глухі чують. 
     У дефектологической практиці зустрічаються також діти з множинними дефектами - розумово відсталі сліпоглухі, діти з порушеннями опорно-рухового апарату в поєднанні з порушенням органів слуху чи зору. 
     Складний дефект - це не просто сума двох (а іноді і більше) дефектів; він є якісно своєрідним і має свою структуру, відмінну від складових складний дефект аномалії. 
     Обстеження будь-якої аномальної дитини, обстеження дитини зі складним дефектом носить комплексний характер і є клініко-психолого-педагогічним обстеженням. У ньому беруть участь дефектологи, психологи, фізіологи, психіатри, лікарі-фахівці. 
     Наявність у дітей грубої сенсорної (зниження слуху чи зору) і розумової недостатності, а також патологія рухової сфери, що спостерігається при дитячих церебральних паралічах, нерідко призводить до недорозвинення всіх компонентів мовлення, що має у всіх випадках своєрідну  обумовленість і специфічні прояви і вимагає диференційованих методів корекційного впливу. 

 

     

     Надзвичайно важливо здійснювати  корекційну роботу щодо дітей з тією чи іншою мовною патологією. Як правило, мовна патологія супроводжується різними неврологічними порушеннями. Особливо часто мовна патологія відзначається при дитячих паралічах. 
     Слід пам'ятати, що вся психолого-педагогічна робота з дітьми, що мають мовну патологію, має проводитися на тлі позитивного настрою хворих. Необхідно, щоб хворі були максимально активні і зацікавлені в усуненні мовних дефектів. 
     Розвиток маніпулятивної діяльності рук і формування мови йдуть паралельно один одному. Це слід враховувати під час проведення педагогічної роботи з дітьми. При вираженості рухових порушень (особливо при церебральних паралічах) важливе значення в процесі розвитку  повинно надаватися придушенню патологічної рефлекторної активності. 
     Необхідно подбати про формування функції кусати і жувати. Разом з тим слід стимулювати і розвивати звукову комунікацію. Стимуляція комунікативної голосової і мовної активності є однією з найважливіших завдань на всіх етапах розвитку  дитини. Одним з важливих факторів, що затримують мовленнєвий розвиток та інтелектуальний розвиток дітей з вродженими і придбаними в ранньому віці ураженнями нервової системи, що поєднуються з руховими порушеннями, є порівняно пізнє становлення випрямляючих рефлексів. У зв'язку з цим  дитина виявляється позбавленою можливості утримувати голову, сидіти, стояти і ходити. Це, у свою чергу, ще більше перешкоджає нормальному диханню, голосоутворенню, рухам мовної мускулатури. У зв'язку зі сказаним, розвиток мови і інтелекту дитини слід здійснювати в тісній єдності із заняттями лікувальної фізкультури, спрямованими на розвиток випрямляючих рефлексів, а так само опорної, хапальної та маніпулятивної діяльності рук. Педагог-дефектолог і логопед повинні постійно зіставляти темпи моторного та мовного розвитку дитини і стежити, щоб моторне навантаження в мовній діяльності було адекватне. 

 

     

1. Виховання рухових функцій. 
2. Виховання навичок. 
3. Виховання мови. 
4. Соціальне пристосування. 
     Не менше значення  надається розвитку особистісних якостей. 
     Велика увага приділяється підготовці до школи. Включає  розвиток мови, слухового сприйняття, ритму, зорової уваги та пам'яті. 
 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи