Логоритміка

 
 В даний час проблема розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку стає особливо значущою. За статистичними даними тільки 10% новонароджених з'являються на світ абсолютно здоровими. Решта дітей мають різні мікроорганічні  поразки або виражену патологію. Окрему категорію складають аномалії розвитку, що супроводжуються порушенням мови, що тягне і відставання у розвитку. Без формування навички чисто і правильно говорити неможливо здобувати навички спілкування і вчитися будувати відносини з навколишнім світом. При нормальному розвитку оволодіння звуковим ладом мови у дошкільників закінчується до 4-5 років. Але іноді в силу ряду причин цей процес затягується. У цьому віці ми часто спостерігаємо дітей, мова яких мало зрозуміла для оточуючих: окремі звуки не вимовляють, пропускаються або замінюються іншими. Діагностика показала, що у 55% дітей порушено почуття ритму і темпу, а також спостерігається зайва напруга м'язового тонусу при рухах, особливо у дітей із затримкою мовного розвитку, є темпові порушення і загальна моторна незручність, слабо розвинений артикуляційний апарат і музично-сенсорні здібності. Побоюючись насмішок, діти починають соромитися своїх помилок, уникають спілкування з однолітками. З'являється невпевненість в своїх силах, що веде до негативних наслідків. Тому дуже важливо вчасно зайнятися виправленням звуковимови.

 

Мета логоритміки - подолання мовного порушення у дітей шляхом розвитку, виховання і корекції рухової сфери через музично-логоритмічну діяльність.

 

Завдання:
освітні:
 • формувати рухові вміння і навички;
 • розвивати просторові уявлення;
 • розвивати координацію, переключення рухів;
 • знайомити з метрорітмікой.

 

виховні:
 • виховувати і розвивати почуття ритму, здатність відчувати в музиці, рухах ритмічну виразність;
 • формувати здатність сприйняття музичних образів і вміння ритмічно і     виразно рухатися відповідно до цього чином;
 • удосконалювати особистісні якості, почуття колективізму.

 

корекційні:
 • розвивати мовне дихання;
 • розвивати артикуляційний апарат;
 • розвивати фонематичне сприйняття;
 • розвивати граматичну будову і зв'язну мову;
 • формувати і розвивати слухову і зорову увагу і пам'ять.

 

Музичне логоритмічне заняття - це не просто послідовність вправ, це кожен раз ціла драматична дія, у якій всі види діяльності пов'язані і об'єднані загальним ритмом і сюжетом. Побудова занять залежить від того, які діти в ньому беруть участь, і які завдання повинні вирішуватися на даному етапі.

 

Ігрова побудова занять створює доброзичливу, емоційно-насичену атмосферу спільної творчості дітей та дорослих, спонукає кожну дитину взяти активну участь в навчальному процесі, підтримує пізнавальний інтерес і увагу, активізує мова.

 

Необхідною умовою роботи при логоритмічній діяльності є створення умов для виникнення подиву, інтересу і для вираження своїх почуттів, допомога кожній дитині знайти віру в себе, вміння організувати ситуацію успіху, заохочуючи будь-яке зусилля з її боку, радіючи її творчим знахідкам. Заняття здійснюється завдяки музичному супроводу ігор-інсценівок, танцю, а також співу пісень. Використання казкових персонажів, атрибутів сюжетно-рольових ігор стимулює активність дітей до мовної та іншим формам діяльності.
 
Основні вимоги до побудови логоритмічних діяльності
Більшість авторів (Е.Кузнєцова, А.Е. Воронова, М.Ю.Картушіна) дотримується структури заняття, що складається з трьох частин: підготовчої, основної та заключної.

 

Можливе проведення логоритмічної  діяльності фронтально один раз на тиждень у другій половині дня. Тривалість заняття в середній групі 15-20 хвилин, у старшій - 20-25 хвилин, в підготовчій - 25 - 30 хвилин. Загальна кількість годин на рік - 31.Діагностіка проводиться 2 рази на рік (вступна - у вересні, підсумкова - в травні). Кожне заняття проводиться за єдиною лексичною темою в ігровій формі.

 

Підготовча частина триває 3-7 хвилин. Використовуються вступні вправи, які дають установку на різноманітний темп руху за допомогою музики, вправи, спрямованих на тренування уваги, пам'яті, координації рухів, регулювання м'язового тонусу.

 

Основна частина займає 10-15 хвилин, включає в себе слухання музики для зняття емоційної та м'язової напруги, спів, гру на дитячих музичних інструментах, рухливі і малорухливі ігри, а так само такі види вправ:
 • на розвиток дихання, голосу, артикуляції;
 • на розвиток уваги;
 • які регулюють м'язовий тонус;
 • рахункові вправи;
 • музично-ритмічні вправи;
 • вправи на розвиток координації руху;
 • вправи на координацію мови з рухом;
 • вправи на координацію співу з рухом;
 • вправи на розвиток мовних і мімічних рухів.

 

Заключна частина займає 2-7 хвилини. Сюди входять вправи на відновлення дихання, зняття м'язового та емоційного напруження, релаксаційні вправи.

 

Головним принципом досягнення ефективності в роботі на логоритмічних заняттях є індивідуальний підхід до кожної дитини з урахуванням її вікових, мовних і психофізіологічних можливостей.

 

Мовний матеріал на таких заняттях попередньо не розучується, а проводиться по наслідуванню. Під час мовних вправ бажано, щоб діти стояли разом з педагогом в колі або сиділи півколом. Таке розташування дає можливість дітям добре бачити педагога, рухатися і проговорювати мовної матеріал синхронно з ним.

 

Логоритмічних діяльність включає в себе наступні елементи:
 • артикуляционную (логопедичну) гімнастику;
 • чистоговорки для автоматизації та диференціації звуків;
 • пальчикову гімнастику для розвитку дрібної моторики;
 • вправи під музику на розвиток загальної моторики, відповідні віковим особливостям дітей, для м'язово-рухового і координаційного тренінгу;
 • вокально-артикуляційні вправи для розвитку співочих даних і дихання з музичним супроводом і без нього;
 • фоонопедичні  вправи за методом В.В.Емельянова для зміцнення гортані і прищеплення навичок мовного дихання;
 • пісні і вірші, супроводжувані рухами рук, для розвитку плавності і виразності мовлення, мовного слуху і мовної пам'яті;
 • музично-ритмічні ігри з музичними інструментами, розвиваючі почуття ритму;
 • музичні ігри, які сприяють розвитку мовлення, увазі, вмінню орієнтуватися у просторі;
 • комунікативні ігри та танці для розвитку динамічної сторони спілкування, емоційності, позитивного самовідчуття;
 • вправи на релаксацію для зняття емоційної та фізичної напруги.

 

Пісенний і танцювальний репертуар розучується на музичній діяльності. Чистоговорки і пальчикові ігри вихователь може використовувати в інших видах діяльності. Необхідним моментом є наочний матеріал - ілюстрації, елементи костюмів, іграшки, картинки та  ін. У підготовці і проведенні логоритмічної діяльності необхідний тісний взаємозв'язок педагогів ДНЗ: музичного керівника, вихователя, методиста. Організатором може виступати музичний керівник або логопед.

 

З огляду на те, що слухання музики є самостійним видом музичної діяльності і разом з тим воно лежить в основі всіх інших її видів, тобто по суті є провідним, в процесі розучування пісні, танцю або гри, потрібно робити  акцент на сприйняття музики, так як саме воно визначає характер руху.

 

Через слухання музики ми намагаємося збагатити емоційну сферу дітей, крім того, бесіди після прослуховування музики розширюють кругозір дошкільнят, впливають на розвиток зв'язного мовлення. Слухання музики використовується як розвиток уваги і пам'яті. Після прослуховування твору проводиться  бесіда про характер і зміст музики. Потрібно намагатися стимулювати висловлювання дітей про своє ставлення до музики, а також пропонуєтся дітям порухатися під дану музику, щоб вони змогли відчути її характер. В організації цього виду діяльності потрібно опиратися на рекомендації О. Радинової про те, що рухові реакції на зміну характеру, темпу, ритму, динаміки, фактури сприяють розвитку інтересу дітей до музики, допомагають формуванню музичного мислення у взаємозв'язку з емоційним її сприйняттям.

 

Для розвитку стійкого інтересу до даного виду діяльності підбираються  різноманітні за характером музичні твори з урахуванням їх емоційного впливу і вікових особливостей. Практика показала ефективність використання творів образотворчого характеру, таких як «Музичний буквар» Н.А.Ветлугиної, «Дитячий альбом» П. І. Чайковського, «Картинки з виставки» М. Мусоргського та ін. Вони допомагають розвинути у дітей уяву і пам'ять. Після прослуховування таких творів треба їх інсценувати за допомогою гри, яку нерідко придумують самі діти.

 

Найбільш ефективно зарекомендував себе прийом - «намалюй, про що розповіла музика» (тобто діти висловлюють своє ставлення до музики не словами, а за допомогою фарб і візерунків на окремому аркуші паперу). Таким чином, ми розвиваємо у дітей психомоторну функцію, уяву, фантазію, дрібну моторику, а також слухо-зорово-рухову координацію. Поєднання слів, музики, зорового образу і інсценівок поглиблюють дитячі враження.

 

Найбільш результативним видом музичної діяльності у вирішенні корекційних завдань є спів. Наприклад, за сумнівній вимові, «ковтанні» закінчень слів (особливо приголосних), використовується прийом розспіву мелодії на склади «ля-ля», «ті-лі-лі», «ту-ру-ру», які сприяють автоматизації звуку і закріпленню правильної вимови.

 

Приходимо до висновку, що найбільш дієвим прийомом, спрямованим на розвиток звуковисотного, ритмічного, тембрового і динамічного слуху, є музично-дидактичні ігри. З їх допомогою розвивається у вихованців увага, пам'ять, розумові процеси, тобто виявляється комплексний коригуючий вплив на дітей.

 

Для розвитку фонематичного слуху проводяться музично-дидактичні ігри, які сприяють підтримці інтересу дітей та стимулюють їх активність. Такі як: «Пташенята» Е. Тілічеевой, «Три ведмеді» І Арсєєва, «Вгадай по голосу» Е. Тілічеевой і ін.

 

Для розвитку слухової уваги, слухової пам'яті, диференціації немовних звуків використовуються такі музично-дидактичні ігри як: «На якому інструменті граю?», «Музичні молоточки», «Відгадай і зіграй, як я!» та ін.

 

У ході роботи над текстом при розучуванні  пісні, проводиться робота по корекції усного мовлення. У цьому допомагає артикуляційна гімнастика. У неї включаються вправи для мови, щік, губ, а також мімічні вправи, спрямовані на розвиток рухливості мовних органів. Такі вправи викликають позитивні емоції у дітей, а також розвивають міміку. Також, для успішного розвитку артикуляції і чистоти інтонування використовують так звані фонопедичні вправи, які є найбільш ефективними для розвитку співочих навичок (з музичним супроводом і без нього). Так як відомо, що у співі органи дихання грають провідну роль, необхідно загартовування органів дихання, зміцнення м'язів носоглотки. Для цього проводяться спеціально підібрані вправи за системою В. Ємел’янова. Крім того, вони сприяють зняттю стресових станів.  Використовуються  ці вправи і для розвитку почуття ритму, так як видих і вдих ми проробляємо на стаккато і легато, на різні тривалості. У проведенні дихальних вправ найчастіше використовується порівняльний показ педагога (неправильне і правильне виконання).

 

У роботі над дикцією  використовується прийом  «промовляння тексту» одними губами в різних темпах, починаючи з повільного, тому що він активізує увагу дітей і спонукає їх до більш чіткої вимови слів.

 

профілактики простудних захворювань, для оздоровлення і підвищення захисних властивостей організму, для підтримки у дітей бадьорого настрою і спонукання їх до активності,  використовується ігровий самомасаж біологічно активних точок.

 

Використовуючи перераховані вище прийоми у співі, зникає зайва напруженість дихального і мовного апарату, скутість голосових зв'язок, з'являється виразність у співі. А систематичний розвиток навичок виразного співу допомогло вирішити багато корекційних завданнь для подолання мовних порушень.

 

В цілому, всі перераховані вище прийоми сприяли розвитку психічних процесів (увазі, пам'яті, мисленню, уяві і т.д.); нормалізації діяльності периферичних відділів мовного апарату (дихального, артикуляційного, голосоутворювальні); розвитку мовлення за рахунок розширення словника і поліпшення произносительной сторони мови (звуковимови і ритміко-мелодійної сторони: темпу, ритму, тембру, динаміки).

 

Для розвитку комунікативних якостей у дітей і вироблення вміння узгоджувати свої дії з рухами інших використовуються комунікативні танці та ігри, а також ритмічні гри. Вони допомагають дошкільнятам подолати боязкість, сором'язливість, а також природно і невимушено виконувати найрізноманітніші танцювально-ігрові дії з товаришами.

 

Найбільш результативною формою музично-ритмічного виховання є ранкова музично-ритмічна розминка під музику, метою якої є внесення дисциплінованості та організованості у виконанні руху. Завдяки присутньому в ній ритму, мляві і розпливчасті рухи дітей стають чіткими і доцільними, долається хаотичність, метушливість руху, нормалізується рухове занепокоєння і рухи виконуються в темпі музики.

 

Матеріал, що вивчається на логоритмічних заняттях закріплюється в самостійної діяльності дітей (в групі у вільний час). Самостійна музична діяльність допомагає дитині «розкритися»: по-своєму висловити те, з чим вона познайомиться на музичному занятті, проявивши свою ініціативу, самостійність, розвинувши вольові риси характеру, творчі здібності, уяву.

 

Таким чином, всі перераховані вище вправи сприяють розвитку у дітей слухо-зорово-рухової координації, уваги і пам'яті, ритмічного слуху, нормалізації координації рухів з промовою, просторової організації рухів, виразності і грації рухів, загальної та дрібної моторики.
 
 
Використовувана література.
 
1. Картушина М. Ю. «Логоритмічні заняття в дитячому садку» - М .: ТЦ Сфера, 2007
2. Зацепіна М. Б. «Музичне виховання в дитячому садку»  Програма та методичні рекомендації "- М .: Мозаїка-Синтез, 2006
3. Воронова А. Є. "Логоритміка в мовних групах ДНЗ для дітей 5-7 років. Методичний посібник "- М .: ТЦ Сфера, 2006
4. Сергієнко Г. М. "Вчимося, говоримо, граємо. Корекційно-розвиваюча діяльність в ДНЗ "- Воронеж: ПП Лакоценін С.С.
5. Ємел’янов В. «Фонопедичний метод розвитку голоса»
6. Журнал «Дошкільне виховання» (№5, 6, 8, 9 1996р.)
7. Аудіозаписи з серії «Щаслива дитина» (колискові, класика для малюків, чари природи і т.д.)
8.Радинова О. П «Музичне виховання дітей»
9. Тютюнникова Т.Е. «Дитяче ансамблеве музикування», «Програми і технології» - журнал «Музичний керівник» №2, 2004
10. Альохіна Т. О. «Мовні ігри» - журнал «Музичний керівник» №2, 2004
 
 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи