Наставництво

Наставництво – це підтримка, супровід і настанова молодої особистості на шляху розвитку власного потенціалу, вибору та професійного зростання.
   
Основу наставництва складає педагогіка співробітництва педагога-професіонала і молодого спеціаліста з метою введення в професію, коли в процесі педагогічної діяльності наставник передає свої знання і досвід, ознайомлює з вимогами, традиціями, розпорядком дня в навчальному закладі, допомагає швидко і спокійно війти в нове життя. Наставництво – це двосторонній складний і багатогранний процес, в якому відбувається особистісне і професійне зростання як педагога-наставника, так і педагога-початківця.

   

Найбільшим ускладненням в роботі починаючих педагогів є те, що з першого дня роботи вони мають ті ж самі обов’язки згідно Посадової Інструкції і несуть таку ж відповідальність, як і досвідчені вихователі, а батьки і колеги очікують від них професійних дій. Та багато початківців бояться власної некомпетентності у взаємодії з вихованцями, їх батьками, критики адміністрації та педагогів-майстрів, постійно хвилюються, що чогось не встигнуть або забудуть.

 
Предметом особливої уваги й турботи керівництва дошкільного навчального закладу є становлення молодих спеціалістів. У 2016 – 2017 навчальному році в ДНЗ працювало три молодих спеціаліста: Вихрестюк О.В., Корж М.Б., Якименко Ю.М. Робота з молодими спеціалістами велась відповідно до плану роботи. За молодими спеціалістами були закріплені досвідчені педагоги-наставники (Івашина А.В., Лобода О.І., Хрящова Т.В.). В дошкільному закладі постійно працює «Школа молодого спеціаліста», для визначення напрямків роботи школи щороку проводиться діагностика професійної майстерності та компетентності молодих спеціалістів з питань дошкільної освіти. Результати діагностики показали що наряду з наставниками у педагогів початківців підвищився професіоналізм, творчість, ініціатива, якість освітнього процесу.

 

Основні методи роботи наставника з молодим спеціалістом:

 • бесіди щодо конкретних розділів педагогіки, чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, про методики організації і проведення різних видів роботи з дітьми групи, де працює молодий педагог;
 • обмін думками стосовно нових здобутків психолого-педагогічної науки, педагогічної практики, сучасних педа-гогічних технологій, інновацій, передового педагогічного досвіду;
 • спільне моделювання системи занять і режимних моментів;
 • консультації щодо організації освітнього процесу в ДНЗ;
 • методична допомога щодо використання дидактичного матеріалу для занять;
 • взаємовідвідування занять, режимних моментів із подальшим детальним аналізом;
 • обговорення сучасної педагогічної літератури, творчих здобутків інших педагогів;
 • надання допомоги в роботі з дітьми з девіантною поведінкою та їхніми сім’ями;
 • залучення педагога-початківця до методичної і громадської роботи.

 

Завдання «Школи молодого спеціаліста»:

 • досягнення максимальної самовіддачі від кожного вихователя для покращення навчально – виховної роботи відповідно до рівня сучасних вимог дошкільної освіти;
 • сприяти швидкій адаптації молодих вихователів;
 • озброїти вихователів дидактичними знахідками, виховними ідеями, педагогічними скарбами, які б сприяли переходу педагога на новий рівень фахової майстерності;
 • організувати оперативне вивчення наукових досягнень, допомогти найти найкоротший шлях їх впровадження;
 • створити умови для подальшого особистісного ставлення та зростання кожного молодого вихователя

 

Технологія роботи з молодими педагогами, яка передбачає формування професійної активності молодого спеціаліста, містить такі етапи та напрямки роботи:

 

Підготовчий етап Навчальний етап Діагностичний етап Аналітико – узагальнюючий етап
Виявлення рівня теоретичної підготовленості та професійної майстерності молодих спеціалістів Опанування практичних навичок роботи організаційно – освітнього процесу, впровадження досягнень науки ППД, усвідомлення необхідності безперервного самовдосконалення, формування індивідуального творчого стилю роботи Виявлення рівня професійної майстерності й теоретичних знань Узагальнення інформаційних матеріалів, прийняття управлінського рішення

 

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи