Форми фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

 

Такими традиційними формами фізкультурно-оздоровчої роботи, що є обов’язковими для впровадження в освітній процес, є пізнавально-розвивальна діяльність з фізичної культури, які за змістом та поставленими завданнями є різних видів (навчально-тренувальна, сюжетна, ігрова, тематична, інтегрована або фізкультурно-пізнавальна, діяльність з елементами ритмічної гімнастики, контрольна тощо); фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури); різні форми організації рухової активності в повсякденні (фізичні вправи на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

 

Поряд з традиційними формами вагоме місце займають і нетрадиційні форми та технології, що включають в себе різні методи загартування (босоходіння по піску, тривале перебування на свіжому повітрі, умивання і обливання ніг (в літній період), сухі та вологі обтирання різних частин тіла, тощо); спеціальні лікувально-профілактичні процедури (піскотерапія, кольоротерапія, лікувальна фізкультура, різні види масажів, тощо).

 

Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку доцільно виокремити: фітболгімнастику, художню гімнастику, пальчикову (вправи, ігри, картинки), дихальну і звукову гімнастику, імунну гімнастику, психогімнастику (вправи, ігри, етюди, пантоніми). Для зміцнення фізичного здоров’я дітей і формування в них упевненої красивої постави, створення позитивних емоцій і оптимістичного світовідчуття, як нетрадиційні методи оздоровлення використовуємо також елементи  релаксації, масажу і самомасажу. Ці методики мають ряд переваг серед інших видів фізичної активності: вони не вимагають великих приміщень і дорогого обладнання для занять і можуть проводитися з дітьми різного віку. 

 

Вивчаючи досвід педагогів України з фізичного виховання ми намагаємося по можливості впроваджувати їх у практику своєї роботи.

 

Аналіз концептуальних підходів учених до оздоровлення дітей різного віку із застосуванням сучасних технологій у процесі фізичного виховання дає підставу для висновку: руху тіла (м’язів великих і дрібних), які є складовими різних фізичних вправ, сприяють не тільки формуванню рухових умінь і навичок, а й збереженню, зміцненню та відновленню здоров’я дошкільнят. Щоб зацікавити дітей рухами та спонукати до їх виконання, якомога урізноманітнюючи їх – тобто пропонувати не тільки ті рухи, що розвивають опорно-руховий апарат, м’язи тіла активізують кору головного мозку через центральну нервову систему, а й ті, що впливають на функції шкіри, слизову оболонку носа, дихального горла, активізують легені, м’язи серцево-судинної системи, зорові нерви, дрібні м’язи обличчя, пальців рук і ніг. Тобто під час виконання певних рухів збуджуються пропріорецептори всього тіла, всіх його частин. Таким чином ми систематизували різні технології, що в певній послідовності застосовують у ранковій, гігієнічній, лікувальній гімнастиках, та під час фізичної діяльності, проведення різних видів освітньо-виховних заходів.

 

Виховання у дошкільнят потреб у здоровому способі життя здійснюється під час пізнавально-розвивальної діяльності з фізкультури, в іграх, у повсякденному житті за такими напрямками:
- прищеплення стійких культурно-гігієнічних навичок;
- формування у дитини свідомого ставлення до свого здоров’я, вміння визначити свій стан та самопочуття;
- навчання догляду за своїм тілом, навичкам надання елементарної допомоги;
- формування елементарних уявлень про довкілля;
- формування звички щоденних фізкультурних вправ;
- розвиток уявлень про будову власного тіла, призначення органів.

 

Оздоровлення дошкільнят під час проведення різних форм під час освітньої діяльності і виховання та фізичного виховання буде ефективним лише за умов коли педагог добре опанує технології, які включають рухові дії, що впливають на різні пропріорецептори та активують у комплексі всі органи та системи організму дітей, їхні аналізатори та сприяють формуванню базових програмових рухових умінь і навичок; коли створене здоров’язбережувальне середовище як на фізкультурних так і на інших видах пізнавально-розвивальної діяльності (йдеться про наявність різноманітного обладнання необхідного для впровадження кожної технології), дотримання диференційованого підходу до використання тієї чи іншої оздоровчої процедури, об’єднання дітей у медичні підгрупи, чітке дозування вправ та фізичного навантаження на організм дитини.

 

Провідною формою роботи з фізичного виховання дітей є пізнавально-розвивальна діяльність фізичного розвитку, яка проводиться згідно з вимогами Базового компонента і Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

 

Практичну роботу з використанням сучасних технологій оздоровлення дітей в процесі різних форм фізичного виховання розпочинаємо з визначення структури пізнавально-розвивальної діяльності фізичного розвитку, її змісту та завдань, що мають реалізовуватися в кожній з них. Проаналізувавши роль кожної оздоровчої технології, її вплив на організм дітей, її доцільність та необхідність. Також звертаємо увагу на необхідність використання обраної технології в тій чи іншій частині діяльності, до чи після конкретних рухів, а потім плануємо в комплексі. Наприклад, до вступної частини коли виконується ходьба, біг, доцільно включити коригувальну гімнастику для профілактики плоскостопості та елементи танців у комплексі з ходьбою й бігом.

 

Після шикування та перешикування проводимо активний відпочинок, під час якого загадуються загадки, розповідаються вірші, потішки про здоров’я, що емоційно налаштовує дітей на виконання складніших рухових завдань.  Рухи тіла дітей періодично поєднуємо з рухами пальців рук, ніг наслідуванням елементів дій тварин, птахів, комах тощо. Ці дії супроводжуємо музикою, що сприяє ефективному оздоровленню організму дітей. Також вводимо одну-дві вправи коригувального характеру для профілактики або корекції постави дітей, що запобігає викривленню хребта.

 

Дуже корисним і цікавим дітям є виконання знайомих вправ під музичний супровід. Це сприяє підвищенню емоційного настрою дітей. А після виконання вправ доцільно зробити масаж стопів ніг, рук, грудей маленькими м’ячами та ін..

 

Перед виконанням основних рухів пропонуємо дітям вправи для зміцнення зорових м’язів, що готують до зосередження зору на конкретних рухових завданнях. 

 

Для рухливих ігор доцільно використовувати яскраві іграшки, атрибути, природній матеріал, а після ігор виконати самомасаж цією атрибутикою. Під кінець фізичної діяльності закінчуємо вправами на розслаблення, з елементами психогімнастики.

 

Таким чином, особистісно-орієнтований підхід до процесу оздоровлення сприяє створенню сприятливих соціально-психологічних та педагогічних умов для фізичного й інтелектуального розвитку дітей.

 

 

 

dis4.gifКомплекс ранкової гімнастики з дітьми 1-3 років

     
Комплекс ранкової гімнастики № 1
Дорослому стати на коліна, спертися руками на підлогу. На його прохання дитина повинна проповзти під ним, спираючись на коліна й передпліччя, або на животі. Виконувати 5 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики № 2
Малюка взяти за талію, підняти вгору й потримати 3-5 секунд над головою, потім опустити. Виконувати 3—5 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики № З
Дитину взяти за руки й допомогти їй зробити підскакування на обох ногах якнайвище. Виконувати 5—10 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики № 4
Посадити дитину на плечі й обережно зробити присідання. Виконувати 8—10 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики № 5
Тримаючи малюка за ноги, дорослий повинен допомогти йому зробити стійку на руках. Виконувати 3-5 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики № 6
Маляті потрібно зробити стійку, поклавши руки на стопи дорослого. Тримаючи дитину в такому положенні за ноги, дорослий має упродовж 20—40 секунд повільно його покачувати.

 

Комплекс ранкової гімнастики № 7
Дорослий стає на коліна, долоні повинні спиратися на підлогу. Тіло повинно бути притиснуте до підлоги настільки, щоб дитина змогла сісти на спину верхи. Потім дорослий повинен випрямити руки, підняти тулуб. Дитина — у положенні верхи, утримується у вертикальному положенні. Виконувати 5 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики № 8
Дорослий сідає на підлогу і випрямляє ноги. Дитині потрібно лягти на них, обличчям догори. Згинаючи ноги в колінах, дорослий піднімає дитину, притримуючи її за плечі. Дитина, у свою чергу, намагається втримувати тулуб випрямленим. Виконувати 5 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики № 9
Дорослий і маля повинні разом присісти (дитина спиною до дорослого). Дорослий бере дитину під лікті і піднімає вгору. Малюк має утримувати ноги зігнутими упродовж 8-10 секунд. Випрямлюючись, дитина повинна стати на підлогу. Виконувати 3—4 рази.

 

Комплекс ранкової гімнастики № 10
Дорослий та дитина лягають на підлогу обличчям один до одного, у їхніх зігнутих руках гімнастична палка.
     1 — палку потрібно підняти, випрямити руки вгору й прогнутися.
     2 — повернутися у вихідне положення (далі — В. П.). Виконувати 5 разів.

 

 

 

Комплекс ранкової гімнастики з гімнастичною палкою
Ходьба по кімнаті з різним положенням рук (угору, у сторони, назад). Тривалість ходьби — 1 хвилина. Голову й тулуб намагатися тримати прямо.

 

Комплекс ранкової гімнастики «Півник».
В. П.: стоячи, ноги на ширині плечей. Підняти руки в сторони (вдих), опустити вниз (видих) і поплескати прямими руками по стегнах. Темп повільний. Повторити 4-6 разів.

 

 

Комплекс ранкової гімнастики «Журавель на болоті».
В. П.: стоячи, п’яти разом, носки нарізно, руки опущені. 1-2 — підняти зігнуту в коліні ногу вище й ляснути у долоні під коліном. 3-4 — те саме іншою ногою. Дихання вільне, темп середній. Повторити 4-5 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики «Катання на лижах».
В. П.: стоячи, ноги на ширині плечей. 1 — руки, злегка зігнуті в ліктях, підняти вперед, на рівень плечей, пальці стиснути в кулаки (вдих). 2 — нахилити тулуб уперед, не опускаючи голови, зігнути коліна й опустити руки вниз і назад (видих). 3-4 — випрямитися. Повторити 5-7 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики «Приший ґудзик».
В. П.: стоячи, ноги разом, руки зігнуті на рівні грудей. Поперемінно відводити убік то одну, то іншу руку, ніби прошиваючи тканину голкою з ниткою. Дихання вільне. Повторити 5-6 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики «Вертушка».
В. П.: стоячи, ноги на ширині плечей. Ліву руку покласти на праве плече, праву закласти за спину. Повертати тулуб ліворуч і праворуч, змінюючи положення рук (вільно «перекидаючи» їх). Дихання вільне. Повторити 6-7 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики «Чапля».
В. П.: стоячи, ноги разом, руки на поясі. 1—2 — підняти ліву ногу, зігнуту в коліні, витягнути її вперед і опустити, пряму, на місце. 3—4 — те саме правою ногою. Темп повільний. Повторити 4-5 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики «Млин».                                                                                                                    
В. П.: стоячи, ноги на ширині плечей, руки опущені. 1 — нахилити тулуб уліво, одночасно підняти праву руку вгору. 2 — випрямитися. 3-4 — те саме в іншу сторону. Темп повільний. Повторити 5—6 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики «На турніку».
В. П.: стоячи, ноги разом, гімнастичну палку тримати в обох руках перед собою. Підняти палку вгору, піднятися на носки (вдих), палку опустити назад на лопатки (видих). Темп повільний. Повторити 5—6 разів.

 

Комплекс ранкової гімнастики «Маятник».
В. П.: стоячи, ноги на ширині плечей, палку тримати в зігнутих руках за плечима. Нахили тулуба в сторони. Темп повільний. Під час нахилу — видих. Виконати 3-4 нахили в кожну сторону.

 

Комплекс ранкової гімнастики «Зайчик».
В. П.: стоячи, ноги разом, руки на поясі. Пересуватися по кімнаті дрібними стрибками на двох ногах, злегка згинаючи коліна.
Повільна ходьба по кімнаті, яка супроводжується плесканням у долоні; руки попереду, над головою, за спиною.

 

Ранкова гімнастика: комплекси вправ для дітей дошкільного віку (4-6 років)

 

Комплекс № 1.
Перша вправа. «Потягнися вгору».
Початкове положення – ноги поставити на ширину плечей.
Виконання: підняти руки вгору – вдих, опустити через сторони вниз – видих. Повторити вправу 4 – 6 разів, темп повільний.

 

Друга вправа. «Ковзаняр».
Початкове положення – ноги нарізно, руки за спину.
Виконання: нахилити тулуб вправо, зігнувши праву ногу в коліні (видих), прийняти вихідне положення – вдих. Те ж в іншу сторону. Повторити вправу 4 рази в кожну сторону, темп середній.

 

Третя вправа. «Дроворуб».
Початкове положення – ноги нарізно, руки вгору, кисті з’єднати.
Виконання: нахилитися вперед, руки опустити вниз, пропустивши їх під ноги, – видих. Випрямитися, руки підняти вгору – вдих. Повторити вправу 4-6 разів, темп повільний.

 

Четверта вправа. «Удари спереду і ззаду».
Початкове положення – ноги нарізно, руки в сторони. Виконання: хлопок руками ззаду, хлопок руками спереду. Зробити 6-8 ударів. Дихання рівномірне, темп швидкий.

 

П’ята вправа. «Тік – так».
Початкове положення – ноги нарізно, руки за спину.
Виконання: нахилити тулуб вправо, а потім вліво. Виконати 4-6 разів в кожну сторону, дихання рівномірне, темп середній.

 

Шоста вправа. «3айчик – стрибунець».
Початкове положення – руки зігнути в ліктях, долоні вперед.
Виконання: стрибки на двох ногах. Виконати 12 – 16 стрибків і перейти на крок па місці, дихання рівномірне, темп середній.

 

 

Комплекс № 2.
Перша вправа. «Підніми палицю».
Початкове положення – палиця попереду, в опущених вниз руках.
Виконання: підняти палицю вгору, прогнутися в грудній частині – вдих, опустити палицю вниз – видих. Виконати вправу 4-6 разів, темп повільний.

 

Друга вправа. «Переступи палицю».
Початкове положення – палиця попереду, в опущених вниз руках.
Виконання: згинаючи поперемінно ноги в колінах, переступити палицю вперед і назад. Виконати вправу 4-6 разів, темп повільний, дихання рівномірне.

 

Третя вправа. «Повернись направо, повернись наліво».
Початкове положення – ноги нарізно, палиця за спиною.
Виконання: повернути тулуб направо і потім наліво. Виконати вправу, але 4-6 разів в кожну сторону, темп середній, дихання рівномірне.

 

Четверта вправа. «Тік-так»
Початкове положення – ноги нарізно, палиця за спиною.
Виконання: нахилити тулуб вправо, а потім вліво. Виконати вправу 4-6 разів в кожну сторону, темп середній, дихання рівномірне.

 

П’ята вправа. «Все вище і вище, і вище».
Початкове положення – палиця попереду, в опущених вниз руках.
Виконання: підняти палицю вперед вниз і опустити, потім вперед і опустити, вперед вгору – опустити і, нарешті, в самий верх і опустити. Виконати весь цикл рухів 3-4 рази, темп середній, дихання рівномірне.

 

Шоста вправа. «Перестрибни через палицю».
Початкове положення – палиця лежить попереду на підлозі, поперек, на відстані 10-15 см від ноги дитини.
Виконання: перестрибнути поштовхом двох ніг палицю, повернутися кругом і знову перестрибнути. Виконати 4-6 стрибків. Закінчити вправу повільною ходьбою. Рухи цього комплексу можна виконати і з обручами.
 

 

Щоб дитина більш охоче виконувала вправи, їх пов’язують з знайомими їй образами. Наприклад, виконати вправу «Потягнися вгору», треба показати дитині, якою вона буде великою, коли виросте. Щоб дитина більш охоче виконував вправу «Тік-так» можна нагадати їй про маятник в годинниках, і т.ін. При виконанні вправ особливу увагу треба звертати на дихання, стежити за тим, щоб дитина дихала через ніс, не затримувала дихання. В тих вправах, в яких чітко виражені фази (періоди) дихання, вимовляти слова, характерні для даного руху, наприклад «ух», «ох» (при нахилі вперед у вправі «Дроворуб»). Для рухів треба широко використовувати предмети, з якими люблять грати діти: палиці, прапорці, обручі, м’ячі тощо.
 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи