Самоосвіта

    Поняття „ самоосвіта “ складається з комплектування
особистої бібліотеки і розумової праці вдома, наодинці.
Василь Сухомлинський
 
 
Базовий компонент дошкільної освіти передбачає, що педагог дошкільної освіти має бути високопрофесійною, духовно розвинутою, творчою, ініціативною особистістю, яка постійно удосконалюється, підвищує свою професійну майстерність, зростає духовно. Час не стоїть на місці: з'являються нові педагогічні віяння, авторські методики, бібліотеки поповнюються сучасною методичною літературою. І педагог, який прагне до вдосконалення у своїй професії, не може залишатися осторонь. Самоосвіта – являється однією із важливіших форм самовдосконалення педагогічного працівника. Як процес оволодіння знаннями, воно тісно пов'язане з самовихованням і вважається його складовою частиною: у людини розвивається вміння самостійно здобувати нові знання. У період між навчанням на курсах необхідно займатися самоосвітою, яка розширює і поглиблює знання, отримані на курсах, сприяє осмисленню досвіду на більш високому теоретичному рівні.
     
В Комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)  № 189 комбінованого типу» Дніпровської міської ради педагоги використовують такі форми самоосвіти:
 • робота із книгами, періодичними професійними виданнями;
 • використання матеріалів проблеми, яку вивчають, які пропонує мережа Інтернет;
 • участь в роботі конференцій, вебінарів, засідань круглих столів, науково – практичних семінарів, методичних об’єднань різних рівнів, тренінгів, майстер-класів, колективних переглядів та ін.;
 • отримання консультацій спеціалістів практичних методичних центрів, кафедр системи післядипломної освіти;
 • вивчення і творче застосування досягнень перспективного педагогічного досвіду, упровадження інноваційних розробок;
 • ведення власної картотеки з обраної проблеми, конспектів - тезисів, власні розроблен-ня заходів для проведення з дошкільниками. 
     
Результатом зусиль педагога є вдосконалення роботи з дітьми, зростання його професійної майстерності.
     
Кілька порад тим, хто займається самоосвітою
     
Важливо:
 • доповнювати знання з певного питання, які ви отримуєте з одного джерела, відомостями з іншого. Це дає змогу порівнювати, аналізувати, робити висновки і формувати власну думку;
 • користуватися бібліотечними каталогами. Це скоротить час пошуку потрібної літератури, тому, що багато карток містить коротку анотацію або перелік основних питань, що розкриваються у виданні;
 • збирати, накопичувати й зберігати відомості, факти, висновки. Вони знадобляться для виступів на семінарах, засіданнях педагогічної ради, дискусіях, тощо.

     ЗМІСТ РОБОТИ ПО САМООСВІТІ

 

Етапи роботи з самоосвіти
Діяльність педагога
1. Формування потреби в самоосвіті, самооцінка підготовленості, усвідомлення потреби в знаннях, постановка цілей і завдань
2. Планування роботи з самоосвіти
3. Теоретичне вивчення проблеми (знайомство з предметом, вибіркове вивчення, аналіз і самооцінка результатів)
4. Практична діяльність (застосування знань, навичок і вмінь на практиці: виготовлення посібників та атрибутів, організація і проведення практичної роботи з дітьми)
5. Підведення підсумків самоосвіти

 

Самоосвіта не повинно зводитися до ведення зошитів, написання доповідей та оформлення барвистих папок і стендів. Правильно організована робота із самоосвіти має стати стимулом для підвищення професійної майстерності педагога, так і для розвитку його особистості.

     

Однак, як би не були високі здібності педагога до самоосвіти, не завжди цей процес реалізується на практиці. Причини, які найчастіше називають педагоги - це відсутність часу, брак джерел інформації, відсутність стимулів та ін. Але це всього лише прояв інертності мислення і промисловості розуму, так як самовдосконалення повинно бути невід'ємною потребою кожного педагога. Визначимо складові цієї потреби, мотиви, які спонукають педагога до самоосвіти:

 • Щоденна робота з інформацією. Готуючись до заняття, виступу, батьківським зборам ін. у педагога виникає необхідність пошуку й аналізу нової інформації
 • Бажання творчості. Педагог - професія творча. Творча людина не зможе з року в рік працювати по одному і тому ж плану або сценарію, читати одні і ті ж доповіді. Повинно з'явитися бажання більшого. Робота повинна бути цікавою і доставляти задоволення.
 • Стрімке зростання сучасної науки. Особливо психології і педагогіки. В епоху автомобілів негоже користуватися возом.
 • Зміни, що відбуваються в житті суспільства, формують образ педагога як «несучасної людини»
 • Конкуренція. Не секрет, що багато батьків, приводячи дитину в дитячий сад стурбовані тим, що за вихователь буде працювати з їх дитиною. 
 • Громадська думка. Педагогу не байдуже, вважають його «хорошим» або «поганим». Поганим педагогом бути образливо.
 • Матеріальне стимулювання. Категорія педагога, думка атестаційної комісії, премії, надбавки, а може бути навіть звання та урядові нагороди - все це залежить від кваліфікації та майстерності вихователя. Без постійного засвоєння нових знань цього не домогтися.
 • Інтерес. Вчитися просто цікаво. Кажуть: «Лікарь - зцілися сам!» Як людина, яка щодня вчить, не буде постійно вчитися. Чи має право вона тоді взагалі бути педагогом?
     
Джерела самоосвіти.
В чому полягає суть процесу самоосвіти? 
     
Педагог самостійно здобуває знання з різноманітних джерел, використовує ці знання в професійній діяльності, розвитку особистості та власній життєдіяльності. Які ж ці джерела знань, і де їх шукати?
 • Телебачення
 • Газети, журнали
 • Література (методична, науково-популярна, публіцистична, художня та ін)
 • Інтернет
 • Відео, аудіо інформація на різних носіях
 • Платні курси
 • Семінари та конференції
 • Майстер-класи
 • Заходи з обміну досвідом
 • Екскурсії, театри, виставки, музеї, концерти
 • Курси підвищення кваліфікації
     
Організація роботи із самоосвіти.
Важливою умовою самоосвіти є правильно організована і проведена робота по самоосвіті. На жаль, не завжди і не всі педагоги володіють навичками самостійної роботи, найбільш часто виникають такі проблеми: 
 • не можуть визначитися з темою самоосвіти, виділити її актуальність
 • не можуть правильно сформулювати тему самоосвіти
 • при підборі літератури губляться в її достатку. Важко зробити правильний вибор
 • при роботі з методичною літературою не можуть глибоко осмислити прочитаний матеріал
 • не можуть сформулювати мету і завдання роботи

 

Можлива проблема Шляхи вирішення
Не можу визначитися з темою самоосвіти
 • виділіть з різноманіття проблем, які випливають із спостережень за дітьми, результатів діагностики, аналізу роботи та ін. ту, яка є для вас головним і рішення якої могло б дати стійкий позитивний результат
 • визначте актуальність даної проблеми, перспективність і практичну значущість для підвищення виховно-освітнього процесу
Не можу правильно сформулювати тему самоосвіти, виділити її актуальність
Формулюйте теми за схемами:
 • ЩОСЬ як умова розвитку ЧОГО-НЕБУДЬ;
 • ЩОСЬ як засіб формування ЧОГО-НЕБУДЬ;
 • Використання ЧОГО-НЕБУДЬ як засіб (або умова) розвитку (або формування, виховання, становлення) ЧОГОСЬ
Наприклад:
«Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку комунікативних здібностей дітей дошкільного віку»
Формулювання від вказівки на досліджуваний процес і на умови, в яких вона вивчається.
Визначення актуальності:
Дайте відповідь на питання: чому дану проблему потрібно вивчати сьогодні, на скільки вона важлива і значуща для практики навчання і виховання дошкільнят? Новизна може полягати в новому вирішенні питань, порушувати регіональні особливості.
При підборі літератури губляться в її достатку.
Підбір літератури здійснюйте наступним чином:
 • перегляд і огляд змісту, запровадження, резюме дає загальне уявлення про задум книги, робить читання осмисленим і цілеспрямованим;
 • дайте відповідь на питання: чи можу я дізнатися з книги те, що мені потрібно, вивчивши зміст утримання?
З чого почати вивчення підібраної літератури:
 • почніть з вивчення традиційних методик з даної проблеми
 • вивчіть сучасні погляди на проблему
 • використовувати досвід інших педагогів та ДНЗ
При роботі з методичною літературою не можуть глибоко осмислити прочитаний матеріал
 • У міру читання виділяйте ключові слова, думки, судження;
 • Записуйте найбільш важливі, на ваш погляд, у власному формулюванні, використовуючи різні прийоми запису прочитаного: короткий виклад думки, факту, виділяйте головне для себе умовним символом;
 • Записуйте питання, які виникають по мірі ознайомлення з джерелом;
 • Користуйтеся довідниками, словниками, які розкривають основні терміни і поняття.
Не можуть сформулювати мету і завдання роботи
Мета - це те, що необхідно отримати або показати в результаті роботи. 
Наприклад:
Тема «Розвиваючі ігри як засіб формування пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку»
Мета роботи: Показати роль і значення розвиваючих ігор у формуванні пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку.
Завдання - шляхи досягнення поставленої мети.
Відповідайте на питання, що потрібно зробити, щоб підтвердити припущення?

 

Результати самоосвіти.
Самостійна робота по самоосвіті дозволяє поповнити і конкретизувати свої знання, здійснювати глибокий і детальний аналіз ситуацій, які виникають у роботі з дітьми. Педагог зі стажем має можливість не тільки поповнити скарбничку своїх знань, але й знайти ефективні, пріоритетні для себе прийоми розвиваючої роботи з дітьми та батьками, оволодіти методами елементарної діагностичної та дослідницькою діяльністю. Крім того, у педагогів розвивається потреба в постійному поповненні педагогічних знань, формується гнучкість мислення, вміння моделювати і прогнозувати освітньо-виховний процес, розкривається творчий потенціал. 
     
Результат
Кожна діяльність безглузда, якщо в її результаті не створюється певний продукт, чи немає яких-небудь досягнень. Якими можуть бути результати самоосвіти?
 • Підвищення якості проведеної роботи з дітьми;
 • Розробка конспектів. Програм, сценаріїв, посібників
 • Доповіді, виступи
 • Розробка дидактичних матеріалів, наочності
 • Розробка та проведення відкритих занять за власними технологіями
 • Проведення семінарів, консультацій, майстер-класів
 • Узагальнення досвіду роботи з досліджуваної проблеми (теми) і ін
     
Також результатами самоосвіти є професійна компетентність, високий загальнокультурний рівень педагога.

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи