Біоенергопластика

Чим більше упевненості в русі дитячої руки,
 тим яскравіше мова дитини, чим більше майстерності
 в дитячій руці, тим дитина розумніша.
В.А. Сухомлинський
 
Гарна мова - найважливіша умова усебічного повноцінного розвитку дітей. Чим багатіше і правильніше у дитини мова, тим легше їй висловлювати свої думки, тим ширше її можливості в пізнанні навколишньої дійсності, змістовніше і повноцінніше відношення з однолітками і дорослими, тим активніше здійснюється її психічний розвиток.

 

Найважливішою проблемою дошкільного дитинства на сучасному етапі є збільшення кількості дітей з мовною патологією.

 

У дослідженнях вчених відмічений зв'язок інтелектуального і мовного розвитку дитини з мірою сформованості у неї пальцьової моторики.

 

У літературі останніх років описані прийоми розвитку дрібної моторики у дітей (із затримкою мовного розвитку). Усі автори відмічають взаємозалежність мовної і моторної діяльності, стимулюючу роль тренування тонких рухів пальців. Новим і цікавим напрямом цієї роботи є біоенергопластика. 

 

"Біоенергопластика" включає три базові поняття: біо - людина як біологічний об'єкт: енергія - сила, необхідна для виконання певних дій; пластика - плавні рухи  тіла, рук, які характеризуються безперервністю, енергетичною наповненістю, емоційною виразністю.

 

Іншими словами:
Біоенергопластика - це з'єднання рухів органів артикуляційного апарату з рухами кисті руки. Використання дитиною при виконанні гімнастики рухів пальців і кистей синхронно з рухами органів артикуляції активізує її увагу, мислення, розвиває почуття ритму, пальцьову моторику, орієнтування в просторі. Така гімнастика допомагає тривало утримувати інтерес дитини, допомагає підвищити мотиваційну готовність дітей до зайняття, підтримує позитивний емоційний настрій дитини.

 

Біоенергопластика оптимізує психологічну базу мови, покращує моторні можливості дитини за усіма параметрами, сприяє корекції звуковимови, фонемних процесів. Біоенергопластика дозволяє швидко прибрати зорову опору - дзеркало і перейти до виконання вправ за відчуттями. Це особливо важливо, оскільки в житті  діти не бачать свою артикуляцію.

 

Робота в системі биоэнергопластики
- первинно активізує природний розподіл біоенергії в організмі дитини; 
- стимулює інтелектуальну діяльність; 
- розвиває координацію рухів, дрібну і загальну моторику; 
- розвиває артикуляційний апарат; 
- формує емоційно-психічну рівновагу, активний фізичний стан, активізує психічні процеси.

 

Впровадження системи ігор і вправ по біоенергопластиці передбачає декілька етапів.

 

На початку навчального року, у момент обстеження у дітей артикуляційного апарату, його рухливості і мовного розвитку, підбирається комплекс артикуляційних вправ на звуки, які порушені. На першому етапі діти повторюють вправи. Поки рука не включається. Ці вправи розпочинаються з вересня. 

 

На другому етапі, також проводяться артикуляційні вправи традиційно, використовуючи при цьому казки про Веселий язичок. Дитина виконує сидячи перед дзеркалом гімнастику супроводжуючи рухами провідної руки. Поки рука дитини у вправах не бере участь.

 

На третьому етапі дитина виконує артикуляційну гімнастику традиційно. На цьому етапі відбувається знайомство дитини з персонажем театру рукавички, супроводжуючи казкою і рухами провідної руки з рукавичкою. Поки рука дитини у вправах не бере (жовтень) участь. 

 

З першого по третій етапи - підготовчі. 

 

На четвертому етапі виконуються артикуляційні вправи з підключенням провідної руки дитини з рукавичкою. Вправи виконуються також разом з дитиною, супроводжуючи вправи показом кисті провідної руки. Така артикуляційна гімнастика з біоенергопластикою виконується впродовж двох місяців.

 

На п'ятому етапі до артикуляційних вправ підключається інша рука дитини з рукавичкою. Виконання артикуляційних вправ також супроводжується вчителем-логопедом, рухом руки (грудень). 

 

На шостому етапі до артикуляційних вправ підключаються обидві руки дитини в рукавичках (січень, лютий). 

 

З четвертого по шостій етапи - основні.

 

Сьомий етап - завершальний. На цьому етапі використовуються казки про пригоди театру рукавички. До цього часу діти освоюють артикуляційні вправи і синхронні рухи руками. При розповіді казки, називаються вправи, а дитина виконує їх і супроводжує рухами обох рук. Артикуляційні казки спочатку виконуються перед дзеркалом. Коли діти зможуть чітко відчувати положення артикуляційних органів, диференціювати рухи мови, губ, щелепи, артикуляційні казки можна виконувати без зорової опори.
 
Для досягнення оптимальних результатів педагог повинен підбирати матеріал з комплексу залежно від мети і завдань корекційної роботи в такій послідовності:  
Біоенергопластика.  
Вироблення правильного мовного дихання.  
Рухи, що поєднуються з промовою.  
Розвиток пальцьової моторики.  
Зняття напруги м'язів шиї і плечей.  
Самомасаж обличчя і шиї.  
Розвиток загальної моторики.  
Артикуляційна гімнастика.  
Повторення ритмів.

 

Рухи тіла, спільні рухи руки і артикуляційного апарату, якщо вони пластичні, розкріпачені і вільні, допомагають активізувати природний розподіл біоенергії в організмі. Це робить надзвичайно благотворний вплив на активізацію інтелектуальної діяльності дітей, розвиває координацію рухів і дрібну моторику.

 

Елементи біоенергопластики можна знайти і в системах розвитку інтелекту методами кинезіології. Це ще один аргумент на користь застосування біоенергоплатики, оскільки під впливом кінезіологічних тренувань відмічені позитивні структурні зміни в організмі: синхронізується робота півкуль головного мозку, розвиваються здібності, покращуються увага, пам'ять, мислення, мова. Сила, рівновага, рухливість і пластичність нервових процесів здійснюються на більш високому рівні. Удосконалюється регулююча і координуюча роль нервової системи.

 

Застосування біоенергопластики ефективно прискорює виправлення дефектних звуків у дітей з пониженими і порушеними кінестетичними відчуттями, оскільки працююча долоня багаторазово посилює імпульси, що йдуть до кори головного мозку від язика.

 

Біоенергопластика оптимізує психологічну базу мови, покращує моторні можливості дитини за усіма параметрами, сприяє корекції звуковимови, фонемних процесів. Синхронізація роботи над мовною і дрібною моторикою удвічі скорочує час зайняття, не лише не зменшуючи, але навіть посилюючи їх результативність. Вона дозволяє швидко прибрати зорову опору - дзеркало і перейти до виконання вправ за відчуттями. Це особливо важливо, оскільки в реальному житті діти не бачать свою артикуляцію.

 

Вимоги до проведення биоэнергопластики
  • Для розвитку і вдосконалення почуття ритму і розміреності виконання вправ дорослим використовується рахунок від 1 до 10, відстукування ритму, віршовані рядки або метроном.
  • При виконанні артикуляційної гімнастики з біоенергопластикою необхідно стежити за синхронністю рухів губ, язика і кистей рук.
  • Рухи кистей рук мають бути розкріпаченими, необхідно стежити за тим, щоб рука в кисті не напружувалася.
  • Артикуляційну гімнастику необхідно проводити емоційно, в ігровій формі. Для цього можна використати ляльку-рукавичку, можна на провідній руці дитини намалювати очки і рот уявного чоловічка. Цей прийом сприяє емоційному підйому і підвищенню інтересу до виконання гімнастики з біоенергопластикою.

Вправи із застосуванням біоенергопластики.
Ліхтарики. Розташувати долоні перед собою, випрямивши і розсунувши пальці. Стискати і розтискати пальці на обох руках одночасно, супроводжуючи рухи ротом, відкриваючи і закриваючи рот.
 
Човник. Обидві долоні поставлені на ребро і сполучені "ківшиком", великі пальці притиснуті до долонь. "Човник пливе", одночасно язичок ковзає по губах  з одного куточка губи в інший.

 

Пароплав. Обидві долоні сполучені "ківшиком", усі пальці, окрім великих, спрямовані убік "від себе", а великі пальці підняті вгору і сполучені - це " труба", одночасно рухаючи руками в сторони, як би злегка погойдуючи, клацати губами.
 
Річка і рибка. Випрямлені долоні притиснуті одна до одної. Пальці спрямовані убік "від себе". Повертати зімкнуті долоні управо і вліво, імітуючи рух рибки хвостом, при цьому язичок упирається то в одну, то в іншу щоку.
 
Дерева. Розташувати кисті рук перед собою, долонями до себе. Пальці розлучені в сторони і напружені. Язичок  упирається у верхню губу. Після виконання вправи струсити кисті рук, поговорити язиком.
 
Корені. Долоні опущені вниз. Пальці розлучені в сторони і напружені. Утримувати руки і язик, упертый в нижню губу, в такому положенні на рахунок до п'яти - десяти. Після вправи розслабити кисті рук, струсити руками і поговорити язиком.

 

Пташка п'є воду. Пальці скласти "пучкою" - це дзьоб. Не відриваючи лікоть від столу, "дзьобом" торкнутися столу. Далі - імітувати рухи птаха: захопити "воду", підняти "голову", поклацувати дзьобом при цьому губи зробити трубочкою і поворушити ними.

 

Пташка летить. Руки покласти перед собою (долонями до себе). Великі пальці переплести - це "голова" птаха. Інші пальці - "крила". Помахати ними, "крила" вверх- язик висунути, "крила" вниз - язик прибрати.

 

Квітка. Долоні підняті вгору, пальці утворюють "бутон", підстави кистей притиснуті одна до одної. Квітка розпускається: розводимо одночасно пальці рук в сторони, ротом імітуючи при цьому звук -а-, не вимовляючи його, потім зводимо пальці разом, імітуючи ротом при цьому звук -у-, не вимовляючи його.
 
Кішечка. Дві долоньки одночасно стиснути в кулачки і поставити на стіл, потім одночасно випрямити і притиснути долоні до столу. На стислі кулачки кішечка гнівається, на притиснуті долоні до столу- кішечка посміхається.

 

Ворота. Долоні поставити на ребро, пальцями друг до друга - "ворота" закриті, рот закритий. Ворота открываются - рот широко відкривається.
 
Колечко. З'єднати великий і вказівний пальці разом, в колечко. Інші пальці  випрямити, підняти вгору і притиснути один до одного. Губи округлити - в і. п. те ж на іншій руці.

 

Чоловічок. Вказівний і середній пальці витягнути і опустити вниз, середній і безіменний пальці притиснути до долоні великим пальцем. Вказівний і середній пальці пересувати по поверхні столу, імітуючи рухи ніг,  одночасно рухаючи щелепами управо, вліво. 
 
Бджола. Випрямити вказівний палець, інші пальці притиснути до долоні великим пальцем. Обертаючи вказівним пальцем по кругу, при цьому язиком в закритому роті робити кругові рухи.

 

Годиннички. Супроводжує стисла і опущена вниз долоня, яка рухається під рахунок вліво-управо, при цьому язичок рухається вліво-управо.
 
Гойдалки. Рух долоні із зімкнутими пальцями вгору-вниз, одночасно язик піднімається вгору-вниз.

 

Футбол. Долоня стисла в кулак, вказівний палець висунений вперед, під рахунок кисть руки обертається вправо-вліво, язичок упирається по черзі в щоки.
 
Посмішка. Пальчики розставлені в сторони, як проміннячка сонечка. Під рахунок один - пальчики розправляються і утримуються одночасно з посмішкою 5сек., на рахунок два - долоня згортається в кулак.
 
Дудочка. Долоня зібрана в пучку, великий палець притиснутий до середнього. Губи дудочкой.

 

Гірка. Зігнута долоня опущена, язик упирається в нижні зуби.

 

Поради логопеда:  
1. Практичний матеріал, який використовується в системі біоенергопластики, має бути доступний дитині. Дитина може його торкатися, використати, пограти так, як вона цього хоче, а потім подавати його в потрібному контексті.  

 

2. Дитина повинна позитивно сприймати практичний матеріал, для цього треба його обіграти.  

 

3. Наочний матеріал, його кількість і якість (по кількості дітей, за якістю матеріалу) має бути безпечним і не завдати шкоди шкірним покривам рук.  

 

4. Використовувати образність при роботі з матеріалом. Придумувати різні ігри і ігрові прийоми. Героїв, використовуючи атрибутику по біоенергопластиці.

 

5. Поетапне виконання дій і вправ (як тримати той або інший матеріал, в якій руці, яким чином фіксувати початок дії, кінець).  

 

6. Строге дозування матеріалу. Практичний матеріал (масажні губки, олівці, еспандери) можуть використовуватися впродовж усього зайняття, чергуючи їх. Але мовний матеріал має бути строго дозований по складності його вимови, по кількості слів в нім, за якістю виконання дій.  

 

7. Індивідуальність в поданні матеріалу. Працювати з кожною дитиною індивідуально спочатку, потім підгрупою, останній етап - фронтально.

 

8. Якість виконання дій. Обов'язково враховувати індивідуальні можливості дітей, їх моторну активність, багатократність виконання кожної дії, показувати початок дії, середину дії, кінець.  

 

9. Використовувати ритм, темп дій з атрибутикою по біоенергопластиці, згідно індивідуальних можливостей дітей. Враховувати стан моторики пальців, узгодженість дій, ритм повільний - рухи на кожне слово, слово ділять на склади - рухи на кожен склад, поетапне чергування повільного і швидкого темпів - у міру оволодіння дітьми синхронною дією руки і язику. 

 

10. Темп мови безпосередньо залежить від швидкості виконання дії з атрибутикою. Але це також залежить від індивідуальних можливостей дітей - логопатів.

 

11. Запам'ятовування текстовок йде поступово. Мовний матеріал має бути доступний кожній дитині по її розумінню і по вимові. 

 

12. Підбираючи додатковий мовний матеріал до кожного етапу і кожної частини комплексу, слід враховувати цілі цього розділу, особливості подання матеріалу, строго дотримуватися черговості частин. Ці ігри і вправи можуть ускладнюватися і навпаки дробитися, залежно від стану центральної нервової системи і індивідуальних можливостей дітей.
 
Основні умови проведення такого зайняття: 
  • увага на одночасність виконання артикуляційних рухів з рухом кистей рук;
  • чітке виконання кожного руху;
  • недбалість недопустима;
  • вправи виконувати багаторазово перед дзеркалом і без нього (на прикладі артикуляції педагога);
  • використовувати як ігрову форму артикуляційної гімнастики.
 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи