Підручники для школи

Відкритий доступ

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу» Дніпровської міської ради розташований за адресою: 49018, місто Дніпро, вулиця Велика Діївська, будинок 60.

 

E-mail: [email protected], [email protected].

 

Сайт закладу: dnz189.dnepredu.com.

 

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 190 місць.

 

На 01.11.2017 року в закладі виховується 260 дітей.

 

Функціонує 11 вікових груп:

 • 2 групи для дітей раннього віку (44 дитини);
 • 3 групи для дітей молодшого дошкільного віку (76 дітей);
 • 2 групи для дітей середнього дошкільного віку (55 дітей);
 • 2 групи для дітей старшого дошкільного віку (61 дитина);
 • 1 група для дітей з порушенням психологічного розвитку (17 дітей);
 • 1 група для дітей з порушенням опорно-рухового апарату (7 дітей).

 

Прийом до дошкільного закладу здійснюється протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, медичної довідки, довідки від педіатра про стан здоров’я дитини, довідки про щеплення, для спеціалізованих груп додатково – на підставі висновку ПМПК.

 

Власник дошкільного закладу – територіальна громада міста, в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

 

Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

 

Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, власним Статутом.

 

Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

 

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, організація корекційно-розвивальної роботи, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; комплексне здійснення корекційно-розвивальної роботи в групах:                                                                  

 • з порушеннями психологічного розвитку, в тому числі порушеннями емоційно-вольової сфери, з розладами мови, астенічно ослаблених;
 • з порушеннями опорно-рухового апарату, в тому числі діти з особливими освітніми потребами (діти з ДЦП, які мають віковий інтелект або порушення психологічного розвитку та у яких порушення функцій організму не перевищує ІІ ступінь).

 

Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та Статутом.

 

Дошкільний заклад працює:

 • за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10 годин 30 хвилин.
 • вихідні дні – субота, неділя, святкові тощо.

 

Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7-00 до 17.30.

Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

 • чергові з 6-30 до 18-30 год.;
 • раннього віку з 7-00 до 17-30 год.;
 • дошкільного віку з 7.00 до 17.30 год.;
 • компенсуючого типу з 7.00 до 17.30 год.

 

В дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016 № 251).

 

Навчально – виховний процес в дошкільному закладі спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України в порядку, установленому згідно чинного законодавства.

 

Зміст освітнього процесу в дошкільному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами.

 

Дошкільний заклад здійснює навчально-виховний процес за комплексними, парціальними та корекційними програмами з розвитку, навчання та виховання дітей з віковим інтелектом, порушеннями психологічного розвитку, розладами мови, порушеннями опорно-рухового апарату рекомендованими та схваленими Міністерством освіти і науки України.

 

В закладі планомірно проходить робота з обдарованими дітьми.рганізована робота гуртків: гурток з іноземної мови «Весела англійська» (керівник Вихрестюк О.В.), гурток шахово-ігрової компетенції для дітей старшого дошкільного віку «Граємо в шахи» (вихователь Танцюра Г.А.). 

 

Будівля, споруди, земельна ділянка, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності є комунальною власністю територіальної громади міста і використовуються дошкільним закладом на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування та Статуту дошкільного закладу і укладених ним угод.

 

Дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею 0,8557 га., яка перебуває на балансі Дніпровської міської ради.

 

Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Обладнанні спеціальні приміщення: музична, спортивна зали, медичний блок.
 

Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

 

Кадровий склад КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР - 51 співробітник. На сьогоднішній день заклад не повністю укомплектований кадрами (існують вакансії вчителя-логопеда, керівника гуртка, вихователів, лікаря педіатра, лікаря невролога,  медичної сестри з дієтхарчування, медичної сестри фізіотерапевта, медичної сестри з ЛФК, медичної сестри масажиста), але завдяки оптимальній розстановці та ціленаправленому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи