Підвищення фахової майстерності

XXI століття характеризується значними соціально-економічними, політичними і культурними  змінами,  що вимагають нового осмислення.

 

Відбувається реформування системи освіти: формуються нові підходи, розробляються державні освітні стандарти, пред'являються сучасні  вимоги до якості освіти.

 

Істотні зміни зазнає і система дошкільної освіти. 

 

Здійснюється впровадження в практику дошкільних навчальних закладів новітніх науково-педагогічних досягнень в області управління і освітніх технологій.

 

У зв'язку з переходом на нові стандарти особлива увага приділяється розвитку творчого потенціалу вихователя, що має сучасне мислення,  інформаційну і особову культуру.

 

Дошкільна освіта є першою сходинкою в системі безперервної вітчизняної освіти, забезпечуючи спадкоємність виховання і навчання дитини в умовах дошкільного закладу, сім'ї і школи.

 

На наш погляд, домінантою в діяльності будь-якої освітньої установи є вихователь, бо з нього розпочинається соціалізація дитини в суспільство і від його компетентності залежить подальший розвиток його особистості.

 

Нині  затребуваний не просто педагог, а педагог-творець, дослідник. Ці якості педагога можуть розвиватися тільки в умовах  творчого підходу  до проблеми  організованого освітнього процесу  в  дошкільному закдадіі.

 

Професійна підготовка сучасного фахівця включає фундаментальні загальноосвітні, психолого-педагогичні і спеціальні знання, вивчення сучасних педагогічних технологій, формування установки на інновацію і творчість.

 

Найважливішою стороною професійного становлення педагога є досягнення педагогічної майстерності. Шлях до її вершини складний. Але  напрочуд  цікавий! 

 

По словах А.С. Макаренко, майстерність - це те, чого можна добитися, і як можуть бути відомий майстер - токар, прекрасний майстер - лікар, так повинен і може бути прекрасним майстром педагог.

 

Суть педагогічної майстерності полягає в якостях особи самого педагога, який, здійснюючи цю роботу, забезпечує її успішність. Педагогічна майстерність - високе і постійно удосконалюване мистецтво навчання і виховання, доступне кожному педагогу, працюючому  за  покликанням.

 

Виховати людину з сучасним мисленням, здатну самореалізуватися в житті, можуть тільки педагоги, що мають високий професіоналізм. При цьому в поняття "професіоналізм" включаються не лише предметні, дидактичні, методичні, психолого-педагогичні знання і уміння, але і особовий потенціал педагога, до якого входять система його професійних цінностей, його переконання і установки. На розвиток усього перерахованого спрямована діяльність методичних служб. Важливо, щоб в ході цієї діяльності педагог став найактивнішим суб'єктом процесу вдосконалення.

    

 

    

 

Участь фахівців КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР у Всеукраїнській науково - практичній конференції "Мультидисциплінарний підхід, як методологічна основа інклюзивного навчання".

 

 

 

   

 

 

Участь фахівців КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР у навчально - методичних заходах з метою підвищення фахового рівня щодо питань інклюзивної освіти в загальноосвітніх дошкільних закладах.

 

  

 

  

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи