Робочий час

Вимоги законодавства

Нормативна база

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51  КЗпП, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.
За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 
№ 322-VIII (КЗпП)
Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти — час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.
Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідно становить:
  вихователя групи загального типу — 30 годин;
  вихователя групи компенсуючого типу — 25 годин;
  соціального педагога — 40 годин;
  практичного психолога — 40 годин;
  практичного психолога дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу — 20 годин;
  музичного керівника — 24 години;
  інструктора з фізкультури — 30 годин;
  учителя-дефектолога, учителя-логопеда — 20 годин;
  вихователя-методиста — 36 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.
Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою статті 30 цього закону, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України
Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 
№ 2628-III
Для задоволення потреб населення дошкільний навчальний заклад може функціонувати протягом року чи сезонно (неповний календарний рік, але не менш як три місяці на рік).
Режим роботи дошкільного навчального закладу встановлюється його засновником (власником) за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров’я. 
У зоні екологічного лиха за рішенням місцевого органу виконавчої влади може встановлюватися особливий режим роботи дошкільного навчального закладу. 
Режим роботи дошкільного навчального закладу компенсуючого типу встановлюється з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи.
Для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі короткотривало можуть створюватися окремі групи. У дошкільному навчальному закладі можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні. 
Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період — 1 червня по 31 серпня
Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305
Робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час.
Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний  день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу
Постанова Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245
Норма годин на ставку заробітної плати вчителів, вихователів та інших педагогічних працівників:
  за 3 години педагогічної роботи на день (18 годин на тиждень) за шестиденного режиму — учителям-логопедам, учителям-дефектологам; керівникам гуртків,  секцій, студій та інших форм гурткової роботи, в тому числі організованих у закладах освіти на принципах самоокупності; учителям груп для занять з іноземної мови в початкових класах загальноосвітніх шкіл і в дошкільних закладах, що працюють на принципах самоокупності;
  за 20 годин викладацької роботи на тиждень — завідуючим логопедичними пунктами, логопедам будинків дитини, вчителям-логопедам і вчителям-дефектологам у дошкільних навчальних закладах;
  за 25 годин виховної роботи на тиждень — вихователям спеціальних навчально-виховних закладів (груп) для дітей і підлітків з вадами у фізичному чи розумовому розвитку;
  за 5 годин педагогічної роботи в день (30 годин на тиждень) — вихователям груп загального типу дошкільних навчальних закладів, вихователям, старшим вихователям шкіл-інтернатів, дитячих  будинків, крім шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням російської  мови та посиленою військово-фізкультурною підготовкою, інтернатів, шкіл (груп) продовженого дня, інструкторам фізкультури, інструкторам слухових кабінетів;
  за 6 годин педагогічної роботи в день (36 годин на тиждень) — вихователям-методистам дитячих дошкільних закладів, дитячих майданчиків, дитячих парків.
Ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин).
Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями, є робочим часом педагогічного працівника.
Надурочна робота допускається, як виняток, з дозволу профспілкового комітету.
Надурочна робота не повинна перевищувати для кожного працівника 120 годин на рік
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102
Статутом навчального закладу регламентується режим роботи дошкільного навчального закладу, зокрема:
  робочий тиждень (п’ятиденний, шестиденним тощо);
  години роботи;
  вихідні дні (субота, неділя, святкові дні тощо);
  щоденний графік роботи дошкільного закладу (початок і закінчення роботи навчального закладу); 
  щоденний графік роботи груп дошкільного закладу
Навчальний рік у дошкільному закладі починається 
1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей
Примірний статут дошкільного навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257
Орган державного управління освітою за кожним логопедичним пунктом закріплює дошкільні заклади і школи, загальна кількість підготовчих груп і початкових класів у яких має бути не менш як 20, у сільській місцевості — не менш як 4 школи і дошкільні заклади незалежно від кількості дітей.
Тривалість робочого тижня учителя-логопеда — 20 годин. Підготовка до занять, робота з документами проводяться у неробочий час
Положення про логопедичні пункти системи освіти, затверджене наказом Міністерства освіти України від 13.05.1993 № 135
Діяльність психологічної служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами, соціальними педагогами, методистами та директорами (завідувачами) навчально-методичних кабінетів (центрів).
Тривалість робочого тижня практичного психолога та соціального педагога визначається чинним законодавством з урахуванням типу навчального закладу
Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 № 12
Норми робочого часу 38,5 години на тиждень установлюють для лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (середнього медичного персоналу), зокрема й тих, хто працює у:
дитячих будинках;
дитячих садках (яслах);
інших закладах, установах освіти і соціального захисту населення 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» від 25.05.2006 № 319
Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43
У межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідної роботи. Тому практичному психологу варто 20 годин відвести для безпосередньої роботи з учасниками навчально-виховного процесу (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) та 20 годин — на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо
Лист Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»
від 26.09.2012 № 1/9-683

 

Робочий час і його використання
 
 • Для працівників навчальних закладів установлюють п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності, які затверджує керівник навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом  з додержання тривалості робочого тижня.
 • У тих навчальних закладах, де за умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, установлюють шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.
 • П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлює керівник або уповноважений ним орган спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням місцевими органами виконавчої влади.
 • У межах робочого дня педагогічні працівники навчального закладу повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідної роботи.
 • Час початку, закінчення роботи й обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку конкретного навчального закладу. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.
 • За погодженням з профспілковим комітетом окремим групам працівників встановлюють час початку і закінчення роботи.
 • За відсутності педагога або іншого працівника навчального закладу керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником.
 • Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.
 • Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом керівника або уповноваженого ним органу (керівника) навчального закладу, дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі.
 • Працівникам навчального закладу з цілодобовим перебуванням і де за умовами роботи не може бути додержана встановлена для певної категорії працівників щоденна або тижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом закладу запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин. Працівників цієї категорії залучають до роботи в загальновстановлені вихідні та святкові дні. Цей час включають у місячну норму робочого часу. Вихідні дні передбачають для них графіком роботи. Роботу в святкові дні оплачують у цьому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад місячний оклад (ставку). На бажання працівника, який працює у святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.
 • Керівник навчального закладу залучає працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом. Заборонено залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до трьох років. Жінок, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можна залучати до чергування у вихідні і святкові дні без їхньої згоди.
 • Роботу органів самоврядування  регламентує Положення про відповідні заклади освіти, затверджені Кабінетом Міністрів України, та Статут навчального закладу.
 • Графік надання щорічних відпусток погоджують з профспілковим комітетом і складають на кожний календарний рік.
 • Надання відпустки керівнику навчального закладу оформляють наказом відповідного органу державного управління освітою, а іншим працівникам — наказом навчального закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів для дорослих і дванадцяти днів для осіб, молодше вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.
 • Заборонено ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.
 • Педагогічним працівникам заборонено:
                      змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
                      продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
                      передоручати виконання трудових обов’язків.
 • Заборонено в робочий час:
                    відволікати педагогічних працівників від їхніх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з освітнім процесом;
                  відволікати працівників навчального закладу від виконання професійних обов’язків за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з освітнім процесом, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством
 

 

Неповний робочий час
 
Роботу в режимі неповного робочого часу регламентує стаття 56  Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, яка передбачає, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюється як під час прийняття на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
     
Власник зобов’язаний встановлювати неповний робочий день або неповний робочий тиждень на прохання:
 • вагітної жінки;
 • особи, яка має дитину віком до 14 років;
 • особи, яка має дитину-інваліда, зокрема й таку, що знаходиться під її опікуванням;
 • особи, яка доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку.
     
Неповний робочий час може встановлюватися шляхом:
 • зменшення тривалості щоденної роботи (наприклад, чотири години щодня);
 • зменшення кількості днів роботи протягом тижня (наприклад, три дні по вісім годин);
 • одночасного зменшення кількості годин роботи впродовж дня і кількості робочих днів упродовж тижня (наприклад, два дні на тиждень по п’ять годин).
     
Неповний робочий час відрізняється від скороченого за двома ознаками:
 • за повністю відпрацьований скорочений робочий час працівнику виплачують повну тарифну ставку (повний посадовий оклад), а за умови неповного робочого часу — пропорційну частину тарифної ставки (посадового окладу) або заробітну плату залежно від виробітку;
 • встановлення неповного робочого часу залежить від бажання працівника і роботодавця, а запровадження скороченої тривалості робочого часу передбачено законодавством.
 
Неповний робочий час має меншу за встановлену законодавством нормальну тривалість робочого часу. У разі встановлення неповного робочого часу оплату праці провадять пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

 

 
Скорочена тривалість робочого часу
 
Застосування скороченої тривалості робочого часу врегульовано статтею 51 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (КЗпП). Це поняття означає, що час, протягом якого працівник має виконувати трудові обов’язки, скорочується, але працівник має право на оплату праці у розмірі повної тарифної ставки (повного посадового окладу). Скорочену тривалість робочого часу встановлюють окремим категоріям працівників:
 • працівникам віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень;
 • особам віком від 15 до 16 років (учням віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) — 24 години на тиждень;
 • учням, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, — не більше за половину максимальної тривалості робочого часу;
 • працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, — не більше 36 годин на тиждень, — відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163.
     
Згідно з частиною четвертою статті 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах, в установах, організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда.
 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи