Атестація педагогів

23 березня 2017 року в КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбіновного типу" ДМР пройшла атестація педагогічних працівників.

 

    

 

    

 

Вихователю Чумакевич Ірині Івановні присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої кваліфікаційної категорії".

  

Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135 «Про внесення Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 року за N 1417/23949. 

 

В дошкільному навчальному закладі в наявності накази організаційного змісту щодо проведення атестації педагогічних працівників: 
 • «Про проведення атестації педагогічних працівників в навчальному році»,
 • «Про створення атестаційної комісії»,
 • «Про підсумки атестації педагогічних працівників». 

 

На кожен навчальний рік були розроблені:
 • план роботи атестаційної комісії,
 • графік засідань атестаційної комісії,
 • на інформаційний стенд «Увага, атестація!» розміщується відповідна інформація щодо питання;
 • індивідуальні плани педагогів.

 

Робота по атестації педагогічних працівників ведеться згідно плану та графіку. Педагоги, які атестуються, розробляють власні індивідуальні плани, узагальнюють досвіди роботи, проводять консультації, відкриті заходи тощо. 
До роботи в атестаційній комісії закладу залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані працівники дошкільного закладу. 
У дошкільному навчальному закладі створено всі умови для професійного удосконалення педагогів. Підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників при ДОІППО відбувається за планом курсової перепідготовки.
 
У 2015 – 2016 навчальному році всі педагоги підвищували свій професійний рівень: 16,6  %  педагогів навчалися на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО. Керівник гуртка Мелікян Р.В. закінчила Бердянський державний педагогічний інститут та отримала диплом спеціаліста, музичний керівник Корж М.Б. навчається в Криворіжському державному педагогічному інституті.

 

Педагоги дошкільного закладу систематично працювали над вдосконаленням фахової майстерності: відвідували методичні об’єднання, продовжили роботу над узагальненням передового педагогічного досвіду з питання роботи з дітьми з особливими потребами в ДНЗ.

 

У 2015 – 2016 навчальному році 4 педагоги підвищили свою кваліфікаційну категорію за результатами атестації. Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу. Рішенням атестаційної комісії  закладу вихователь Павлюкова О.П. відповідає займаній посаді, присвоєно 9 тарифний розряд, вихователь Олійник Л.В. відповідає посаді займаній посаді та раніше присвоєному 9 тарифному розряду, інструктор з фізичного виховання Білецька Г.А. відповідає займаній посаді та 7 тарифному розряду. Рішенням атестаційної комісії управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради практичний психолог Піскунова Т.М. відповідає займаній посаді та присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію.

 

В процесі атестації педагоги провели ряд колективних переглядів, педагогічних рад, виступали на батьківських зборах, звітували щодо своєї професійної діяльності перед колективом. Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи, своєчасно велися протоколи засідань атестаційної комісії. 
 


 

24 березня 2015 року в КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбіновного типу" ДМР пройшла атестація педагогічних працівників.

 

  

 

У 2014 – 2015 навчальному році всі педагоги підвищували свій професійний рівень: 21,4 % педагогів навчалися на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО. Керівник гуртка Мелікян Р.В. навчається в Бердянському державному педагогічному інституті. 
    
Педагоги дошкільного закладу систематично працювали над вдосконаленням фахової майстерності: відвідували методичні об’єднання, продовжили роботу над узагальненням передового педагогічного досвіду з питання роботи з дітьми з особливими потребами в ДНЗ.
    
У 2014 – 2015 навчальному році 6 педагогів підвищили свою кваліфікаційну категорію за результатами атестації. Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу. Рішенням атестаційної комісії управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради завідувач Шведак В.А. відповідає займаній посаді, музичний керівник Хрящова Т.В. відповідає займаній посаді, раніше присвоєному 7 тарифному розряду та відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист». Рішенням атестаційної комісії закладу вихователь Федоренко Ю.А. відповідає займаній посаді та раніше присвоєному 9 тарифному розряду, вихователь Гогіна Г.О. відповідає займаній посаді та раніше присвоєному 9 тарифному розряду, вихователю Танцюрі Г.А. була присвоєна ІІ кваліфікаційна категорія,  Мелікян Р.В. був присвоєний 9 тарифний розряд.
   
В процесі атестації педагоги провели ряд колективних переглядів, проведенні педагогічних рад, виступали на батьківських зборах, звітували щодо своєї професійної діяльності перед колективом. Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи, своєчасно велися протоколи засідань атестаційної комісії. 
 

 

Атестація педагогічних працівників як аспект діяльності вихователя-методиста дошкільного закладу
 
Атестація персоналу — складова кадрового менеджменту 
   
Робота з кадрами — один із напрямів діяльності вихователя-методиста дошкільного навчального закладу. Складовою кадрового менеджменту є атестація персоналу. Це важлива форма морального та матеріального стимулювання, спрямована на вдосконалення діяльності педагогів, які працюють в освітніх закладах різних типів і форм власності. Мета атестації педагогічних працівників: 
 • активізація творчої професійної діяльності;
 • підвищення відповідальності за результати роботи;
 • оцінка особистісних якостей;
 • визначення рівня якості виконання посадових обов'язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках, нормативно-правових документах;
 • забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці. 
     
І саме вихователь-методист має підтримувати прагнення педагогів до професійного зростання, допомагати кожному з них реалізувати на практиці наукові надбання, інноваційні технології, розкрити фахові здібності. 
     
Обов'язки вихователя-методиста: 
 • вивчення та оцінка рівня кваліфікації, результатів педагогічної діяльності педагогів, які атестуються;
 • створення оптимальних умов для активізації творчої діяльності педагогів;
 • виявлення, вивчення, узагальнення, поширення найкращого досвіду роботи педагогів;
 • моніторинг професійного зростання педагогів, які атестуються;
 • участь у засіданнях атестаційної комісії дошкільного навчального закладу, розробленні заходів з реалізації рекомендацій атестаційної комісії;
 • виконання організаційно-методичних заходів з підготовки і проведення атестації;
 • ведення документації, передбаченої нормативно-правовими актами; оформлення інформаційних матеріалів з питань атестації (куточки, інформаційні стенди, вісники, бюлетені тощо);
 • проведення аналізу результатів атестації педагогічних кадрів;
 • внесення пропозицій щодо заохочення педагогічних працівників у процесі атестаційного періоду, щодо проведення позачергової атестації (за потреби) ;
 • внесення питань атестації педагогів у план методичної роботи. 
     
Вихователь-методист може виконувати повноваження заступника голови чи секретаря атестаційної комісії, про що має бути зазначено у наказі керівника дошкільного навчального закладу «Про створення атестаційної комісії». 
     
Функціональні обов'язки секретаря атестаційної комісії 
     
Якщо вихователя-методиста обрано секретарем атестаційної комісії, то до його основних обов'язків додаються ще й такі: 
 • прийом заяв від педагогів, які атестуються;
 • підготовка матеріалів до розгляду на атестаційній комісії;
 • ознайомлення осіб, які атестуються, з графіком проведення атестації;
 • ведення протоколів засідань атестаційної комісії;
 • оформлення атестаційних листів у двох примірниках за встановленою формою;
 • вручення примірника атестаційного листа (під підпис) атестованому працівнику;
 • упорядкування, зберігання документації, що велась у процесі атестації (протоколи засідань атестаційної комісії, бюлетені таємного голосування тощо).
     
Ведення документації з атестації 
Проведення атестації передбачає ведення цілої низки документів, оформлення яких, як правило, покладається на вихователя-методиста. Зокрема, у методичному кабінеті ДНЗ має бути впорядковано такі матеріали щодо атестації: 
 • законодавчі і нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників;
 • перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників;
 • перспективний план атестації педагогічних працівників;
 • графік проведення атестації педагогічних працівників;
 • пам'ятки, порадники для педагогів, які атестуються;
 • матеріали з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів;
 • аналітичні матеріали з вивчення рівня компетентності дітей;
 • аналітичні матеріали з вивчення результативності роботи педагогів (діловий щоденник аналізу освітньої роботи, індивідуальна облікова картка педагога, модель оцінювання результатів роботи педагогічних працівників тощо);
 • аналітичні матеріали за результатами атестації педагогічних працівників (таблиці, різні типи діаграм тощо);
 • матеріали, напрацьовані у процесі роботи атестаційної комісії, — протоколи засідань атестаційної комісії, бюлетені таємного голосування, книга обліку видачі атестаційних листів тощо (за умови виконання вихователем-методистом обов'язків секретаря атестаційної комісії). 
     
Етапи атестаційного періоду 
Атестацію слід розглядати як постійний неперервний процес, тому що із завершенням одного атестаційного періоду розпочинається наступний. Проте кожний такий атестаційний період містить кілька етапів, які повторюються з року в рік, а саме: 
 • підготовчий;
 • експертно-дослідницький;
 • підсумковий.
     
На кожному з цих етапів діяльність вихователя-методиста наповнюється певним змістом. 
     
Питання, що вимагають особливої уваги вихователя-методиста 
На початку навчального року вихователю-методисту варто зосередити увагу на окремих питаннях, що дасть змогу уникнути непорозумінь та конфліктів у процесі проведення атестації педагогів у дошкільному навчальному закладі. Зокрема, необхідно: 
 • перевірити своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами, які атестуються, наявність посвідчень курсової перепідготовки;
 • подати інформацію керівнику закладу про внесення змін до перспективного плану атестації педагогів для підготовки наказу (за потребою);
 • перевірити точність визначення стажу безпосередньої педагогічної роботи педагогів, які атестуються. 
     
Вихователю-методисту варто пам'ятати, що: 
 • вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, його узагальнення та оформлення відповідних документів проводиться членами атестаційної комісії і працівниками методичних кабінетів;
 • не можна вимагати оформлення узагальнюючих документів педагогічними працівниками, які проходять атестацію;
 • слід своєчасно ознайомлювати педагогічних працівників з атестаційними листами (під підпис, із зазначенням дати). 
     
Комплексна оцінка рівня педагогічної майстерності педагогів, які атестуються 
Вихователь-методист, готуючи характеристику педагога, який атестується, має дати комплексну оцінку рівню його педагогічної майстерності, розкривши такі її складові: 
 • професійна компетентність;
 • результативність роботи (рівень компетентності дітей);
 • особистісні якості. 
     
Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь між атестаційний період (за п'ять років), а не лише за рік атестації. Планомірне аналізування діяльності кожного педагога протягом цього періоду дасть можливість усім учасникам освітнього процесу уникнути зайвого напруження та хвилювань. 
   
Вихователь-методист повинен так побудувати методичну роботу, щоб задіяти в ній кожного педагогічного працівника, залучаючи до участі в різноманітних заходах. Таким чином педагоги матимуть змогу реалізувати свої потенційні можливості, самореалізуватися. У міжатестаційний період слід вивчати досвід роботи педагогів, узагальнювати його та подавати на розгляд, схвалення, затвердження до науково-методичної ради відповідного рівня, яка уповноважена здійснювати науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів. 
   
Вихователю-методисту слід відстежувати будь-які досягнення, вести облік участі кожного педагогічного працівника у методичних заходах. Кожен вихователь-методист обирає зручну для себе форму фіксації інформації. Зокрема, це можуть бути індивідуальні облікові картки педагогів, моніторингові атестаційні таблиці або атестаційні карти експертної оцінки тощо. Такі робочі матеріали допоможуть дати обґрунтовану вичерпну характеристику діяльності педагога за весь міжатестаційний період, забезпечать об'єктивність в оцінюванні діяльності педагогів, дадуть змогу уникнути формалізму під час підбиття підсумків вивчення діяльності вихователів. 
   
Структурування отриманої інформації за допомогою таблиць, різних типів діаграм і т. ін. спрощує аналітичну роботу в межах кадрового менеджменту, зокрема з питань атестації. 
   
Після завершення атестаційного періоду керівник ДНЗ і вихователь-методист аналізують і узагальнюють результати атестації та вносять корективи до бази даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників дошкільного закладу.
     
Працюємо з нормативними документами 
Розпочався новий навчальний рік, і атестаційні комісії всіх рівнів дошкільної освіти активізували свою діяльність. Не секрет, що питання проведення атестації залишаються гострими для багатьох педагогічних працівників. Тому і керівникам, і педагогам дуже важливо знати свої права та обов'язки в атестаційному процесі
     
Права та обов'язки учасників атестаційного процесу 
Підготовка до атестації педагогічних працівників у кожному дошкільному закладі починається з ознайомлення колективу з нормативними документами, що регламентують процес атестації педагогічних працівників. Дуже важливо, щоб результати атестації задовольнили як адміністрацію дошкільного закладу, так і педагогів, які атестуються. А для цього всім учасникам атестаційного процесу необхідно добре знати свої права та обов'язки. 
     
Згідно з пунктом 1 статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту» атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (далі — Типове положення) . 
     
Чергова атестація 
Атестація педагогічного працівника — це визначення його відповідності посаді та рівня кваліфікації. Усі педагогічні працівники дошкільного навчального закладу — керівники ДНЗ, що мають педагогічне навантаження, вихователі-методисти, вихователі, музичні керівники, інструктори з фізичної культури, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, соціальні педагоги, практичні психологи — підлягають атестації, яка є обов'язковою для всіх педагогів. Щоб атестуватися, педагогічний працівник повинен мати фахову освіту та володіти державною мовою в обсязі, необхідному для виконання його професійних обов'язків. 
 
Чергова атестація проводиться один раз на п'ять років. Відповідно до Типового положення атестація педагогічних працівників передбачає попереднє підвищення кваліфікації, яке педагогічний працівник має право пройти на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації. Тому кожен педагог зобов'язаний підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років. 
 
Наприклад: якщо педагогічний працівник атестуватиметься протягом 2015/2016 навчального року, то курсову перепідготовку він зобов'язаний пройти у 2014/2015 навчальному році, тобто за рік до атестації. 
   
Керівник дошкільного навчального закладу та вихователь-методист, які складають графік проходження атестації і графік підвищення кваліфікації на п'ять років, мають знати, що не підлягають атестації педагогічні працівники, які: 
 • мають стаж безпосередньої педагогічної роботи до 3 років;
 • перебувають на довготривалому лікуванні. 

 

А педагогічні працівники, які мають необхідний стаж педагогічної роботи і раніше проходили атестацію, але прийняті на роботу в поточному навчальному році, і ті, хто навчається у вищому навчальному закладі, мають право атестуватися за бажанням. 
   
Атестаційна комісія може протокольно підтвердити педагогічному працівнику раніше встановлену кваліфікаційну категорію або посадовий оклад, педагогічне звання, якщо цей педагогічний працівник підлягає черговій атестації, але не претендує на підвищення кваліфікаційної категорії чи посадового окладу (ставки заробітної плати), присвоєння вищого педагогічного звання, ніж визначено за результатами попередньої атестації, і претензій до його роботи з боку адміністрації дошкільного закладу та батьків вихованців немає. 
   
Якщо педагогічний працівник з поважних або незалежних від нього причин не може пройти чергову атестацію, він має право подати заяву до атестаційної комісії дошкільного навчального закладу щодо продовження чинності її попереднього рішення на один рік. Атестаційна комісія за погодженням з комісією вищого рівня ухвалює відповідне рішення, яке обов'язково фіксують у протоколі засідання атестаційної комісії. 
     
Педагогічний працівник має право відмовитися від чергової атестації. Але у цьому випадку йому встановлюють кваліфікаційну категорію на ступінь нижчу від тієї, яку він мав за результатами попередньої атестації. Якщо це стосується кваліфікаційної категорії «спеціаліст», то оплату праці визначають за нижчим посадовим окладом (ставкою заробітної плати), а для працівника з педагогічним званням припиняється чинність відповідного звання.
     
Законодавчі та нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників 

 

Позачергова атестація 
Педагогічні працівники, які виявили бажання підвищити встановлену їм кваліфікаційну категорію (посадовий оклад) чи порушили питання про присвоєння їм педагогічного звання раніше визначеного терміну, мають право на позачергову атестацію, але не раніше ніж через рік з дня видання керівником дошкільного навчального закладу, органом управління освітою відповідного наказу за підсумками попередньої чергової атестації. 
   
Наприклад: якщо наказ видано у березні — квітні 2014 року, то працівник має право подавати заяву на позачергову атестацію до 10 жовтня 2015 року, а її результати будуть узагальнені навесні 2016 року. 
   
Адміністрація дошкільного закладу має право подати аргументоване подання до атестаційної комісії щодо позачергової атестації педагогічного працівника, який знизив рівень своєї професійної діяльності у міжатестаційний період. 
   
Педагогічний працівник, щодо якого порушено питання про його невідповідність посаді, яку він обіймає, не має права відмовитися від атестації. 
     
Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників 
Педагог, що підлягає атестації, зобов'язаний особисто подати заяву до атестаційної комісії, де має право вказати ту кваліфікаційну категорію (посадовий оклад), педагогічне звання, на які він претендує. 
   
Кваліфікаційна категорія — це відповідний рівень кваліфікації, професіоналізму, результативності педагогічної праці, що відповідає нормативним критеріям і встановлюється педагогічним працівникам на 5 років. 
   
Для того щоб запобігти конфліктним ситуаціям, важливо, аби кожен педагогічний працівник, що атестується, добре знав вимоги до осіб, яким встановлюється/підтверджується певна кваліфікаційна категорія чи присвоюється/підтверджується педагогічне звання, і міг об'єктивно визначити рівень, якого він реально може досягнути. Тому доречно, опрацьовуючи з педагогічним колективом нормативну документацію з атестації, приділити цьому питанню особливу увагу. Педагог, який підлягає атестації, має знати, що: 
 • кваліфікаційна категорія «спеціаліст» встановлюється/ підтверджується педагогічним працівникам, які професійно компетентні, забезпечують нормативні рівні і стандарти навчання та виховання;
 • кваліфікаційна категорія «спеціаліст II категорії» встановлюється/підтверджується педагогічним працівникам, які виявили достатній рівень професіоналізму, використовують сучасні форми і методи навчання та виховання, досягли вагомих результатів у педагогічній діяльності. Мають стаж безпосередньої педагогічної роботи не менше ніж 3 роки;
 • кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» встановлюється/підтверджується педагогічним працівникам, які ви явили ґрунтовний рівень професіоналізму, добре володіють ефективними формами і методами педагогічної діяльності, досягли значних результатів у вирішенні навчально-виховних завдань. Мають стаж безпосередньої педагогічної роботи не менше ніж 5 років;
 • кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» встановлюється/підтверджується педагогічним працівникам, які виявили високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіють ефективними формами і методами організації освітнього процесу, забезпечують високу результативність, якість своєї праці. Мають стаж безпосередньої педагогічної роботи не менше ніж 8 років. Як виняток, цей стаж: може бути скорочений до 5 років. Для педагогічних працівників з ученими званнями та науковими ступенями враховується стаж їхньої безпосередньої педагогічної роботи у вищому навчальному закладі;
 • педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися/підтверджуватися педагогічним працівникам з вищою освітою та освітою в обсязі вищого навчального закладу І — II рівня акредитації та іншого навчального закладу еквівалентного рівня;
 • педагогічне звання «старший вихователь» може присвоюватися/підтверджуватися вихователям-методистам за посадою, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст І категорії», а за наявності освіти в обсязі вищого навчального закладу І —II рівня акредитації та іншого навчального закладу еквівалентного рівня, вихователю-методисту за посадою може присвоюватися це звання, якщо стаж безпосередньої педагогічної роботи становить не менше ніж 8 років та встановлено найвищий посадовий оклад (ставка заробітної плати). Зазначені педагогічні звання присвоюються педагогічним працівникам, які досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу у становленні молодих педагогів, постійно працюють над своїм фаховим удосконаленням. 
   
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про подолання проявів бюрократизму в освіті» від 17 травня 2005 р. № 297 заборонено вимагати від педагогічних працівників під час проходження ними атестації узагальнені матеріали їхнього педагогічного досвіду, інші матеріали, не передбачені Типовим положенням. 
     
Повноваження атестаційної комісії при дошкільному навчальному закладі 
Атестаційна комісія при дошкільному навчальному закладі має право безпосередньо встановити, підтвердити (не підтвердити) кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст II категорії», «спеціаліст І категорії». А про встановлення/підтвердження (не підтвердження) педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння/підтвердження (не підтвердження) педагогічного звання атестаційна комісія при ДНЗ може лише клопотати. 
     
Важливо знати 
Під час проведення атестації часто виникають спірні питання між педагогічним працівником та адміністрацією чи атестаційною комісією дошкільного навчального закладу. Роз'яснимо найтиповіші з них: 
 • Педагогічні працівники з освітою в обсязі навчального закладу І-II рівня акредитації атестуються на встановлення/підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст», присвоєння/підтвердження педагогічного звання.
 • Для педагогічних працівників, які припинили педагогічну діяльність у зв'язку зі скороченням штатів, ліквідацією навчального закладу, виходом на пенсію, переходом на роботу до органів управління освітою чи методичну роботу в системі освіти, у випадках відновлення ними роботи за фахом зберігається кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, набуті раніше, їх чинність продовжується не більше ніж на один рік з наступною атестацією на загальних підставах.
 • У разі незгоди з рішенням атестаційної комісії при дошкільному навчальному закладі педагогічний працівник має право у двотижневий строк з дня вручення йому атестаційного листа звернутися зі скаргою до атестаційної комісії вищого рівня. Подана скарга розглядається у двотижневий строк від дня її надходження. 
 
Рішення атестаційної комісії вищого рівня є підставою для скасування попереднього і видачі нового наказу про встановлення/підтвердження (не підтвердження) працівникові відповідної кваліфікаційної категорії, посадового окладу (ставки заробітної плати) чи присвоєння/підтвердження (не підтвердження) педагогічного звання з дня ухвалення рішення атестаційною комісією дошкільного навчального закладу, дії якої оскаржувались.
 
До 20 березня поточного навчального року атестаційна комісія при дошкільному навчальному закладі завершує вивчення роботи педагогічних працівників і оформлює атестаційні листи у двох примірниках. 
   
Атестаційний лист — це основний підсумковий документ, що подається до атестаційної комісії для прийняття відповідного рішення. Тому він має містити всю інформацію, що дасть змогу атестаційній комісії прийняти правильне рішення. 
   
Крім цього, атестаційний лист — це документ, який підтверджує наявність кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, і є підставою для тарифікації педагогічного працівника. 
   
Не пізніше, як за 10 днів до засідання атестаційної комісії, на якому прийматиметься рішення щодо результатів атестації, педагогічний працівник має ознайомитися зі своїм атестаційним листом під підпис. Це ще одна можливість перевірити, чи вся інформація, занесена до атестаційного листа, відповідає дійсності. Адже якщо атестаційний лист заповнено неправильно, це може стати причиною непорозумінь з тарифікацією педагогічного працівника або відмови атестаційної комісії вищого рівня щодо встановлення/підтвердження йому кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння/підтвердження педагогічного звання. Тому вкрай важливо заповнити атестаційний лист правильно. 
     
Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа 
Ураховуючи багаторічний досвід роботи з атестаційними документами, пропонуємо кілька порад тим вихователям-методистам, які з різних причин стикаються з труднощами під час оформлення атестаційних листів. 
     
1. Прізвище, ім'я, по батькові 
Заповнюючи атестаційний лист, не варто покладатися на те, що ви добре знаєте працівника, який атестується, і всю інформацію про нього. Прізвище, ім'я, по батькові вказуйте повністю відповідно до запису у паспорті. 
     
2. Рік народження 
Коли заповнюватимете цей пункт не забудьте звірити свій запис із даними паспорта особи, яка атестується. 
     
3. Освіта 
Інформація про освіту вкрай важлива. Адже освітній рівень педагога безпосередньо впливає на результат атестації, впливає на результат атестації - зокрема: за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст або бакалавр (базова вища освіта), можна встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст» та присвоїти педагогічне звання. 
   
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст чи магістр (повна вища освіта) — є однією з умов встановлення кваліфікаційних категорій «спеціаліст II кваліфікаційної орії», «спеціаліст І кваліфікаційної категорії та «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії». 
     
Тому, заповнюючи пункт «Освіта», правильно вказуйте її рівень у педагога, який атестується, орієнтуючись на кваліфікацію, що зазначена в дипломі про освіту, виданому вищим навчальним закладом відповідного рівня акредитації. 
     
4. Спеціальність за дипломом 
Цей пункт заповнюйте відповідно до запису в дипломі про освіту. Не робіть цього зі слів педагога, який атестується, чи керуючись інформацією, що викладена у його заяві. Адже, крім рівня освіти має значення спеціальність, за якою здобута освіта. 
     
Зверніть увагу, що у дипломі бакалавра відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про документи про освіту та вчені звання» від 12 листопада 1997 р. (зі змінами і доповненнями) та Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719, вказується не спеціальність, а напрям підготовки. Тому пункт «Спеціальність за дипломом» у цьому випадку слід заповнювати, орієнтуючись на запис у Додатку до диплома про вищу освіту (далі — Додаток), який як невід'ємна складова документа про вищу освіту є дійсним лише з дипломом про вищу освіту, серія і номер яких співпадають, а саме на пункт «Напрям підготовки (спеціальність)». 
     
Наприклад, у Додатку зроблено такий запис: «0101 Педагогічна освіта. 6.010101 Дошкільне виховання», де «0101» — шифр галузі знань, а «6.010101» — код напряму підготовки. У атестаційному листі має бути запис: Педагогічна освіта. Дошкільне виховання. 
     
5. Стаж безпосередньої педагогічної роботи 
Обов'язково перевірте за записами у трудовій книжці, чи правильно підраховано педагогічний стаж. Необхідно знати: час перебування у відпустці по догляду за дитиною за умови, що педагог перебував на педагогічній посаді під час оформлення відпустки, зараховується до стажу педагогічної роботи. 
     
6. Місце роботи 
Тут вказуйте повну назву закладу освіти, у якому працює педагог, що атестується. 
     
7. Посада 
Назву посади вказуйте відповідно до запису у трудовій книжці. 
     
8. Державні нагороди, звання 
Державні нагороди, звання записуйте у послідовності зростання їх значущості, а після кожної нагороди не забудьте вказати рік, коли вона була отримана педагогічним працівником. Така інформація за потреби полегшить атестаційній комісії вибір виду заохочення педагога, який атестується. 
   
Наприклад: грамота районного управління освіти (2002), грамота Головного управління освіти і науки (2004), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2006). 
     
9. Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням 
Тут вкажіть назву курсів підвищення кваліфікації, повну назву навчального закладу, що їх провів, дату їх проходження працівником та номер посвідчення. Усю цю інформацію заносьте до атестаційного листа згідно із записами у свідоцтві про підвищення кваліфікації. Якщо протягом міжатестаційного періоду працівник здобув фахову освіту вищого освітнього рівня, то вкажіть повну назву вищого навчального закладу, номер і дату отримання диплома. 
     
10. Результати попередньої атестації 
Вкажіть результат попередньої атестації та її дату. 
 
Наприклад: встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» (2015) або підтверджені кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист» (2015). 
   
11. Характеристика якості виконання посадових обов'язків, результативності навчально-виховної роботи, загальної і професійної культури адміністрацією установи 
Характеристика педагога, який атестується, має давати повне уявлення про рівень його кваліфікації та результативність роботи, а також про його морально-етичні якості. Тож у розгорнутій формі охарактеризуйте виконання посадових обов'язків, зазначте головні напрями роботи педагогічного працівника, вкажіть конкретні досягнення та підсумки роботи. 
     
Часом характеристику на педагога, який атестується, складають формально, схематично. Така характеристика не дає уявлення про якість та особливості роботи конкретного працівника. 
     
Оцінка професійної діяльності, загальної культури, моральних якостей: 
     а) педагогічною радою 
     б) батьками, учнями 
     в) методичним об'єднанням (асоціацією) 
   
У цьому пункті зазначається загальна оцінка освітньої діяльності та особистісних якостей педагогічного працівника різними педагогічними та соціальними інститутами. Як варіант, оцінка може бути «позитивна» чи «негативна». 
В атестаційних листах педагогів, які претендують на встановлення/підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» або/та присвоєння/підтвердження педагогічного звання, слід вписати більш розгорнуту оцінку професійної діяльності методичним об'єднанням (асоціацією). 
     
Наприклад: бере активну участь у роботі методичного об'єднання музичних керівників, систематично ділиться своїм досвідом роботи з колегами. 
     
Рішення атестаційної комісії дошкільного навчального закладу 
   
Рішення атестаційної комісії формулюйте чітко і лаконічно. Зверніть увагу, що кваліфікаційну категорію атестаційна комісія встановлює і підтверджує або не підтверджує, а педагогічне звання — присвоює і підтверджує або не підтверджує. 
 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи