Найпоширеніші запитання при вступі до КЗДО

картинки с надписями прикольные скачать бесплатно

1. ПІЛЬГИ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Держава гарантує надання пільг при влаштуванні дітей  у  дошкільні навчальні заклади:

 1. Дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово). Згідно з п.17 статті 20 та п. 2  статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
 2. Дітям військовослужбовців (першочергово). Згідно з п. 4  статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
 3. Дітям військовослужбовців військових прокуратур (першочергово). Згідно з п.4 статті 83. Закону України «Про прокуратуру». Документ ВРУ 1697-18
 4. Дітям з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями (першочергово). Згідно частини 2 статті 28 Закону України  «Про дошкільну освіту»  Документ ВРУ  2628-III

 

2. ЧИ МОЖЕ КЕРІВНИК ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВІДМОВИТИ БАТЬКАМ У ПРИЙОМІ ДИТИНИ ДО ЗАКЛАДУ БЕЗ МЕДИЧНОЇ ДОВІДКИ?

Так. Тому, що відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, а також ст.15 Закону України від 06.04.2000р. “Про захист населення від інфекційних хвороб” прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом.

     
Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також, якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.
     
Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється!
 

3. ЯК ПРОВОДИТЬСЯ ОПЛАТА ЗА ПЕРЕБУВАННЯ ДИТИНИ У ЗАКЛАДІ?

 • Відповідно до статті 35 Закону України “Про дошкільну освіту” ( 2628-14 ) батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі в розмірі, що не перевищує 60 відсотків у міській місцевості та 30 відсотків у сільській місцевості від вартості харчування на день.
 • Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала закладу (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75 днів) тощо), плата з батьків не справляється.
 • Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.
 • Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, із сімей, які отримують допомогу відповідно до статті 19 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” ( 2811-12 ).
 • Плата з батьків не справляється за харчування дітей у випадках, передбачених законодавством України (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, батьки і діти, потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, тощо).

 

4. ЯК ПРОВОДИТЬСЯ ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, СІМ'Ї ЯКИХ ПРОЖИВАЮТЬ В ОДНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ, ОДНАК ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНІ В ІНШИХ?

До Міністерства надходять численні звернення, щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів, сім’ї яких проживають в одних населених пунктах, однак офіційно зареєстровані в інших. Враховуючи актуальність та важливість порушеного питання, інформуємо.
     
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у системі дошкільної освіти віднесено забезпечення реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території та створення умов для одержання громадянами дошкільної освіти.
     
Однак статтею 53 Конституції України визначено, що кожен громадянин має право на освіту, а відповідно до статті 6 Закону України «Про дошкільну освіту» одним із принципів реалізації дошкільної освіти є доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти. Законодавчо також закріплено право батьків вибирати дошкільний навчальний заклад.
     
Відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
     
Окрім того, у статті 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом. Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.
     
Відповідно частини другої статті 3 Закону України «Про дошкільну освіту», держава надає всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини; забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку. 
     
Враховуючи зазначене, прийом дітей до дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до законодавства незалежно від реєстрації дитини та її батьків.

 

5. ПРИМУСОВО НІХТО НЕ БУДЕ ГОТУВАТИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ.

Ст. 8 Закону України «Про дошкільну освіту» передбачено, що сім’я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечувати дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Батьки повинні бути поінформовані про можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти. Водночас місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні створити для цього необхідні умови. Отже, дві сторони однієї дуже важливої справи: перша – відповідальність, упевненість і бажання батьків; друга – відповідальність держави за створення доступності і безоплатності дошкільної освіти.

 

6. ЧИ Є НЕОБХІДНІСТЮ ОБОВ'ЯЗКОВА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ?

Питання щодо обов'язковості здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти назрівало вже давно, бо всі (передусім батьки) розуміли, що це необхідно. Адже це, насамперед, переваги для дитини. Подивимося на це з різних позицій:
 • «дитина і колектив» (уміння узгоджувати свої інтереси з іншими, виховання почуття дружби, взаємодопомоги, підтримки);
 • «дитина і соціум» (уміння спілкуватися з іншими людьми, знаходити правильне рішення і вихід з різних життєвих обставин, бажання подальшого навчання в школі);
 • «розвиток дитини» (здійснює педагог, який володіє необхідними знаннями та може забезпечувати повноцінний комплексний розвиток дитини з урахуванням її індивідуального розвитку);
 • «дитина і майбутнє шкільне навчання» (забезпечення рівних стартових умов для всіх дітей, фізична, психічна, моральна, мотиваційна, вольова, інтелектуальна готовність тощо).                                            

​     

І, мабуть, тому й відсоток охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою щорічно зростав і зараз становить 93,5 відсотка.    

​     

У прийнятті такого рішення є переваги і для батьків, бо вони будуть упевнені, що їхні діти отримають повноцінний розвиток, і для цього буде створено необхідні умови та запропоновано різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти.    

     

Окрім того, практика інших країн свідчить про позитивний досвід такої роботи.

 

7. ЧИ ПОТРІБНІ СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ПІДРУЧНИКИ ПРО ЯКІ ЧАСТО ЗГАДУЄТЬСЯ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ?

Освітній процес для дітей старшого дошкільного віку організовується відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти як державного освітнього стандарту та програмових вимог. Дошкільна освіта у межах Базового компонента здійснюється за Державною базовою програмою, яка є основною.    
     
Дошкільні навчальні заклади можуть користуватися й додатковими програмами, вимоги до яких визначено листом МОН від 27.05.2010 р. № 1/9-369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів».    
     
Перелік програм і видань, рекомендованих для використання в роботі у дошкільних навчальних закладах, щороку затверджується Міністерством освіти і науки України та публікується у фахових виданнях.    
     
У роботі з дітьми дошкільного віку також можуть використовуватися програми (додаткові й експериментальні), що схвалені для використання в певному регіоні науково-методичними радами обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. Чинні програми передбачають завдання з різних видів роботи з дітьми, в тому числі пізнавальний, мовленнєвий, логіко-математичний, художньо-естетичний, фізичний та соціальний розвиток дітей.

 

8. ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ П'ЯТИРІЧНОГО ВІКУ НЕ ОЗНАЧАЄ ЗАМІНУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ШКІЛЬНЕ НАВЧАННЯ. ДІТИ НЕ ПОВИННІ СІСТИ ЗА ПАРТИ, ЯК ПЕРШОКЛАСНИКИ В ШКОЛІ, НАВЧАТИСЯ ПИСАТИ, ЧИТАТИ ТОЩО.

Провідною діяльністю в житті дитини дошкільного віку залишається гра, за допомогою якої необхідно формувати передумови навчальної діяльності (дотримання правил, уміння стримувати власні бажання, якщо вони суперечать правилам гри, навчання поводитися в колективі тощо).    
     
Заняття (групові, підгрупові, індивідуальні) не будуть дублювати шкільні уроки за формами проведення, змістом завдань, методами та прийомами навчання, способами організації дітей, не будуть підпорядковані тільки логіці майбутніх навчальних шкільних дисциплін. Одним з основних завдань педагогічних колективів, які працюють з дітьми дошкільного віку, буде створення розвивального середовища для дітей, що передбачає зміщення акцентів з проблеми його дидактичного забезпечення на створення сприятливого простору для розгортання дітьми активної, творчої поведінки у специфічних для віку видах діяльності (ігровій, пізнавальній, продуктивній, самостійній художній діяльності, спілкуванні з дорослими і однолітками тощо) і відповідно організацію роботи з дітьми в ньому.

 

9. ЧИ ОЗНАЧАЄ ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЩО ДІТИ ПОВИННІ ПЕРЕБУВАТИ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ КОЖНОГО ДНЯ ТА ПРОТЯГОМ ДНЯ?

Законом України «Про дошкільну освіту» (ст.11) за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, у тому числі і короткотривалого (сьогодні в Україні функціонує більш як тисяча груп короткотривалого перебування).

 

10. ЧИ МАЮТЬ ПРАВО БАТЬКИ ВИБИРАТИ РІЗНІ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ?

Оптимальний варіант, звичайно, дитячий садок. У разі його відсутності відкриваються групи для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку на базі навчальних закладів або інших приміщень. Буде здійснюватися соціально-педагогічний патронат, а також діти можуть отримувати дошкільну освіту з допомогою фізичних осіб, які мають відповідну вищу педагогічну освіту та ліцензію на право надання послуг у сфері дошкільної освіти.

   

11. ЧИ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ ПРО ОТРИМАННЯ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ?

Положенням про дошкільний навчальний заклад передбачено перелік документів, необхідних при прийомі дитини до дошкільного навчального закладу (заява батьків або осіб, які їх замінюють, медична довідка про стан здоров'я дитини, довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження).    
     
Прийом дітей до першого класу здійснюється відповідно до наказу міністерства від 07.04.2005 р. № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», яким передбачено, що для зарахування дитини до першого класу батьками або особами, які їх замінюють, подається на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу копія свідоцтва про народження дитини та медична довідка встановленого зразка.

 

12. ЧИ БУДУТЬ РОБОТУ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРОВОДИТИ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДПОВІДНУ ПЕДАГОГІЧНУ ОСВІТУ?

У дошкільних навчальних закладах з дітьми старшого дошкільного віку працюють безпосередньо вихователі. Також - музичні керівники, інструктори з фізкультури, практичні психологи.    
     
До роботи з дітьми, які не відвідують дитячі садки, будуть залучатися ще й соціальні педагоги, вчителі шкіл, які обов'язково будуть обізнані із специфікою організації роботи з дітьми.
    
За матеріалами журналу "Освіта України" 

 

13. ЧИ ОБОВ'ЯЗКОВО БАТЬКИ, ЯКІ ОФОРМЛЮЮТЬ ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ, МАЮТЬ ОТРИМАТИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ?

Під час прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу батьки або особи, які їх замінюють мають подати висновок психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК), що обумовлено не типом дошкільного навчального закладу, а наявністю відповідного контингенту дітей у ньому.

     

Рекомендації ПМПК мають допомогти педагогічним працівникам обраного дошкільного навчального закладу створити оптимальні умови для реалізації потенційних здібностей дитини.

 

14. ЧИ МОЖЕ КЕРІВНИК ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ПРИЙОМІ ДИТИНИ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ РЕКОМЕНДУВАТИ БАТЬКАМ ВІДВІДАТИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ?

Ознайомившись з документами, наданими батьками, та враховуючи індивідуальні особливості психофізичного розвитку дитини, керівник дошкільного навчального закладу має право рекомендувати батькам отримати психолого-медико-педагогічну консультацію відповідних фахівців. Обов'язково необхідно пояснити батькам, що така консультація здійснюється у їх присутності. ПМПК може проводитися як за ініціативою батьків, так і адміністрації дошкільного навчального закладу, соціально-психологічної служби тощо.

 

15. ЯКІ ОБОВ'ЯЗКИ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА ПІД ЧАС ПРИЙОМУ ДИТИНИ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ?

Перед зарахуванням дитини до дошкільного закладу батьки мають підготувати її до перебування у дитячому колективі, організувати повне медичне обстеження, отримати довідку щодо стану її фізичного та психічного розвитку. За необхідності під час медичного обстеження буде призначено санацію ротової порожнини та носоглотки, корекцію порушення зору з підбором окулярів, диспансеризацію та інші необхідні заходи.

     
При прийомі дитини до дошкільного закладу проводять медичний огляд з наступним медичним контролем за перебігом періоду адаптації дитини у колективі.
     
У разі переведення дитини до іншого дошкільного закладу медичний працівник дошкільного закладу, який дитина відвідувала, або педіатр за місцем розташування дошкільного закладу має надати виписку з історії розвитку дитини.
     
При зарахуванні до конкретної групи медичний працівник дошкільного закладу збирає інформацію про особливості розвитку і поведінки дитини, оцінює стан її здоров'я, фізичній і психічний розвиток. На підставі отриманих даних він спільно з педагогічним працівником групи призначає дитині індивідуальний розпорядок дня, режим харчування і проведення оздоровчих заходів.
     
Відомості про дитину раннього віку при зарахуванні до дошкільного закладу заносять до історії розвитку дитини (за формою № 112/о), а дошкільного віку — до медичної карти дитини (за формою № 026/о), та повідомляють вихователю групи.
     
Додатком 1 Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059, визначено Перелік обов'язкового складу документів, відповідальність за формування та зберігання яких несе сестра медична, зокрема:
 • медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку) (ф. 026/о);
 • індивідуальні карти імунізації дітей (ф. 063-1/о);
 • журнал обліку профілактичних щеплень. 
 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи