Відкритий доступ

Комунальний заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) комбінованого типу № 189 Дніпровської міської ради розташований за адресою: 49018, місто Дніпро, вулиця Велика Діївська, будинок 60.

 

E-mail: [email protected], [email protected].

 

Сайт закладу: dnz189.dnepredu.com.

 

Ззаклад дошкільної освіти розрахований на 190 місць.

 

На 01.09.2022 року в закладі виховується 207 дітей.

 

Функціонує 11 вікових груп:

 • 2 групи для дітей раннього віку (27 дітей;
 • 2 групи для дітей молодшого дошкільного віку (41 дитина);
 • 2 групи для дітей середнього дошкільного віку (46 дітей);
 • 3 групи для дітей старшого дошкільного віку (75 дітей);
 • 1 група для дітей з порушенням психологічного розвитку (12 дітей);
 • 1 група для дітей з порушенням опорно-рухового апарату (5 дітей).

 

Прийом до закладу  здійснюється протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, медичної довідки, довідки від педіатра про стан здоров’я дитини, довідки про щеплення, для спеціалізованих груп додатково – на підставі висновку ІРЦ.

 

Власник закладу дошкільної освіти – територіальна громада міста, в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

Управління закладом дошкільної освіти здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

 

Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

 

Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, власним Статутом.

 

Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

 

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, організація корекційно-розвивальної роботи, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

Діяльність закладу дошкільної освітинаправлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; комплексне здійснення корекційно-розвивальної роботи в групах:                                                                  

 • з порушеннями психологічного розвитку, в тому числі порушеннями емоційно-вольової сфери, з розладами мови, астенічно ослаблених;
 • з порушеннями опорно-рухового апарату, в тому числі діти з особливими освітніми потребами (діти з ДЦП, які мають віковий інтелект або порушення психологічного розвитку та у яких порушення функцій організму не перевищує ІІ ступінь).

 

Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та Статутом.

 

Заклад працює:

 • за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10 годин 30 хвилин.
 • вихідні дні – субота, неділя, святкові тощо.

 

Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7-00 до 17.30.

Щоденний графік роботи груп закладу дошкільної освіти:

 • чергові з 6-30 до 18-30 год.;
 • раннього віку з 7-00 до 17-30 год.;
 • дошкільного віку з 7.00 до 17.30 год.;
 • компенсуючого типу з 7.00 до 17.30 год.

 

В закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016 № 251).

 

Навчально – виховний процес в закладі дошкільної освіти спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України в порядку, установленому згідно чинного законодавства.

 

Зміст освітнього процесу в закладі дошкільної освіти реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами.

 

Заклад дошкільної освіти здійснює навчально-виховний процес за комплексними, парціальними та корекційними програмами з розвитку, навчання та виховання дітей з віковим інтелектом, порушеннями психологічного розвитку, розладами мови, порушеннями опорно-рухового апарату рекомендованими та схваленими Міністерством освіти і науки України.

 

В закладі планомірно проходить робота з обдарованими дітьми. Організована робота гуртків: гурток з іноземної мови «Весела англійська» (керівник Вихрестюк О.В.), гурток з комп'ютерної грамоти для дітей старшого дошкільного віку "Смайлик" (керівник Панасенко О.В.). 

 

Будівля, споруди, земельна ділянка, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності є комунальною власністю територіальної громади міста і використовуються закладом дошкільної освіти на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування та Статуту дошкільного закладу і укладених ним угод.

 

Закладу дошкільної освіти виділена присадибна ділянка площею 0,8557 га., яка перебуває на балансі Дніпровської міської ради.

 

Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Обладнанні спеціальні приміщення: музична, спортивна зали, медичний блок.
 

Учасниками освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

 

Кадровий склад КЗДО (ясла-садок)комбінованого типу № 189 ДМР - 31 співробітник. На сьогоднішній день заклад не повністю укомплектований кадрами (існують вакансії, керівника гуртка, вихователів, музичного керівника, лікаря педіатра, лікаря невролога,  медичної сестри, медичної сестри фізіотерапевта, медичної сестри з ЛФК, медичної сестри масажиста), але завдяки оптимальній розстановці та ціленаправленому використанню кадрів, робота колективу КЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи