Нормативна база

Укази Президента України:

 

 1. Указ Президента України «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» Затверджено Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008.
 2.  Указ Президента України «Про затвердження військово-адміністративного поділу території України» Затверджено Указом Президента Українивід 5 лютого 2016 року № 39.

 

Постанови та розпорядження КМУ:

 

 1.  Постанова КМУ від 28 грудня 2000 р. № 1921 «Положення про військово-транспортний обов’язок» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015р. № 405).  
 2.  Постанова КМУ від 19.10.2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».  
 3. Постанова КМУ від 23.10.2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» 
 4. Постанова КМУ від 07.12.2016 р. № 921 «Про затвердження Порядку організаціїта ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних». 
 5. Постанова КМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
 6. Постанова КМУ від 17.07.2013 р. № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони».
 7. Постанова КМУ від 27.04.2006 р. № 587 «Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу». 
 8. Постанова КМУ від 26.01.2015 р. № 18«Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій».
 9. Постанова КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
 10. Постанова КМУ від 17.11.1997 р. № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці».
 11. Постанова КМУ від 16.11.2001 р. № 1567 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня».
 12. Постанова КМУ від 04.02.2015 № 45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час».(гриф обмеженого доступу).
 13. Постанова КМУ від 27.09.2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту». 
 14. Розпорядження КМУ від 18.03.2015 р. № 493-р «Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час».(гриф обмеженого доступу).
 15. Розпорядження КМУ від 01.02.2012 р. № 58-р «Про затвердження плану заходів щодо проведення просвітницької роботи з населенням, яке проживає в зонах спостереження атомних електростанцій».
 16. Розпорядження КМУ від 14.06.2017 р. № 481-р «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року».
 17. Розпорядження КМУ від 11.01.2017 р. № 9-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік».
 18. Розпорядження КМУ від 08.11.2007 р. № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру».
 19. Розпорядження КМУ від 23.11.2015 р. № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».

 

Кодекси та закони України:

 

 1. Кодекс цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458).
 2. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416).
 3. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» Закон введено в дію з дня опублікування - 12 травня 1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 25 березня 1992 року N 2233-XII).
 4. Закон України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України. 1992 р., N 9, ст. 106; 1993 р., N 44, ст. 420; 1994 р., N 45, ст. 410; 1995 р., N 38, ст. 284).
 5. Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 N 389-VIII.
 6. Закон України «Про державну таємницю» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93 ).
 7. Закон України«Про об'єкти підвищеної небезпеки» 
 8. Закон України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668).

 

Накази МОН та інших ЦОВВ (зареєстровані Міністерством юстиції):

 

 1. Наказ МОН від 21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2016 за № 1623/29753.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1623-16
 2. Наказ МОН від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 20.11.2001 за № 969/6160.http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0969-01
 3. Наказ МОН від 15.08.2016 № 974«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 08.09.2016 за № 1229/29359.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16
 4. Наказ МОН від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 07.07.2006 за № 806/12680.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06
 5. Наказ МОН від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.10.2013 за № 1809/24341. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1809-13
 6. Наказ МОН від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1093/6284.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1093-01
 7. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни15.02.2005 за № 231/10511.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05, зміни затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 140.
 8. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 01.12.2004 за № 1526/10125.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04
 9. Наказ МВС від 21.10.2014 № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 05.11.2014 за № 1398/26175.http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1398-14
 10. Наказ МВС від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 05.03.2015 за № 252/26697.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15
 11. Наказ МОЗ від 31.03.1994 № 46 «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх», зареєстровано в МЮУкраїни 28.07.1994 за № 176/385.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94
 12. Наказ МОЗ від 29.12.1993 № 256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 30.03.20151994 за № 51/260.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94
 13. Наказ СБУ від 12.08.2005 № 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 17.08.2005 за № 902/11182. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05

 

Накази МОН (крім зареєстрованих Міністерством юстиції):

 

 1. Наказ МОН від 19.07.2016 № 851 «Про введення в дію Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності».http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5952-
 2. Наказ МОН від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5326-
 3. Наказ МОН від 20.12.2004 № 954 «Про затвердження Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України».http://katrvo.at.ua/Inform/Zivil_zahist/Nakaz_954.doc
 4. Наказ МОН від 15.02.2017 № 233 «Про стан військового обліку за 2016 рік та завдання на 2017 рік».http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6950-
 5. Наказ МОН від 26.11.2015 № 1239 «Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності».http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4767-
 6. Наказ МОН від 13.09.2016 № 1103 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 № 1239».http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6211-
 7. Наказ МОН від 15.02.2017 № 234 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 № 1239».http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6951-
 8.  Наказ МОН від 11.09.2017 № 1266 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 № 1239».http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-11/7957/1266.pdf

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи