Інклюзивна освіта

У нашому суспільстві є різні категорії дітей, частина з яких має проблеми, пов’язані з розвитком та здоров’ям. І, на жаль, сьогодні кількість таких дітей зростає. Кожна дитина має право на освіту, а отже, кожна дитина повинна мати можливість це право реалізувати. І реалізувати це право вони мають на рівні з іншими дітьми в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, національності та не зважаючи на соціальний та майновий стан, стан здоров’я, місця проживання.

     

В Україні діти з особливими потребами здобувають освіту в спеціальних навчальних закладах. Проте, визнано, що діти, які здобувають освіту разом з однолітками  у навчальних закладах загального типу, краще адаптуються до навколишнього середовища, оволодівають соціальними навичками, почуваються більш самостійними, потрібними у суспільстві.

     

Інклюзивна освіта саме й передбачає особистісно орієнтовані підходи, методи навчання індивідуально для кожної дитини, з урахуванням її особливостей, здібностей, психофізичних порушень.

     

Інклюзія – початок шляху. І в нашому дитячому садочку № 189, що в Ленінському районі, відкрилася група для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч. Дитячий садок став однією з перших ластівок у справі адаптації дітей – інвалідів у суспільство  здорових однолітків та залучення їх до активного життя.

Колектив дошкільного закладу з великим ентузіазмом прийняв пропозицію щодо створення в стінах закладу інклюзивної групи. За підтримки  міських органів влади, завдяки  рішенню районного виконкому та районного відділу освіти у місті ради були введені додаткові штатні одиниці. Сьогодні в дитячому садочку працюють вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, які призвані допомогти дітям з дитячим церебральним паралічем адаптуватися не в звичній для них середі та зробити перші кроки в своєму розвитку.

   

Вихователі групи здійснюють індивідуальний підхід до кожної дитини, враховуючі її особливості. Важливе значення відіграє навчальна діяльність, тому що навчання формує поведінку дитини в стосунках з оточуючими, дає неповторну можливість роботи в групі, дає можливість наслідувати, дає відчуття спільної участі у команді та успішній соціалізації дітей з особливими потребами в суспільство.

   

Спілкування дітей з дитячим церебральним паралічем з однолітками дуже важливо, бо перебування в одному колективі виховує та розвиває, вчить доброті, бережливому ставленні по відношенню до своїх, не зовсім звичайних, ровесників. 

 

  

 

 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, яка ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.
     
Основний принцип інклюзивного навчання:
 • перебування дитини з  певними порушеннями в масовій дошкільній групі, оволодіння нею знаннями, вміннями та навичками нарівні із здоровими однолітками;
 • соціально – медико – педагогічний супровід дітей;
 • забезпечення належних умов для навчання, виховання, корекційно- компенсаторної роботи (матеріально-технічне, кадрове, фінансове забезпечення).
 

Інклюзивний підхід

Створення таких умов, за яких діти мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими освітніми потребами, які перебувають в масовій дошкільній групі. Водночас, усі діти в таких умовах краще адаптуються до навколишнього середовища, оволодівають соціальними навичками, почуваються більш самостійними, потрібними в суспільстві.

 

Переваги інклюзивної освіти: для дітей з особливими освітніми потребами

Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується:

 • моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дітей;
 • ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами;
 • оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально;
 • навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей;
 • у дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками.

 

Переваги інклюзивної освіти для педагогів та фахівців

 • вихователі інклюзивної групи краще розуміють індивідуальні особливості дітей
 • вихователі оволодівають  різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові з урахуванням їхньої індивідуальності
 • спеціалісти починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

     

Працюючі над впровадженням інклюзивної освіти педагогічний колектив нашого дошкільного закладу розробив модулі за якими здійснюється навчально-виховна робота з дітьми з особливими потребами: нормативно-правовий модуль; корекційний модуль; оздоровчо-профілактичний модуль; соціально-реабілітаційний модуль та інтерперсональний модуль. 

 

 

 

Саме спираючись на модулі інклюзивної освіти ми мріємо досягти найбільшого ефекту у роботі з дітьми з особливими потребами.

     

Аналіз результатів роботи, динаміки розвитку кожної дитини, опитування батьків, показує, що  інклюзивна модель навчання зумовила значні зрушенні в позитивному сприйнятті нової системи.

     

Зараз ми робимо кроки. але коли інклюзивне навчання буде опановане, ми зможемо з впевненістю говорити: «Користь суспільству може приносити кожна людина незважаючи на схожість чи різність одне одного».

     

Колектив нашого дитячого садочка сподіваються, що в процесі роботи ми зможемо дати всім дітям з особливими потребами відчуття того, що вони потрібні.

 

  

 

Духовне відродження України, оновлення системи дошкільної освіти ставить перед нами завдання з формування високодуховної гармонійно розвиненої особистості. Розвиток особистості відбувається шляхом присвоєння елементів матеріальної та духовної культури.

     

Прекрасне – вічне  джерело духовності, натхнення, творчості. Воно існує поряд з людиною, бо краса, яка не сприймається, мертва.

   

Мистецтво відіграє величезну роль у формуванні духовно розвиненої особистості. Залучення дітей до мистецтва сприяє формуванню в них естетичної свідомості, збагачує їх духовно, дає можливість отримати цілісніше уявлення про навколишній світ.

   

Діти з особливими потребами потребують нашої уваги, нашої особливої турботи, особливих умов. Ці діти можуть бути таким ж щасливими, як і кожні інші. Саме тому система корекційної роботи, яка впроваджується в дошкільному навчальному закладі спрямована на формування духовних цінностей засобами мистецтва для дітей з дитячим церебральним паралічем.

   

У педагогів дошкільного навчального закладу виникла нагальна потреба знайти інноваційні методи реабілітації даного захворювання через мистецтво. Корекційно спрямоване мистецтво є джерелом позитивних емоцій дитини, сприяє зародженню креативних мовленнєвих здібностей, активізує та прискорює корекцію різних порушень у її розвитку.

   

Фахівці в роботі з дітьми з дитячим церебральним паралічем використовують різні види артотерапевтичних методик: музикотерапію, казкотерапію, ізотерапію, кінезіотерапію – залежно від характеру порушень у дітей, компенсаторних можливостей організму, насамперед центральної нервової системи, характеру та глибини патологічного стану.

 

Дуже важливо наповнити розумове життя особливої дитини грою, казкою, красою навколишньої природи, творчим ставленням до довкілля.
     
Завдяки інноваційним методам корекційного навчання і виховання діти починають розуміти свою унікальність, почуваються значущими й повноцінними особистостями.
 
Вихователь-методист: А.В.Івашина
 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи