Комп'ютерна грамота для малят "Смайлик"

Мета та завдання розвиваючих занять гуртка.
Мета: забезпечення сприймання дітьми нового виду діяльності, як звичного, засобом комп’ютерно – ігрового комплексу; формування у старших дошкільників первинних уявлень про комп’ютер, як освітній ресурс; розвиток інтелектуальних здібностей та пізнавальних процесів; виховання мотиваційної спрямованості до пізнання.
 
Завдання:
1. Розвиток комп’ютерних умінь:
Знайомство дітей з комп’ютером, як із сучасним інструментом для обробки інформації (призначення та обладнання комп’ютера);
Знайомство дітей з правилами безпечної роботи на комп’ютері;
Формування початкових навичок роботи на комп’ютері;
Розвиток умінь розуміти інтерфейс ігрових програм;
Розвиток дрібної моторики та просторового мислення;
2. Інтелектуально – пізнавальний розвиток:
Формування умінь усвідомлювати мету;
Формування умінь обирати систему дій для досягнення мети;
Формування у дітей здібностей до розуміння та вирішення інтелектуальних задач;
Розвиток вищих психічних процесів:сприймання, увага, уява, пам’ять, мислення;
Розвиток асоціативного, образного, просторового, словесно – логічного мислення;
Розвиток сенсомоторних здібностей;
Поповнення математичних знань та умінь;
Поповнення словникового запасу та розвиток мовлення;
Розширення уявлень про оточуючий світ;
3. Розвиток творчості:
Розвиток графічних навичок;
Розвиток художніх здібностей;
Розвиток творчих здібностей
 
Принципи  навчання:
1.Доступність. 
Тема заняття подається в простій доступній для дітей цього віку формі, з використанням дидактичного матеріалу.
2.Наочність.
Спеціальне оснащення кабінету: посібники;
Різноманітний дидактичний матеріал для занять;
Комп’ютерні програми для занять (з використанням яскравих ілюстрацій, анімацій, звукових ефектів)
3.Індивідуальний підхід:
Індивідуальна робота – найефективніший засіб навчання дошкільників. З метою оптимізації навчало – розвивального процесу робота організовується підгрупами (6 – 8 дітей). Тривалість заняття складає 20 хвилин.
 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Малюнки створені вихованцями в графічному редакторі Paint.

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи