Звіт директора КЗДО

ЗВІТ
завідувача Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" Дніпровської міської ради
Шведак Вікторії Анатоліївни
перед педагогічним колективом, батьками вихованців та громадськістю за 2017-2018 навчальний рік
 
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".
 
МЕТА:
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
 
ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
 
Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу» Дніпровської міської ради розташований за адресою: 49018, місто Дніпро, вулиця Велика Діївська, будинок 60.
Сайт закладу: dnz189.dnepredu.com.

 

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 190 місць.
У 2017-2018 навчальному році в закладі виховувалось 298 дітей, функціонувало 11 вікових груп:
 2 групи для дітей раннього віку (56 дітей);
 2 групи для дітей молодшого дошкільного віку (62 дитини);
 2 групи для дітей середнього дошкільного віку (62 дитини);
 3 групи для дітей старшого дошкільного віку (87 дітей);
 1 група для дітей з порушенням психологічного розвитку (22 дитини);
 1 група для дітей з порушенням опорно-рухового апарату (9 дітей).
Кількість груп протягом 2017 – 2018 навчального року не змінювалась.

 

Прийом до дошкільного закладу здійснювався протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, медичної довідки, довідки від педіатра про стан здоров’я дитини, довідки про щеплення, для спеціалізованих груп додатково – на підставі висновку ПМПК.

 

Режим роботи груп: 7.00-17.30; чергових груп: 6.30-18.30.
Дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та літній оздоровчий період.

 

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі у 2017-2018 навчальному році здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2010 роки», Базового компонента  дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р. № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 р. № 446), інструктивно-методичних рекомендацій  Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 р. № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році», інших нормативно-правових актів.

 

У навчальному закладі створені належні умови для навчання і виховання дітей. Для оптимального рухового режиму є в наявності спортивний та ігрові майданчики, кабінет логопеда, методичний кабінет, кабінет для гурткової роботи, музичний зал. Групові приміщення забезпечені необхідним обладнанням, іграшками, посібниками, навчально-методичною літературою згідно типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок. У кімнатах дотримується температурний режим, виконуються правила техніки безпеки.

 

Територія дошкільного закладу відповідає санітарним нормам. Заклад має огорожу, зелені насадження, квітники. Інтер’єр приміщення відповідає санітарно-гігієнічним і художньо-естетичним вимогам.

 

Просторий світлий музичний зал обладнаний всім необхідним для проведення музичних занять з дітьми, розваг, свят: піаніно, ігровий матеріал, дитячі музичні інструменти. Центральна стіна залу естетично оформлена, змінюється посезонно та з урахуванням тем свят, що проводяться.

 

 

Для фізкультурних занять використовується спортивний зал оснащений шведською стінкою, гімнастичними лавами, похилими дошками, дугами для підлізання та кубами різної висоти для зістрибування, м’ячами, обручами, скакалками та іншим спортивним інвентарем.

 

 

Організована робота гуртків: гурток комп'ютерної грамоти "Смайлик" (керівник Панасенко О.В.), гурток з іноземної мови «Весела англійська» (керівник Вихрестюк О.В.), гурток шахово-ігрової компетенції для дітей старшого дошкільного віку «Граємо в шахи» (вихователі Чумакевич І.І., Федоренко Ю.А.). 

 

    

 

 

Кадрове забезпечення та робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів
У 2017-2018 навчальному році педагогічну діяльність здійснювали 21 педагогічний працівник: 14 вихователів, вчитель-дефектолог, музичний керівник, вихователь-методист, інструктор з фізичного виховання, керівник гуртка з англійської мови, практичний психолог. Наприкінці року звільнилася вихователь Танцюра Г.А. у зв’язку з переходом до приватного дитячого садка, вихователь Ярова Л.В. – по хворобі.

 

За категорійним складом педагогічні працівники розподіляються:
 вища кваліфікаційна категорія – 3 педагога, з них присвоєно педагогічне звання «старший вихователь» - 1 педагогу; педагогічне звання «вихователь-методист» - 2 педагогам;
 перша кваліфікаційна категорія – 1 педагог;
 друга кваліфікаційна категорія – 3 педагога;
 11 тарифний розряд – 10 педагогів, з них присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист» - 2 педагогам;
 10 тарифний розряд – 2 педагога;
 9 тарифний розряд – 2 педагоги, з них присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист» - 1 педагогу.

На початок року вихователі та технічний персонал закріплені за віковими групами наказом по дошкільному навчальному закладу.

 

У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та атестації. Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 32), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України від 06.10.2010 р.

 

У 2018 році атестовано 3 педагогів, що складає 14%. Вчителю-дефектологу Глотовій Л.І. було присвоєно першу кваліфікаційну категорію, вихователю Шведак В.А. присвоєно звання «вихователь-методист», вихователю Смолянець підтверджено раніше присвоєний 11 тарифний розряд.

 

У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності вихователя. Простежувалося постійне підвищення її професійної компетентності, ріст педмайстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.  Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи, своєчасно велися протоколи засідань атестаційної комісії.

 

У 2017-2018 навчальному році відповідно до перспективного плану, на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО підвищили свою фахову майстерність вихователі Шведак В.А., Смолянець І.Л., Арах В.О., Хабібулліна Р.Р., вихователь-методист Івашина А.В., Лобода О.І., Стешенко Н.В., що складає 33%.

 

Протягом року в дошкільному навчальному закладі з метою підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу організовувалися різноманітні форми підвищення професійного рівня для всіх категорій працівників6 проводилися психолого-педагогічні тренінги, ділові ігри, диспути, вікторини, семінари-практикуми, майстер-класи та інші форми методичної роботи.

 

Педагоги дошкільного закладу систематично працювали над вдосконаленням фахової майстерності (21%), регулярно відвідували районні, міські та обласні методичні об’єднання, конференції, семінари, школу передового педагогічного досвіду.

 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Практичний психолог ДНЗ», «Дошкільне виховання», «Медична сестра дошкільного закладу», «Вихователь-методист дошкільного закладу»,  «Музичний керівник», «Дитина з особливими потребами», «Джміль», «Палітра педагога».

 

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає, що педагог має бути високопрофесійною, духовно розвинутою, творчою, ініціативною особистістю, яка постійно удосконалюється, підвищує свою професійну майстерність, зростає духовно. Самоосвіта – являється однією із важливіших форм самовдосконалення педагогічного працівника.

 

Педагоги дошкільного закладу використовують такі форми самоосвіти: робота із книгами; періодичними професійними виданнями; беруть участь у роботі вебінарів, науково – практичних семінарах, колективних переглядах, методичних об’єднаннях різних видів; вивчають і творчо застосовують досягнення перспективного педагогічного досвіду; впроваджують інноваційні розробки. Для відстеження результативності самоосвіти педагогів адміністрацією ДНЗ протягом року проводився моніторинг, завданням якого було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Під час досліджень було з’ясовано, що самовдосконалення педагогічних працівників сприяло підвищенню їх професійної компетентності, підвищенню якості володіння різноманітними методами роботи.

 

Основною проблемою є недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів.

 

З метою подолання вищезазначеної проблеми у 2018-2019 навчальному році методичній раді дошкільного закладу оптимізувати роботу щодо підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогів.

 

Предметом особливої уваги й турботи керівництва дошкільного навчального закладу є становлення молодих спеціалістів. У 2017 – 2018 навчальному році в ДНЗ працювало два молодих спеціаліста: Ярова Л.В., Якименко Ю.М. Робота з молодими спеціалістами велась відповідно до плану роботи. За молодими спеціалістами були закріплені досвідчені педагоги-наставники (Івашина А.В., Хабібулліна Р.Р.). В дошкільному закладі постійно працює «Школа молодого спеціаліста», для визначення напрямків роботи школи щороку проводиться діагностика професійної майстерності та компетентності молодих спеціалістів з питань дошкільної освіти. Результати діагностики показали що наряду з наставниками у педагогів початківців підвищився професіоналізм, творчість, ініціатива, якість освітнього процесу.

 

Безпека життєдіяльності
Належну увагу адміністрація закладу приділяла виконанню закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 року № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2015р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 р. № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 р. № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. №782), від 31.08.2001 р. № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

 

Будівля закладу та територія знаходяться під охороною служби «ВЕТО», про що укладено відповідну угоду.

 

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні особи за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі.

 

Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою; слідкувала за очищенням від снігу проходів до будівель; влітку за викосом трави (за необхідності); за поливом території дошкільного закладу; забезпечувала справність зовнішнього освітлення; суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. Проводилась ревізія будинку ДНЗ та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки.

 

Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились  протягові провітрювання. Суворо дотримувались правил одержання та роздачі їжі. Проводили заміну постільної білизни один раз в 10 днів, рушників та серветок – по мірі їх забруднення. Своєчасно вилучали з обігу битий та надщерблений посуд.

 

Завгосп Годованик О.М. слідкувала за станом меблів, обладнанням, своєчасно виявляла неполадки. Робітник з комплексного обслуговування ДНЗ Загорулько Ю.В. здійснював ремонт обладнання.

 

На виконання наказу № 283 від 01.11.2017 р. «Про затвердження Комплексного плану основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей та учнівської молоді на 2017-2018 навчальний рік» було проведено заходи із безпечної життєдіяльності дітей: перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту ДНЗ; перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності; оформлено інформаційний матеріал за розділом «Особиста безпека», «Безпека на вулиці», «Пожежна безпека», «Безпека в довкіллі»; перевірено стан електричного обладнання приміщень та території, стан пожежного обладнання; поновлено інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності, куточки з безпеки життєдіяльності дитини в кожній вікові групі; перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах; перевірено стан спортивного та ігрового обладнання; проведено з батьками групові батьківські збори, бесіди, консультації щодо запобігання побутового та дорожно - транспортного травматизму серед дітей, дій під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; оформлено пам’ятки для батьків «Дитина одна вдома», «Перша допомога ураженому електричним струмом, «Пожежа – результат власної недбалості та незнання засобів безпеки»; поради батькам «Правила безпечної поведінки вдома», «Правила поведінки при пожежі», «Що робити при отруєнні!; консультації з батьками: «Вплив родини на формування фізично здорової дитини», «Щоб не сталося біди – пам’ятай про це», «Безпека дорожнього руху – це життя»; круглий стіл «Здорова сім’я – міцна держава: права та обов’язок»; рекомендації для малят «Виховання культури поведінки за столом».

 

Під час «Тижнів знань» проведено: практикум для працівників ДНЗ «Перша допомога при нещасних випадках»; Дні Цивільного захисту; консультації для педагогів «На вулиці не тільки гра, на вулиці можлива небезпека», «Безпека дитини та обов’язки дорослих», «Що шкідливо?», «Життя людини – найвища цінність»;  підготовлено матеріали та оформлено стенди з моделюванням поведінки під час користування газом у побуті; оформлено посібники «Безпека користування газом у побуті»; підготовлено пам’ятки з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків під час користування газом у побуті; анкетування з теми «Безпека Вашої дитини»; тренінг «Основи харчування», «Як уникнути стресів та неадекватної поведінки дитини»; спортивні свята «Безпечне місто» «Юні пожежники»; тематичні бесіди «Шкідливі речовини», «Свої і чужі люди», «Хай дитина кожна знає – жартувати з вогнем не можна!», «Небезпечні вулиці і дороги», «Треба нам багато знати, якщо в ліс ідеш гуляти», «Що таке здоров’я?» тощо; відкриті заняття з ОБЖД «Небезпечна кімната», «Небезпечні контакти», «Вогонь друг – вогонь ворог», «Засоби пересування», «Світлофор», «Щоб жити, вчитися і грати – треба здоров’я зберігати», «Вередлива погода»; ігрові вправи: «Вам подзвонили», «Якщо ти загубився», «Я сам вдома», «Хвилинки-здоровинки», «Сірники – не іграшки», «Якщо сталася пожежа»; вікторини «З незнайомими людьми обережним будь завжди»; тренінги: «Якщо ми посварились»; гра-евакуація на випадок пожежної небезпеки «Коли вогонь – друг, стає ворогом»; сюжетно-рольові ігри «Пожежники», «Перша допомога»; матеріал для презентацій з ОБЖД (відеотека); дидактичні ігри з ОБЖД; посібники «Безпека в домі», «Цінуй своє та оточуючих здоров’я і життя», «Служба безпеки», «Про що розповідають дорожні знаки», «Наша безпека у наших руках», «Ти – пасажир», «Правила поведінки при користуванні газом».

 

Видано накази по ДНЗ: від 08.11.2017 № 70/В «Про Комплексні плани основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей в КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу» ДМР на 2017-2018 навчальний рік», від 18.12.2017 р. № 77/В «Про заходи щодо запобігання травмування та загибелі вихованців КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу» ДМР в зимовий період»; від 03.01.2018 р. № 2/В-3 «Про проведення працівниками КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу» ДМР інструктажів з питань пожежної безпеки в 2018 році»; від 04.01.2018 № 3/В «Про створення добровільної пожежної дружини в КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу» ДМР в 2018 році»; від 05.01.2018 р. № 4/В «Про організацію і ведення цивільного захисту в КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу» ДМР в 2018 році»; від 01.02.2018 № 11/В-2 «Про проведення протипожежних тренувань в КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу» ДМР в лютому місяці 2018 року»; від 22.02.2018 р. № 14/В-1 «Про забезпечення пожежної безпеки в КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу» ДМР в 2018 році».

 

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ за 2017-2018 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом дошкільного закладу проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей. Завдяки цьому, протягом 2017-2018 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку з учасниками навчально-виховного процесу.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників
В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.

 

Колективний договір регулює питання:
 • прийняття на роботу та звільнення працівників;
 • тарифікація та атестація працюючих;
 • складання графіку відпусток та встановлення їх тривалості;
 • питання нормування праці та преміювання працівників.
В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ "Заохочення за успіхи в роботі", в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов'язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

 

Працівники закладу 2-чи на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.

 

Лікарняний лист оплачується 5 днів за рахунок підприємства, решта за рахунок фонду соціального страхування.

 

Медичний кабінет оснащений апаратом для вимірювання тиску, належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям, постраждалим внаслідок ЧАЕС, дітям, батьки яких військовослужбовці – учасники АТО.

 

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.

В дошкільному закладі 18 дітей з багатодітних сімей, 7 дітей з малозабезпечених сімей, 7 дітей, батьки яких є безпосередніми учасниками АТО, 12 дітей, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.

 

В закладі для категорії дітей з багатодітних родин була забезпечена - 50% оплата за харчування, для категорії дітей з малозабезпечених родин, дітей, батьки яких є віськовослужбовцями - воїнами АТО - безоплатне харчування.

 

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Адміністрацією закладу систематично здійснювався контроль за організацією рухового режиму; надавалася оцінка організації, змісту, методики проведення різних форм роботи з фізичного виховання, нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у дошкільному закладі, контроль за реакціями на загартування у дітей, розвитком рухів і фізичних якостей дошкільників.

 

Дитину оточували кваліфіковані педагоги, практичний психолог, лікар, які здійснювали постійний моніторинг стану здоров’я дітей захворюваності, організації раціонального харчування, підтримували інтерес дитини до власного здоров’я.

 

На сучасному стані розвитку дошкільної освіти важливим напрямом у вихованні дітей є фізкультурно-оздоровлювальний. Тому уся робота з фізичного розвитку в нашому дошкільному закладі спрямована на збереження та зміцнення здоров’я дошкільника, формування навичок життєво важливих рухів (ходьба, бігу, стрибків, метання, лазіння та ін.), розвиток фізичних якостей (сила, спритність, витривалість, швидкість).

 

Протягом року систематично проводились фізкультурні заняття, ранкова гімнастика, спортивні турніри.

 

Особливе місце у системі фізичного виховання займають спортивні свята та розваги. Вони дуже подобаються дошкільнятам насамперед тому, що об’єднують їх спільними переживаннями, дарують відчуття перемог.

 

Так протягом навчального року було проведено такі свята та розваги:

- родинне свято до Дня захисника України «Моя родина – України краплина»;

- «Ми вогню не боїмося, з ним боротися вчимося»;

- «Веселі перегони»;

- «Ми – маленькі козачата»;

- «Школа безпеки»;

- «Веселі старти» з елементами футболу та інші.

 

З метою зниження захворюваності дітей велике значення приділялося загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї. Проведено консультаційний пункт для батьків: «Значення загартування у профілактиці ГРВІ», «Фізкультурно-оздоровча робота вдома», «Правила безпечної поведінки вдома».

 

Тренінг для батьків «Здоров’я – найцінніший дар», майстер-клас «Ефективні методи оздоровлення дошкільників» (самомасаж, точковий масаж, дихальна гімнастика).

 

На спортивному майданчику оновлена «Доріжка здоров’я».

 

До міського семінару-практикуму для вихователів спеціалізованих груп дошкільних навчальних закладів «Використання інноваційних освітніх технологій в роботі з дітьми з особливими потребами» приготовлена доповідь «Оздоровчо-профілактичний модуль» (вправа «Веселі м’ячики).

 

З метою удосконалення професійної творчості з вихователями проведено: майстер-клас «У доровому тілі – здоровий дух» (90% педагогів добре знають форми і методи  загартування, спрямовані на укріплення здоров’я дитини, 10% - молоді спеціалісти, які потребують консультативної допомоги).

 

Також для педагогів проведена творча майстерня «Фізичні вправи з нетрадиційним обладнанням», консультація «Фізкультурно-оздоровча робота на свіжому повітрі».

 

На початку та наприкінці навчального року проводився аналіз динаміки змін у розвитку рухів та фізичних якостей дітей

 

Група №

Вік дітей

Кількість обстежених дітей

Високий рівень, %

Середній рівень, %

Низький рівень, %

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

6

молодший дошкільний вік

15

17

25,4

63,2

68,6

36,8

6,0

-

7

молодший дошкільний вік

11

12

23,3

58,3

69,3

41,7

7,4

-

10

молодший дошкільний вік

15

16

34,7

64,5

65,3

35,5

-

-

4

середній дошкільний вік

22

22

34,4

68,7

62,6

31,3

3,0

-

5

середній дошкільний вік

22

24

32,4

63,2

65,3

36,8

2,3

-

2

старший дошкільний вік

23

25

42,5

72,4

57,5

27,6

-

-

3

старший дошкільний вік

27

26

45,6

78,2

54,4

21,8

-

-

8

ППР

13

14

23,2

44,3

69,8

55,7

7,0

-

Всього:

148

156

32

64

63

36

5

-

 

Показники діагностики покращились завдяки збільшенню результатів фізичної підготовленості дітей.

 

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей та антропометричними вимірюваннями складений листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями складений листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

Лікарем закладу проводиться аналіз стану здоров’я та захворюваності вихованців, яка розподіляє їх по групам здоров’я.

 

Паспорт здоров’я по ДНЗ № 189

(за групами здоров’я)

 

Всього 298 дітей, із них:

І група здоров’я – 198 дітей – 66,5 %

ІІ група здоров’я – 91 дитина – 30,5 %

ІІІ група здоров’я – 9 дітей – 3,0 %

 

Моніторинг відстеження стану здоров’я кожної дитини показав, що спостерігається збільшення лор - захворювань. Останнім роком збільшилась інфекційна захворюваність за рахунок збільшення вірусно-крапельних інфекцій. Однак, стосовно хронічних захворювань, спостерігається значне поліпшення стану дітей в динаміці. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний.

 

Діти ІІ групи здоров’я

1 група – хвороби серця;

2 група – захворювання кістково-м’язової системи;

3 група – зір;

4 група – ЦНС;

5 група – захворювання ЛОР органів і дихальної системи;

6 група – дерматологічні захворювання;

7 група – захворювання ендокринної системи;

8 група – захворювання сечостатевої системи;

9 група – захворювання шлунково-кишкового тракту;

10 група – дефекти вимови.

Порівняльний моніторинг захворюваності

(гострої простудної) за групами

 

1 група, 9 група – групи раннього віку;

2 група, 3 група – старший дошкільний вік (6 р. ж.);

4 група, 5 група – середній дошкільний вік (5 р. ж.);

6 група, 7 група, 10 група – молодший дошкільний вік (4 р. ж.);

8 група – група для дітей з порушенням психологічного розвитку (5-6 р. ж.);

11 група – діти з порушенням опорно-рухового апарату.

 

Велике значення в дитячому садку приділяється організації дитячого харчування. Воно збалансоване і побудоване на основі 14-денного меню за сезонами, з урахуванням потреб дитячого організму. В оздоровчий період організовується другий сніданок у вигляді свіжих фруктів або фруктових соків. Одним з важливих аспектів в роботі – є організація дієтичного харчування в закладі. Воно надає змогу дітям з гастроентерологічними захворюваннями уникнути рецидивів та зберегти гарне самопочуття.

В наступному навчальному році необхідно приділити особливу увагу:

-        роботі по профілактиці гострих респіраторних захворювань;

-        контролю за фізичним вихованням дітей;

-        посиленню санітарно-просвітницької роботи з працівниками ДНЗ та батьками;

-        організацією дієтичного харчування в закладі.

 

Управлінська діяльність у дошкільному навчальному закладі
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 
Органом громадського самоуправління дошкільного закладу є загальні збори колективу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

 

У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, сприяє організації оздоровлення дітей в літній період.

 

Створено органи самоврядування діяльності ДНЗ:
 • комісія з атестації педагогічних працівників;
 • комісія з охорони праці; 
 • комісія з надзвичайних ситуацій; 
 • комісія з розслідування нещасних випадків; 
 • комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей..

 

Керівництво роботою ДНЗ здійснюється завідувачем, яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми педагогічних рад. 

 

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. У продовж звітного періоду письмові звернень не надходило, на особистому прийомі у завідувача головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного навчального закладу, харчування дітей.

 

Пріоритетними напрямками роботиу 2017-2018 навчальному році були:
 • робота над ІІІ етапом обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;
 • забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами;
 • збереження фізичного, психічного і соціального розвитку дітей;
 • національно-патріотичне виховання через формування духовних цінностей особистості дитини;
 • здійснення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми дошкільного віку;
 • організація належного психологічного і соціального супроводу дітей та батьків, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій. 

 

Упродовж 2017-2018 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

1. Забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітей з особливими потребами шляхом використання інноваційних освітніх технологій.

2. Продовжити сумісну роботу дошкільного навчального закладу і сім’ї щодо формування духовних цінностей особистості засобами патріотичного виховання.

3. Формувати психолого-соціальні навички дітей дошкільного віку в контексті обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Зміст і форми методичної роботи по даним напрямам в дошкільному закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та були передбачені в річному плані роботи.

 

Протягом 2017-2018 навчального року в освітньо-виховний процес впроваджувалися інноваційні педагогічні технології, методики, програми:

- розвиток логічного мислення за допомогою геометричних фігур З.Дьенеша;

- розвиток музично-творчих здібностей у процесі навчання дітей грі на дитячих музичних інструментах з використанням елементів системи К. Орфа;

- соціально-фінансова освіта дітей дошкільного віку за програмою «Афлатот»;

- соціальний та психологічний розвиток дитини «Лялька – як персона»;

- технологія ігр з піском Т. Зінкевич-Євстигнєєвої;

- методи арт-терапії з дітьми з особливими потребами;

- програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності й дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати».

 

Впроваджуючи інноваційні технології в програму роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від основних ліній розвитку Базового компонента, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Педагогам дана форма роботи дала можливість теоретично та практично оволодівати самоаналізом, збагатити свій власний досвід. Педагогічний колектив закладу має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.

 

Стимулюванням творчої та інноваційної активності педагогів стали огляди-конкурси:

-        «Осіння фантазія»;

-        «Прикраса для новорічної ялинки»;

-        «Найкраща годівничка» – формування партнерських відносин із сім’ями вихованців;

-        «Кращий батьківський куточок» – стимулювання творчого потенціалу педагогів;

-        «Краща папка-пересувка з ОБЖД» – удосконалення професійної майстерності вихователів;

-        «Кращий куточок сюжетно-рольових ігор» – збагачення ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку;

-        «Наші таланти» – розвиток творчих здібностей, особистісного потенціалу вихованців.

 

Слід зазначити проявлену творчівсть та організаційну діяльність вихователів: Федоренко Ю.А., Павлюкової О.П., Чумакевич І.І., Козлової О.Б., Хабібулліної Р.Р., Арах В.О., практичного психолога Піскунової Т.М., які стали переможцями даних оглядів-конкурсів.

 

Ефективність методичної роботи

В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року в дошкільному закладі було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційної діяльності педагогів. Методична робота була направлена на навчання педагогів сучасним прийомам роботи з дітьми, впровадженню передового педагогічного досвіду, підвищення якості роботи з сім’ями вихованців, поповненню педагогічного процесу. Завідувачем, вихователем – методистом, фахівцями надано консультації, проведено педгодини, творчі хвилинки, факультативи, педнаради з питань планування навчально – виховної роботи, оздоровлення, роботи з дітьми з особливими потребами, проведення роботи з батьками, професійного, правового виховання, по підготовці дітей до шкільного навчання. Ефективними засобами навчання педагогічних кадрів являються тренінги, колективні перегляди, семінари, які побудовані на інтерактивних формах навчання і сприяють розвитку творчості, ініціативи та підвищує якість освітнього процесу.

 

Умови сьогодення ставлять перед особистістю багато завдань та вимог. Особливо вимогливим є навколишнє соціальне середовище, адже для успішної життєдіяльності потребується різнобічна сумісність із навколишнім. Тому для психологів та педагогів одним із завдань є пошук нових підходів до розв’язання проблеми введення дитини у соціальне середовище, тобто до світу людей.

 

Упродовж 2017-2018 навчального року дошкільний навчальний заклад працював над формуванням психолого-соціальних навичок дітей дошкільного віку в контексті обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Для реалізації проблеми в дошкільному закладі була організована робота творчої групи; в методичному кабінеті підібрано теоретичний матеріал щодо наукового обгрунтування стратегії соціалізації дітей. Творчою групою розроблено рекомендації вихователям по роботі над проблемою, круглий стіл «Вести дорогою добра: соціально значущі моральні цінності дошкільників», семінар-практикум «Сходинки доброти», педагогічний калейдоскоп «Дитячий колектив – основа формування соціальної компетенції дошкільників з особливими потребами», тренінг «Гра стратегія: формуємо соціальний досвід дошкільнят», педагогічна рада «Формування психолого-соціальних навичок дітей дошкільного віку в контексті обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», відкриті покази занять «Добре серці», «Посмішка творить дива», «Настрій».

 

Робота з педагогами велася за всіма напрямками: діагностична робота включала анкетування педагогів  «Ваш творчій  потенціал» (А.Н.Лук), «Про що я розміркую? Що я відчуваю?» щодо визначення рівня прийняття  людей з особливими потребами. Аналізуючи результати діагностиці була проведена групова консультаційна та просвітницька робота по питанням інклюзивної освіти.

 

Впровадження інклюзії – наразі одна з найактуальніших проблем у системі дошкільної освіти. Стратегія розвитку інклюзії в дошкільному закладі – це комплекс заходів здійснення позитивних змін самого дитячого садка відповідно інклюзивних цінностей.

 

Одним із завдань дошкільного закладу у 2017-2018 навчальному році було забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітей з особливими потребами шляхом використання інноваційних освітніх технологій. Тож ми, як опорний дошкільний заклад з питань інклюзивного навчання продовжили свою роботу в цьому напрямку. З метою реалізації індексу інклюзії було створено творчу групу, яка протягом року забезпечувала належну просвітницьку, управлінську, методичну роботу, надавала соціально-педагогічну допомогу батькам та педагогам дошкільних навчальних закладів у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами.

 

Я, як керівник закладу,  у вересні провела «Офіційний вісник», під час якого відбулось ознайомлення з нормативно-правовими документами з організації інклюзивної освіти. Діловодом Панасенко О.В. було оновлено банк даних закладу про дітей з особливими потребами та дітей інвалідів. Практичний психолог Піскунова Т.М. протягом року надавала психологічну допомогу батькам дітей з особливими потребами, проводила тренінги, бесіди, консультації, анкетування, опитування, телефонний зв’язок – для формування позитивного ставлення до себе та інших, накопичення досвіду гуманних взаємин.

 

Творчою групою закладу було проведено педнараду щодо запровадження інклюзивної форми навчання для дітей з особливими освітніми потребами, де вихователі познайомились з інноваційними методиками, технологіями для використання під час освітнього процесу з дітьми з особливими потребами.

 

Вихователь Арах В.О. провела з педагогами інформаційний дайджест «Сучасні підходи до організації роботи з дітьми з особливими потребами», вихователь-методист Івашина А.В. педагогічний калейдоскоп «Дитячий колектив – основа формування соціальної компетентності дошкільників з особливими потребами».

 

Творчою групою дошкільного закладу з проблеми було узагальнено досвід роботи з організації просвітницької роботи серед батьків дітей з особливими освітніми потребами «Ми – одна родина». Взяли участь у всеукраїнському фестивалі-огляді досвіду з організації просвіти батьків вихованців дошкільних навчальних закладів «Джерело батьківських знань».

 

У березні був проведений міський семінар-практикум для вихователів спеціалізованих груп дошкільних навчальних закладів «Використання інноваційних освітніх технологій в роботі з дітьми з особливими потребами», де завідувачем Шведак В.А. було підкреслено актуальність використання інноваційних технологій. Вихователь-методист Івашина А.В. представила педагогам модульну систему інклюзивної освіти за якою здійснюється навчально-виховна робота з дітьми з особливими потребами. Розповіла про артотерапевтичні методики, які фахівці використовують з дітьми ДЦП, залежно від характеру порушень у дітей, компенсаторних можливостей організму, характеру та глибини патологічного стану. Практичний психолог Піскунова Т.М. провела цікаві тренінги та вправи з педагогами (техніка Мандала, пісочна терапія, робота з нетрадиційними матеріалами).  Вихователь-методист Івашина А.В. детально розповіла про значення артотерапії в корекційному навчанні дітей з особливими потребами. Слухачам семінару-практикуму була представлена мультимедійна презентація роботи з дітьми з особливими потребами «Особливі діти – особливі умови» (використання інноваційних освітніх технологій в роботі з дітьми з особливими потребами).

 

В вересні 2017-2018 навчального року проведена диференціальна діагностика дітей з особливими потребами. З метою вироблення індивідуальної програми розвитку для кожної дитини з особливими потребами в жовтні проведене засідання психолого-медико-педагогічного консиліуму ДНЗ за участю батьків. Протягом року з дітьми з особливими освітніми потребами проведена індивідуальна корекційно-розвивальна робота з метою розвитку потенційних можливостей  дитини.

 

Наприкінці навчального року я спільно з  вихователем-методистои Івашиною А.В. провели засідання творчої групи «Поділись надбаннями», де педагоги підвели підсумки роботи за 2017-2018 навчальний рік.

 

Відзначили позитивні зміни у залученні дітей до інклюзивного навчання: діти стали почувати себе потрібними, більш самостійними; змінилось ставлення до оточуючих (були замкнутими, а зараз вільно спілкуються; з’явилися нові друзі). Педагоги продемонстрували свою майстерність і творчість.

 

Для поглибленого знайомства з родинами дітей з особливими потребами, їх інтересами, потребами, захопленнями творчою групою закладу впроваджувались інноваційні форми, методи організації роботи з батьками: круглий стіл «Ми – одна родина», поради батькам «Ви не одні», педагогічний тренінг «Розумію, відчуваю, спостерігаю, підтримую», воркшоп «Щаслива родина – щаслива дитина», педагогічне перехрестя «Виховання всебічно розвиненої особистості», практичне заняття «Конструктивне розв’язання конфліктів – умова збереження здоров’я дітей та їх сімей», педагогічне кафе «Усі різні – усі рівні».

 

У 2018-2019 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо запровадження інклюзивної форми навчання:
- використовувати різні види артотерапевтичних методик в корекційній роботі з дітьми з особливими потребами та оздоровчо-профілактичні заходи для покращення логопедичного та психомоторного статусу дитини;
- застосовувати особистісно-орієнтовані методи навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей;
- забезпечити психолого-педагогічний супровід навчання батьків дітей з особливими потребами;
- проводити роз’яснювально-просвітницьку роботу з батьківською громадськістю щодо толерантного ставлення до дітей з особливими потребами.

 

Проведення семінарів, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів з актуальних питань розвитку сучасного українського дошкілля сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань, визначаємо, що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів.

 

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ за 2017-2018 навчальний рік можна відзначити як достатній.

 

Організація харчування вихованців в дошкільному закладі
Робота з організації харчування дітей в ДНЗ № 189 здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.02.2013 року № 202/165 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".
     
З 05.03.2018 року в КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР організацію харчування здійснює ТОВ "Контракт Продрезерв 5" відповідно до норм харчування та санітарно-гігієнічних правил і норм.
     
Подальші напрямки роботи:
постійне інформування батьків про стан харчування дітей в ДНЗ;
консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей.

 

Робота з батьками
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, одним з основних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини».

 

Одним із головних пріоритетів у практиці роботи дошкільного навчального закладу на сучасному етапі є співпраця з родиною.

 

У дошкільному навчальному закладі використовуються різні форми взаємодії дошкільного навчального закладу та родини.

 

Колективні форми взаємодії з батьками: батьківські збори, батьківський всеобуч (на якому проводяться зустрічі з цікавими людьми), дні відкритих дверей, спільні родинні свята, ярмарки, конференції, звіти завідувача про роботу в дошкільному навчальному закладі.

 

Групові форми взаємодії: батьківські збори в групах, семінари – тренінги для батьків, анкетування батьків, презентація кращого сімейного досвіду, участь у оглядах-конкурсах.

 

Індивідуальні форми взаємодії: консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу, майстер-клас, папки-пересувки, інформаційні бюлетені.

 

Використовуються наочно-інформаційні методи такі як: батьківські куточки в групах, інформаційні стенди та теки для батьків, запрошення, оголошення, вітання, скринька пропозицій. Педагоги творчо, нестандартно підійшли до питання обладнання батьківських куточків. Кожний інформативний куток має своє власне «обличчя», викликає зацікавлення у батьків. Естетичний вигляд кожного такого кутка задовольняє запитам оформлення приміщення. Інформативний матеріал змінюється систематично, тут висвітлюються актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, батьки знайомляться з психолого-педагогічними характеристиками того чи іншого вікового періоду.

 

Батьки беруть участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків. 

 

Робота з батьками велася згідно розробленій в попередні роки структурі:
·         Індивідуальне консультування;
·         Спільне збагачення методичного та матеріально – технічного забезпечення;
·         Забезпечення та спільний контроль за якістю навчання, виховання, харчування, охорони здоров’я тощо;
·         Розгляд пропозицій та претензій батьків;
·         Планування спільних заходів щодо покращення умов утримання дітей в ДНЗ та іміджу закладу;
·         Підготовка планових консультацій з різних питань навчання та виховання дітей;
·         Рекомендації для батьків вихованців.

 

Проведені за цією структурою заходи позитивно сприймаються батьківською громадськістю, дають змогу формувати з батьків активних партнерів, однодумців у вихованні дітей. Особливо слід відмітити педагогів, які проявили активність в спільній роботі з батьками: практичного психолога Піскунову Т.М., вихователів групи для дітей з ППР Арах В.О., Хабібулліну Р.Р., вихователів Федоренко Ю.А., Павлюкову О.П., Чумакевич І.І., Танцюру Г.А., Лободу О.І., Гогіну Г.О.

 

Протягом року велася робота з сім’ями, що опинились у складних життєвих обставинах. З дітьми проводилась індивідуальна діагностична та корекційна робота з метою подолання тривожності. Батькам були надані рекомендації щодо адаптації дітей до вимушеного переселення, проводилися індивідуальні та групові консультації щодо профілактики посттравматичних стресових розладів у дітей у конфліктних та постконфліктних ситуаціях, дані поради батькам дитини, яка переживає посттравматичний стрес. Це допомогло ефективному налагодженню контакту з родинами, реалізації індивідуального підходу в роботі з батьками.

 

З метою посилення організації взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців ми спланували наступні заходи:
 • урізноманітнити форми роботи з батьками вихованців;
 • залучати до освітнього процесу на засадах партнерської взаємодії членів родин з педагогічними працівниками закладу;
 • проводити Інтернет - консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу з батьками;
 • надавати належну медико - педагогічну просвіту батькам, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій.

 

Внесок керівника в організацію та здійснення навчально-виховного процесу
Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування свідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних психічних процесів.
     
Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. 
     
Головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми, яка створена у закладі за останні роки. З цією метою у закладі у підзвітному навчальному році добре організована робота з наставництва.
     
Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.
     
В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялась розвитку зв'язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння програмових вимог з усіх розділів. 
     
Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями "буква", "звук", "слово", "речення". У всіх дітей сформований інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів у слова. 
     
Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитячий садок протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.
     
25 та 29 травня пройшли випускні вечори в старших групах № 2, № 3. На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань. І, звичайно ж, те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали створювати інтер'єри та дизайни групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами - дало позитивні плоди для наших з вами дітей.
 
Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу
З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу в 2017 – 2018 навчальному році педагогічний колектив КЗО «ДНЗ (ясла – садок) № 189 комбінованого типу» ДМР організував та провів певні заходи:
1. З питання роботи з дітьми з особливими потребами:
1.1. Проведення міського семінару-практикуму для вихователів спеціалізованих груп дошкільних навчальних закладів «Використання інноваційних освітніх технологій в роботі з дітьми з особливими потребами»;
1.2. Співпраця практичного психолога з батьками дітей з порушенням ОРА (тренінги,
консультації, анкетування);
2. І місце у першому етапі обласного конкурсу «Мій рідний край – моя маленька Батьківщина» номінація «Українська народна іграшка»;
3. ІІІ місце у першому етапі обласного конкурсу «Мій рідний край – моя маленька Батьківщина» номінація «Криниця духовності»;
4. ІІ місце у обласному конкурсі «Мій рідний край – моя маленька Батьківщина» в номінації «Українська народна іграшка;
5. Участь практичного психолога Піскунової Т.М. в обласній  науково-практичній конференції «Досягнення  та  перспективи  розвитку  психологічної  служби  системи  освіти  Дніпропетровщини»;
6. Участь практичного психолога Піскунової Т.М. в конференції з  обміну досвідом «Психологічний  супровід  розвитку  особистості дошкільника»;
7. Участь практичного психолога Піскунової Т.М. в обласній  науково-практичній  конференції на  тему «Психолого – педагогічний  супровід  процесу соціалізації  особистості  в  умовах  формування  громадянського  суспільства»;
8. Проведення сумісних свят, розваг за участю батьків, вихователів, представників ДАІ.
9. Збагачення МТБ закладу, створення безпечних, комфортних, сучасних умов для здійснення  навчально – виховного процесу.
10. Систематичне проведення консультацій, батьківських зборів, батьківського всеобучу.

 

В цілому управлінська діяльність ДНЗ була направлена на загальне керівництво усіма підрозділами закладу. Стиль керівництва базований на гуманному ставленні до всіх учасників навчально-виховного процесу, та дієвий контроль, сприяли успішній діяльності колективу в рішенні завдань дошкільного закладу.
ЗВІТ
завідувача Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" Дніпровської міської ради
Шведак Вікторії Анатоліївни
перед педагогічним колективом, батьками вихованців та громадськістю за 2016-2017 навчальний рік
 
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".
 
МЕТА:
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
 
ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
 
КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
 • Конституція України;
 • Закон України "Про освіту"
 • Закон України "Про дошкільну освіту"
 • Закон України "Про мови в Україні"
 • Закон України "Про охорону дитинства"
 • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"
 • Конвенція ООН Про права дитини
 • Постанова КМ України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 • Наказ МОН України від 11.08.2002 р. № 509 "Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах"
 • Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 "Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"
 • Наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
 • Наказ МОН та МОЗ України № 298/227 від 17.04.2006р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 • Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах»  
 • Наказ МОНМС України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»
 • програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 

 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Головною метою роботи ДНЗ № 189 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.
Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу» Дніпровської міської ради функціонує з 1989 року, розташований за адресою: 49018, місто Дніпро, вулиця Велика Діївська, будинок 60.
Сайт закладу: dnz189.dnepredu.com.
Дошкільний навчальний заклад розрахований на 190 місць.
У 2016-2017 навчальному році в закладі виховувалось 298 дітей, функціонувало 11 вікових груп:
 • 2 групи для дітей раннього віку (56 дітей);
 • 2 групи для дітей молодшого дошкільного віку (62 дитини);
 • 2 групи для дітей середнього дошкільного віку (62 дитини);
 • 3 групи для дітей старшого дошкільного віку (87 дітей);
 • 1 група для дітей з порушенням психологічного розвитку (22 дитини);
 • 1 група для дітей з порушенням опорно-рухового апарату (9 дітей).
Кількість груп протягом 2016 – 2017 навчального року не змінювалась.
Заклад працює за 5-ти денним графіком роботи: вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.
Режим роботи груп: 7.00-17.30; чергових груп: 6.30-18.30.
Дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та літній оздоровчий період.
 
Управлінська діяльність у дошкільному навчальному закладі
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 
Органом громадського самоуправління дошкільного закладу є загальні збори колективу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, сприяє організації оздоровлення дітей в літній період.
Створено органи самоврядування діяльності ДНЗ:
 • комісія з атестації педагогічних працівників;
 • комісія з охорони праці; 
 • комісія з надзвичайних ситуацій; 
 • комісія з розслідування нещасних випадків; 
 • комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей..
Керівництво роботою ДНЗ здійснюється завідувачем, яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми педагогічних рад. 
Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. У продовж звітного періоду письмові звернень не надходило, на особистому прийомі у завідувача головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного навчального закладу, харчування дітей.

 

Пріоритетними напрямками роботи у 2016-2017 навчальному році були:
 • робота на ІІ етапом обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства;
 • забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітям з особливими потребами;
 • збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки;
 • формування духовних цінностей особистості дитини засобами національно-патріотичного виховання;
 • здійснення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми дошкільного віку;
 • створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного навчання;
 • організація належного психологічного і соціального супроводу дітей та батьків, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій.
Упродовж 2016-2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення таких завдань:
1. Формування соціальних міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку в контексті обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».
2. Забезпечення сприятливих умов для здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.
3. Вдосконалення взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї з метою формування духовності та патріотичних почуттів шляхом активного використання інноваційних педагогічних технологій.
Зміст і форми методичної роботи по даним напрямам в дошкільному закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та були передбачені в річному плані роботи.
Протягом 2016-2017 навчального року в освітньо - виховний процес впроваджувалися інноваційні педагогічні технології, методики та програми:
 • методика роботи з фізичного виховання М. Єфименка;
 • технологія ігор з піском Т. Зінкевич-Євстигнєєвої;
 • технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ);
 • методика гри на дитячих музичних інструментах К. Орфа;
 • методи арт-терапії з дітьми з особливими потребами;
 • програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати».
Впроваджуючи інноваційні технології в програму роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від основних ліній розвитку Базового компонента, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Педагогам дана форма роботи дала можливість теоретично та практично оволодівати самоаналізом, збагатити свій власний досвід. Педагогічний колектив закладу має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.
Стимулюванням творчої та інноваційної активності педагогів стали огляди-конкурси:
 • «Створення розвивального середовища для сенсорного розвитку дітей раннього віку»: створення умов для самостійного розвитку дитини, прояву її особистісного потенціалу;
 • «Створення патріотичного середовища груп дітей дошкільного віку»: активізація освітньої роботи в ДНЗ з патріотичного виховання дітей дошкільного віку;
 • «Створи цю книжку сам. Розумні книжки» (ранній вік): збагачення ігрової та пізнавальної діяльності з дітьми раннього віку;
 • «На кращий навчально-ігровий посібник (дошкільний вік): удосконалення професійної майстерності вихователів;
 • на краще оформлення майданчика ДНЗ «Літо 2017»: формування партнерських відносин із сім’ями вихованців;
 • «Створюємо іграшки з губок»: стимулювання творчого потенціалу педагогів.
Слід зазначити проявлену творчість та організаційну діяльність вихователів Федоренко Ю.А., Танцюри Г.А., Козлової О.Б., Хабібулліної Р.Р., Арах В.О., Павлюкової О.П., Олійник Л.В., Григор’євої М.В., Лободи О.І., Гогіної Г.О., практичного психолога Піскунової Т.М., які стали переможцями даних оглядів-конкурсів.
Умови сьогодення ставлять перед особистістю багато завдань та вимог. Особливо вимогливим є навколишнє соціальне середовище, адже для успішної життєдіяльності потребується різнобічна сумісність із навколишнім. Тому для психологів та педагогів одним із завдань є пошук нових підходів до розв’язання проблеми введення дитини у соціальне середовище, тобто до світу людей.
Упродовж 2016-2017 навчального року дошкільний навчальний заклад працював над формуванням соціальних міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку в контексті обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Для реалізації проблеми в дошкільному закладі була організована робота творчої групи; оформлена тематична виставка для педагогів «Вивчаємо обласну науково-методичну проблему «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІ етап); оформлено папку освітня лінія Базового компонента дошкільної освіти «Дитина в соціумі».
Головним завданням в роботі над проблемою було: формування життєвої компетенції дошкільника через провідну діяльність – гру; залучення до елементарних загальноприйнятих норм і правил взаємовідносин з однолітками та дорослими; формування гендерної, сімейної, громадянської приналежності, патріотичних почуттів.
З метою інформаційного забезпечення процесу методичний кабінет був поповнений новинками методичної літератури з проблеми.
Процес реалізації ІІ етапу проблеми охоплював роботу з педагогічним колективом, дітьми та батьками вихованців. Велика увага приділялась підвищенню фахової майстерності педагогів; проводились наступні заходи: консультація «Соціалізація дошкільника як чинник розвитку компетентності майбутньої особистості»; педгодина «Ігрові технології як засіб формування соціальної компетентності старших дошкільників»; проблемний стіл «Фактори соціалізації особистості дошкільника»; круглий стіл «Основні напрямки соціалізації дітей дошкільного віку»; семінар «Формування життєвої компетенції дошкільника через провідну діяльність – гру»; колективний перегляд: «Будь господарем своїх вчинків»; педнарада «Формування соціальних міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку»; діло гра «Гра як засіб соціалізації дошкільника»; методичний порадник «Соціалізація – навчання жити в суспільстві». Оформлено стенди з інноваційних методик, технологій; соціально-орієнтовані ігри для дітей раннього віку.
Протягом вересня-жовтня місяця було проведено вивчення творчого та інноваційного потенціалу педагогів дошкільного закладу: «Вивчення творчого потенціалу», «Визначення творчих здібностей», «Визначення дивергентного мислення». Методи отримання інформації: тест «Ваш творчий потенціал» (А.Н.Лук), тест визначення творчих здібностей (Х. Зиверт), опитувальник «Творець-виконавець».
Загальна кількість респондентів склала 17 осіб. Результати рівня креативності педагогів  закладені в  діаграмах.
 
Діаграма «Рівень розвитку творчого потенціалу педагогів»
 
 

Діаграма «Рівень дивергентного мислення педагогів»

Діаграма «Рівень творчих здібностей педагогів»

Розроблені рекомендації та проведені тренінгові заняття з педагогами щодо розвитку творчої компетентності особистості. 
Велика увага приділялась роботі з родинами вихованців. Батьки є першим суспільним середовищем дитини, а родина провідним інститутом соціалізації:
 • Практичним психологом ДНЗ Піскуновою Т.М. проводилась робота з родинами щодо адаптації дитини до умов дошкільного закладу;
 • Оформлено інформаційний блок «Ми завжди Вам допоможемо»;
 • день добрих справ «Операція «Саджанець»;
 • тренінги «Стежкою батьківської мудрості», «Адаптація дітей до умов дитячого садка», «Почути серцем голос Вашої дитини»;
 • консультації «Дитячі неврози – профілактика та попередження», «Профілактика агресивної поведінки дитини шляхом використання артотерапевтичних методів.
В листопаді 2016 року було проведено дослідження соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку з метою визначення особливостей соціалізації старших дошкільників. Протягом дослідження застосовувалися наступні методики: 
 • методика «Що таке добре і що таке погано»;
 • методика «Виявлення проявів чуйності у дітей в родині»;
 • шкальна оцінка сформованості соціальних форм поведінки дитини (за результатами спостереження) (А.М.Щетініна, Л.В.Кірс);
 • методика «Незакінчені розповіді» Т.П.Гаврилової.
Було визначено три критерії оцінки соціальної компетентності: емоційно - цінностний критерій, соціально-когнітивний критерій, комунікативний критерій. Окремі складові кожного з означених компонентів виступали показниками соціальної компетентності.
В дослідженні приймали участь 52 дитини. Діти з високим рівнем усвідомлюють норми та правила поведінки в соціумі, вміють ефективно співпрацювати, мають достатній арсенал мовленнєвих засобів та активно застосовують їх у спілкуванні з оточуючими. Таких дітей 21 – 40%.
Діти, які виявили середній рівень соціальної компетентності, також добре обізнані з нормами соціуму, досить ефективно налагоджують стосунки з однолітками, в більшості випадків вміють знаходити спільну мову в різних проблемних ситуаціях, але застосовують лише стандартні способи соціальних дій, не можуть гнучко реагувати на ситуацію. Таких дітей 28 – 54%.
Низький рівень соціальної компетентності ми визначили у 3 дітей – 6%, вони не володіють правилами соціальної поведінки, не можуть безконфліктно будувати стосунки в колективі однолітків, не вміють донести до інших свої думки, діють на підставі сили чи реагують на ситуацію лише емоційно. З дітьми з низьким рівнем соціальної компетенції проводилась індивідуальна корекційна робота.
 
Дослідження соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку
Листопад 2016 року

 

 

З метою розвитку соціального благополуччя дитини через формування внутрішньої стійкості, автономності з дітьми старшого дошкільного віку практичним психологом проводилися заняття по розвитку соціально-емоційної сфери дітей. Використовували методичні прийоми: психогімнастичні етюди, ігри з правилами, творчі ігри, бесіди, моделювання й аналіз заданих ситуацій, вільне й тематичне малювання, релаксаційні вправи.
В травні 2017 року було проведено повторне дослідження соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку. В дослідженні прийняло участь 52 дитини старшого дошкільного віку. Під час дослідження були отримані наступні результати: високий рівень 29 дітей - 56%, середній рівень 23 дитини - 44%.
 
Дослідження соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку
Травень 2017 року

Наприкінці року у дітей було сформоване почуття співробітництва, самоповаги, упевненість у власних силах і в собі, адекватна самооцінка, здатність поставити себе на місце іншої дитини допомагають краще розуміти можливого партнера по спілкуванню.
В дошкільному закладі мова навчання українська. Адміністрація та педагогічний колектив приділяють велику увагу вивченню рідної мови. Навчально-виховний процес, освітні заходи проводяться державною мовою. В 2016-2017 навчальному році дотримувались нормативні вимоги щодо укладання та ведення ділової документації що є виконанням мовного законодавства України.
Рівень сформованості володіння педагогами рідною мовою становить: високий – 59%, достатній рівень – 25%, допустимий – 16%.
В дошкільному закладі створені умови для мовленнєвого розвитку дошкільників, українознавства, патріотичного виховання, яке є одним із пріоритетних напрямків роботи ДНЗ. При вирішуванні патріотичного завдання робота проводилась в трьох напрямках: робота з дітьми, взаємодія з батьками, підвищення фахової майстерності педагогів. Роботу з виховання в дошкільників любові до Батьківщини ми розпочали з ознайомлення їх з рідним містом, ознайомлення з вулицями, природою рідного краю, працею людей, шанобливого ставлення до воїнів – захисників України, знання про державу, ознайомлення з українськими народними звичаями та традиціями.
Методична служба дошкільного закладу систематично спрямовує зусилля на підвищення фахової майстерності педагогів, зокрема з питань патріотичного виховання дошкільників. У межах методичного супроводу педагогів з цих питань проведено низку заходів, зокрема:
 • консультація «Вплив українського фольклору на формування патріотичних почуттів дітей дошкільного віку;
 • конкурс на створення патріотичного середовища;
 • педагогічні читання «Василь Сухомлинський про виховання громадянина»;
 • майстер-клас «Без калини нема України»;
 • фотовиставка «Відкрий для себе Україну»;
 • оформили альбом «Природа рідного краю»;
 • акція «Від щирого серця захисникам України» (виготовили малюнки для бійців АТО та передали в лікарню імені Мечникова);
 • розробили інтелект-карти: «Україна – єдина країна», «Моє рідне Дніпро», «Природні багатства України»;
 • провели педнараду; семінар-практикум.
У роботі з родинами вихованців ми використовували такі форми роботи, як анкетування «Громадянин виховується з дитинства», круглий стіл «Національно-патріотичне виховання у ситуації соціального неспокою: змінюємо підходи»; консультації «Патріотизм плекається в родині», «Народознавчі традиції патріотичного виховання дітей у родині»; спостереження, індивідуальні та групові бесіди, батьківські збори.
У 2017-2018 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо патріотичного виховання дітей. Педагогам дошкільного закладу застосовувати сучасні методи роботи з дошкільниками (інтерактивні ігри, завдання творчого характеру, прийоми ТРВЗ); залучати батьків до активної участі в освітньому процесі, зацікавити батьків, зробити своїми однодумцями.
Впровадження інклюзії – наразі одна з найактуальніших проблем у системі дошкільної освіти. Стратегія розвитку інклюзії в дошкільному закладі – це комплекс заходів здійснення позитивних змін самого дитячого садка відповідно інклюзивних цінностей.
Одним із завдань дошкільного закладу у 2016-2017 навчальному році було забезпечення сприятливих умов для здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами. Тож ми, як опорний дошкільний заклад з питань інклюзивного навчання продовжили свою роботу в цьому напрямку. З метою реалізації індексу інклюзії було створено творчу групу, яка протягом року забезпечувала належну просвітницьку, управлінську, методичну роботу, надавала соціально-педагогічну допомогу батькам та педагогам дошкільних навчальних закладів у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами.
Я, як завідувач ДНЗ, провела у вересні «Офіційний вісник», під час якого відбулось ознайомлення з нормативно-правовими документами з організації інклюзивної освіти. Також було оновлено банк даних закладу про дітей з особливими освітніми потребами. Вихователь - методист провела консультацію «Переваги та методичне  підґрунтя використання інклюзивних цінностей  в роботі з дітьми з особливими потребами, яка наголосила про налаштованість дошкільного закладу на врахування індивідуальних особливостей та потреб не лише усіх дітей, а й педагогів та батьків, які можуть зробити свої корисні внески в розвиток закладу, разом з дітьми пережити радість співучасті й співтворчості та реалізувати свій творчий потенціал. Практичний психолог Піскунова Т.М. провела з педагогами тренінг «Бар’єри інклюзивної освіти: як їх подолати» – познайомила педагогів з особливостями інклюзивного навчання в системі освіти, сформувала толерантне ставлення до впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти. Вихователем групи ОРА Козловою О.Б. були проведені родинні посиденьки «Історія життя моєї дитини» для поглибленого знайомства з родинами дітей з особливими потребами, їх інтересами, потребами, захопленнями.
Мною була проведена робота з батьками «Ми – одна родина», де була звернута увага на те, що дорослі члени сім’ї не завжди мають достатні педагогічні знання, не завжди вміють встановити правильні стосунки між собою і дитиною, не виявляють достатньої турботи про гармонійний розвиток її особистості, тому систематична та різнобічна педагогічна освіта батьків передбачає ознайомлення їх як з основами теоретичних знань, так і з практикою роботи з дітьми. Під час практичної години «Чарівну силу музики дітям щодня» музичні керівники продемонстрували практичні вправи по психологічні реабілітації дітей засобами музикотерапії. Творчою групою закладу було проведено педнараду щодо запровадження інклюзивної форми навчання для дітей з особливими освітніми потребами, де вихователі познайомились з інноваційними методиками, технологіями, які можна використовувати під час освітнього процесу з дітьми з особливими потребами. Вчитель-логопед Бабченко М.О. провела консультацію «Надання корекційної допомоги дітям з особливими потребами у взаємодії корекційних педагогів і батьків». Педагог наголосила, що передусім фахівці мають формувати позитивне ставлення здорових вихованців до дітей з психофізичними вадами, емпатію, прийоми адекватної взаємодії; своєчасно виявляти відхилення у розвитку дошкільників та під керівництвом колекційного педагога брати участь у здійсненні правильного психолого-педагогічного супроводу дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.
У березні був проведений міський семінар-практикум для вихователів спеціалізованих груп дошкільних навчальних закладів «Використання інноваційних освітніх технологій в роботі з дітьми з особливими потребами», де мною, завідувачем ДНЗ, було підкреслено актуальність використання інноваційних технологій. Вихователь-методист Івашина А.В. представила педагогам модульну систему інклюзивної освіти за якою здійснюється навчально-виховна робота з дітьми з особливими потребами. Розповіла про артотерапевтичні методики, які фахівці використовують з дітьми ДЦП, залежно від характеру порушень у дітей, компенсаторних можливостей організму, характеру та глибини патологічного стану. Практичний психолог Піскунова Т.М. провела цікаві тренінги та вправи з педагогами (техніка Мандала, пісочна терапія, робота з нетрадиційними матеріалами). Вчитель-логопед Бабченко М.О. детально розповіла про значення артотерапії в корекційному навчанні дітей з особливими потребами. Слухачам семінару-практикуму була представлена мультимедійна презентація роботи з дітьми з особливими потребами «Особливі діти – особливі умови» (використання інноваційних освітніх технологій в роботі з дітьми з особливими потребами).
Вчитель-логопед Бабченко М.О. розробила методичний порадник «Соціалізація – навчання жити в суспільстві». Вихователь групи ОРА оформила папки-посібники: «Рухливі ігри для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату», «Дидактичні ігри для дітей ОРА», «Малорухливі ігри для дітей ОРА», «Гімнастика пробудження» (комплекс вправ у віршах); оформила портфоліо дитини з особливими потребами «Доброго ранку! Ми раді що ви тут!».
В вересні 2016-2017 навчального року практичним психологом проведена диференціальна діагностика дітей з особливими потребами з метою:
 • виявлення індивідуальних психолого-педагогічних особливостей дитини;
 • розроблення індивідуальних програм розвитку й навчання;
 • допомога в ситуаціях утруднень у навчанні;
 • розв'язання проблем соціально-емоційного плану.
Для  кожної дитини складалась індивідуальна програма діагностики. Під час діагностики досліджували: адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до співпраці з дорослим, особливості предметно-практичних дій, працездатності, здатність зосереджуватись, аналізувати предмети, виділяти суттєві ознаки, окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати, здійснювати класифікацію, переносити вміння в нові пізнавальні ситуації; міру самостійності, здатність міркувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити умовиводи, стан емоційно-вольової сфери, особливості формування особистості. Для ефективного психодіагностування використовували не більше 4 методик відповідно віку. Були використані наступні методики:
Методика «Складання піраміди з кілець», мета – дослідження координації рухів руки дитини, ступінь сформованості уявлення про величину, форму та кольори; адекватність та раціональність способу дій; самоконтроль у процесі роботи; наявність і стійкість інтересу; навченість.
Методика «Сприйняття форми, величини (розміру), кольору», мета – виявити розуміння інструкції й мети завдання; уміння виділяти ознаки форми; знання назв основних геометричних фігур.
Методика «Матриці Равена», мета – виявити рівень зорового сприйняття, наочно-образного мислення; уваги.
Методика «Робота з мотрійками двох -, чотирьох -, шестискладовими», мета – виявлення розуміння дитиною невербальної інструкції; адекватність дій; способи дій; використання допомоги. Сформованість поняття величини (більша-менша). Стан моторики. Наявність і стійкість інтересу.
Методика «Порівняй картинки», мета – досліджувати такі якості уваги, як стійкість, переключення , розподіл, обсяг.
Методика «Схоже та відмінне», мета – виявити здатність зосереджувати увагу на пропонованих об'єктах; спостережливість; зорова пам'ять.
Методика «Що тут не домальовано?», мета – досліджувати спостережливість; здатність до зосередження уваги; характер емоційних реакцій.
Методика «Знайди таку ж картинку», мета – виявлення здатності встановлювати тотожність, подібність розходження в предметах на основі зорового аналізу. Спостережливість. Стійкість уваги. Цілеспрямованість сприймання.
Методика «10 слів», мета – досліджувати розуміння інструкції й мети завдання; здатність установлювати опосередковані зв'язки й користуватися ними при відтворенні; особливості логічної пам'яті.
Методика «10 картинок», мета – виявити особливості зорової пам'яті й уваги.
Методика «Розрізні малюнки», мета – встановлення здатності запам’ятовувати і відтворювати просторову структуру цілого предметного зображення з 2-6 частин.
Методика «Вилучення четвертого зайвого», мета – сформованість наочно-образного мислення, процесів узагальнення, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих.
Методика «Нісенітниці», мета – виявити розуміння дітьми безглуздості зображеного; запас загальних відомостей про навколишнє; характер емоційного прояву; наявність почуття гумору.
В дослідженні прийняло участь 22 дитини. У 4 дітей – 18% виявлено низький рівень сприйняття. У 9 дітей – 41% виявлено недостатній рівень уваги. У 5 дітей – 23% низький рівень зорової пам’яті. У 7 дітей – 32% низький рівень слуховий пам’яті. У 15 дітей низький рівень розвитку мислення.
Результаті діагностики допомогли виявити індивідуальні психолого-педагогічні особливості дитини та розробити для кожної дитини індивідуальну програму розвитку.
Наприкінці навчального року адміністрацією закладу було проведено засідання творчої групи «Поділись думками», де педагоги підвели підсумки роботи за 2016-2017 навчальний рік.
Відзначили позитивні зміни у залученні дітей до інклюзивного навчання: діти стали почувати себе потрібними, більш самостійними; змінилось ставлення до оточуючих (були замкнутими, а зараз вільно спілкуються; з’явилися нові друзі). Педагоги продемонстрували свою майстерність і творчість.
Налагодження співпраці дитсадка й родини надзвичайно актуальна, коли йдеться про виховання дітей з особливими потребами. Такі сім’ї стикаються з різноманітними психологічними проблемами й потребують особливого підходу.
Налагодження взаємодії з родинами вихованців відбувалося за такими основними напрямками: просвітницька робота, консультативна і корекційно-розвивальна робота.
Протягом року з батьками дітей з особливими потребами проводились:
 • круглий стіл «Ми – одна родина»;
 • родинні посиденьки «Історія життя моєї дитини»;
 • консультація «Сім’я та її роль у соціалізації дитини з особливими потребами»;
 • зустрічі з психологом, вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом;
 • тренінги впевненості в собі для батьків дітей з особливими потребами; тренінги толерантності;
 • оформлено пам’ятки «Допомога дорослих у розвитку дитини».
У 2017-2018 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо запровадження інклюзивної форми навчання:
 • використовувати різні види артотерапевтичних методик в корекційній роботі з дітьми з особливими потребами та оздоровчо-профілактичні заходи для покращення логопедичного та психомоторного статусу дитини;
 • застосовувати особистісно-орієнтовані методи навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей;
 • забезпечити психолого-педагогічний супровід навчання батьків дітей з особливими потребами;
 • проводити роз’яснювально-просвітницьку роботу з батьківською громадськістю щодо толерантного ставлення до дітей з особливими потребами.
Проведення семінарів, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів з актуальних питань розвитку сучасного українського дошкілля сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань, визначаємо, що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів.
Значна увага працівників закладу приділялася роботі в інформаційній освітній мережі «ІСУО». Постійно проводилось інформування батьків та громадськості про діяльність нашого садочка через сайт  закладу. Регулярно вносилися зміни та доповнення до існуючої інформації. Широке впровадження інформаційних технологій в дошкільному закладі дозволило забезпечити перехід на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяльності педагогів та адміністрації закладу.
 

Розвивальне середовище дошкільного закладу

Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Для занять з дітьми створено всі умови, обладнанні спеціальні приміщення: музична та спортивна зали, кабінети вчителя-логопеда, практичного психолога, методичний та медичний кабінети, прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний майданчик.
В поточному році була продовжена робота по збагаченню матеріально-технічної бази. Так, здійснена заміна світильників у коридорах закладу та в музичній залі, укладка кахлю на центральному вході закладу; були придбані нова печатка та штамп закладу, інвентар та господарчі товари для харчоблоку, ляльки для лялькового театру, осінні та новорічні прикраси для музичної зали, виготовлені костюми ведмедів та пінгвінів для дітей, придбана фарба в асортименті, термометри для холодильних камер. Проведений ремонт електричного котла з заміною тенів, електром’ясорубки з заміною ножа, пральних машин в пральні закладу, ремонт щитової, дитячих металевих стільчиків. Проведений ремонт туалетних кімнат груп № 3, № 6,  ремонт унітазів в групах № 6 та № 11, заміна каналізаційних труб та унітазів в групі № 5, вікна в туалетній кімнаті групи № 9, ремонт групової кімнати в групі №8, в партамийці груп № 3, № 6, придбані меблі в партамийку групи № 4, посуд для груп №1, № 3, № 6, № 9, № 11, постільна білизна в групи № 2, № 9, тюль та килим в групу № 8, придбані водонагрівачі в групи № 3, № 7 та № 8, проведений ремонт повільонів на прогулянкових майданчиках груп № 5, № 7. На прогулянковому майданчику групи № 9 була встановлена нова пісочниця та лави в повільоні. Придбані іграшки для ігор з водою, вітром та піском в усіх вікових групах. Було пофарбоване все обладнання на території дошкільного закладу та на прогулянкових майданчиках груп. Був проведений вимір опору та заземлення. Підготовлені педагогічні посібники та наглядний і роздатковий матеріал до нового навчального року. Придбано методичну літературу, наочний навчально-дидактичний матеріал для проведення занять на допомогу в роботі вихователям, практичному психологу, проведена підписка фахових видань. 
 
Кадрове забезпечення та робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів
Керуючись ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту», адміністрація дошкільного навчального закладу приймає на роботу педагогів, які мають вищу або  базову вищу освіту.
У 2016-2017 навчальному році педагогічну діяльність здійснювали 24 педагогічних працівника: вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, 2 музичних керівника, інструктор з фізичного виховання, керівник гуртка з образотворчої діяльності, 24 вихователі. Музичний керівник Столярова О.П. знаходиться у відпустці по догляду за дитиною віком до 3-х років. Протягом 2016-2017 навчального року звільнилася керівник гуртка з образотворчої діяльності Мелікян Р.В., вчитель-логопед Бабченко М.О., яка звільнилася у зв’язку з переходом на посаду завідувача ДНЗ № 105.
За категорійним складом педагогічні працівники розподіляються:
 • вища кваліфікаційна категорія – 5 педагогів, з них мають педагогічне звання «старший вихователь» - 1 педагог, педагогічне звання «старший вчитель» - 1 педагог, педагогічне звання «вихователь-методист» - педагог;
 • ІІ кваліфікаційна категорія – 4 педагоги;
 • категорія «спеціаліст» – 2 педагоги;
 • 9 тарифний розряд – 10 педагогів, з них мають педагогічне звання «вихователь – методист» – 2 педагоги;
 • 7 тарифний розряд – 3 педагоги, з них має педагогічне звання «вихователь-методист» - 1 педагог.

Керівництво дошкільного закладу приділяє увагу створенню мікрогруп за психологічною сумісністю, професійно-індивідуальною спрямованістю, креативністю, ініціативністю та творчим потенціалом. На основі спостережень та тестувань педагоги, які працюють творчо та в інноваційному режимі – 18 осіб (75%), педагоги, які потребують системної роботи – 6 осіб (25%).
На початок року вихователі та технічний персонал закріплені за віковими групами наказом по дошкільному навчальному закладу.
У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план-графік курсової перепідготовки та атестації. Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України від 06.10.2010 р.
У 2017 році атестовано 1 педагога, що складає 4,7%. Вихователю Чумакевич І.І. було присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію.
У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності вихователя. Простежувалося постійне підвищення її професійної компетентності, ріст педмайстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи, своєчасно велися протоколи засідань атестаційної комісії.
У 2016-2017 навчальному році, відповідно до перспективного плану, на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО підвищили свою фахову майстерність вихователь Чумакевич І.І., вчитель-дефектолог Глотова Л.І., що складає 8,4%. У 2017 році, згідно графіка курсів підвищення кваліфікації підвищать свою фахову майстерність – у вересні завідувач Шведак В.А., у жовтні – вихователь групи раннього віку Смолянець І.Л. 
Вихователь групи ОРА Козлова О.Б. вступила до Бердянського державного педагогічного інституту. Помічник вихователя Кулина І.В. вступила до Рівненського державного економічного університету за спеціальністю «Дошкільна освіта».
Протягом року в дошкільному навчальному закладі з метою підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу організовувалися різноманітні форми підвищення професійного рівня для всіх категорій працівників: проводилися психолого-педагогічні тренінги, ділові ігри, диспути, вікторини, семінари-практикуми, майстер-класи та інші форми методичної роботи.
Педагоги дошкільного закладу систематично працювали над вдосконаленням фахової майстерності (45,8%), регулярно відвідували районні, міські та обласні методичні об’єднання, конференції, семінари, школу передового педагогічного досвіду.
З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління закладом освіти», «Практичний психолог ДНЗ», «Дошкільне виховання», «Медична сестра дошкільного закладу», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Зростаємо разом», «Музичний керівник».
Предметом особливої уваги й турботи керівництва дошкільного навчального закладу є становлення молодих спеціалістів. У 2016 – 2017 навчальному році в ДНЗ працювало три молодих спеціаліста: Вихрестюк О.В., Корж М.Б., Якименко Ю.М. Робота з молодими спеціалістами велась відповідно до плану роботи. За молодими спеціалістами були закріплені досвідчені педагоги-наставники (Івашина А.В., Лобода О.І., Хрящова Т.В.). В дошкільному закладі постійно працює «Школа молодого спеціаліста», для визначення напрямків роботи школи щороку проводиться діагностика професійної майстерності та компетентності молодих спеціалістів з питань дошкільної освіти. Результати діагностики показали що наряду з наставниками у педагогів початківців підвищився професіоналізм, творчість, ініціатива, якість освітнього процесу.

 

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
Медичне обслуговування дітей забезпечує старша медична сестра Кособурова Г.А.
Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоровʼя та профілактиці захворювань, здійснюється огляд дітей медсестрою, ведеться облік та аналіз захворюваності.
Тісна співпраця медичного персоналу ДНЗ з дитячою поліклінікою дає змогу здійснювати систематичний кваліфікаційний нагляд спеціалістів за дітьми. Щорічно лікарі дитячої поліклініки проводять комплексний медичний огляд дітей.
У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями складений листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
Лікарем закладу проводиться аналіз стану здоров’я та захворюваності вихованців, яка розподіляє їх по групам здоров’я.

 

Паспорт здоров’я по ДНЗ № 189
(за групами здоров’я)
Всього 298 дітей, із них:
І група здоров’я – 198 дітей – 66,5 %
ІІ група здоров’я – 91 дитина – 30,5 %
ІІІ група здоров’я – 9 дітей – 3,0 %
 
Моніторинг відстеження стану здоров’я кожної дитини показав, що спостерігається збільшення лор - захворювань. Останнім роком збільшилась інфекційна захворюваність за рахунок збільшення вірусно-крапельних інфекцій. Однак, стосовно хронічних захворювань, спостерігається значне поліпшення стану дітей в динаміці. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний.
 
Діти ІІ групи здоров’я

1 група – хвороби серця;
2 група – захворювання кістково-м’язової системи;
3 група – зір;
4 група – ЦНС;
5 група – захворювання ЛОР органів і дихальної системи;
6 група – дерматологічні захворювання;
7 група – захворювання ендокринної системи;
8 група – захворювання сечостатевої системи;
9 група – захворювання шлунково-кишкового тракту;
10 група – дефекти вимови.
 
 
Порівняльний моніторинг захворюваності 
(гострої простудної) за групами 

 

1 група, 9 група – групи раннього віку;
2 група, 3 група – середні групи (5 р. ж.);
4 група, 5 група – молодші групи (4 р. ж.);
6 група, 7 група, 10 група – старші групи (6 р. ж.);
8 група – група для дітей з порушенням психологічного розвитку (5-6 р. ж.);
11 група – діти з порушенням опорно-рухового апарату.
 
В дошкільному закладі створена цілісна система роботи по зміцненню здоров′я дітей. Ця система містить комплекси профілактичних, фізкультурно-оздоровчих заходів, також передбачає оптимальний руховий режим, формування у дітей основ здорового способу життя. Систематично проводяться: ранкова зарядка, спеціальні вправи та ігри, деякі види масажів (точковий масаж), елементи методик (кольоротерапія, музикотерапія, казкотерапія тощо). Оздоровчо-профілактична робота здійснюється у декілька етапів та поєднується практично з усіма видами діяльності дітей протягом дня. А саме: 
 • аналіз здоров ̕я кожної дитини;
 • анкетування батьків щодо здоров̕ я їхніх дітей;
 • розроблення заходів, спрямованих на зниження показників захворюваності у дітей.
Для батьків у закладі оформлено стенд «Поради лікаря» та інформаційні куточки для батьків з порадами щодо збереження та зміцнення здоров ́ я дітей. 

 

Фізичний розвиток дошкільників

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Адміністрацією закладу систематично здійснювався контроль за організацією рухового режиму; надавалася оцінка організації, змісту, методики проведення різних форм роботи з фізичного виховання, нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у дошкільному закладі, контроль за реакціями на загартування у дітей, розвитком рухів і фізичних якостей дошкільників.
Дитину оточували кваліфіковані педагоги, практичний психолог, лікар, які здійснювали постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, підтримували інтерес дитини до власного здоров’я.
Доцільно зазначити позитивний досвід роботи інструктора з фізичного виховання Білецької Г.А., яка організовує фізкультурно-оздоровчу роботу з дошкільниками згідно вимог програми та Базового компонента дошкільної освіти. На особливу увагу заслуговує організація та проведення спортивних свят та розваг:
 • «Малі олімпійські ігри»;
 • родинне свято «Моя родина – України краплина»;
 • «Школа дорожніх наук»;
 • «Козацький гарт»;
 • «Подаруй дітям мир»;
 • «Веселі старти» з елементами футболу та інші.
Велике значення приділялося загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів: загартування повітрям і водою, попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять з працівниками, дітьми з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.
Проведене анкетування батьків вихованців: «Формуємо навички безпечної поведінки у дітей» показало, що 95% батьків дотримуються правил безпечної поведінки. Питання безпеки життєдіяльності розглядалися на виробничих нарадах, консультаціях для батьків, загальних батьківських зборах.
З метою удосконалення професійної творчості з педагогами проведено: майстер-клас «Ефективні методи оздоровлення дошкільників», ділова гра «Рухова активність – одна із складових фізичного розвитку дошкільників», тестування «Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку» (90% педагогів добре знають задачі спрямовані на охорону життя і укріплення здоров’я дитини, 10% - молоді спеціалісти, які потребують консультативної допомоги).
З метою забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей поповнена спортивна зала атрибутами: обручами, скакалками, фітбольними м’ячами.
Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико - педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.
На початку та наприкінці навчального року проводився аналіз динаміки змін у розвитку рухів та фізичних якостей відповідно до програмних нормативів для різних вікових груп.

 

Група №

Вік дітей

Кількість обстежених дітей

Високий рівень, %

Середній рівень, %

Низький рівень, %

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

4

4-й

р. ж.

26

26

27,5

67,2

65,5

32,8

7,0

-

5

4-й

р. ж.

27

27

23,4

42,3

67,4

57,7

9,2

-

2

5-й

р. ж.

24

26

25,7

57,0

74,3

43,0

-

-

3

5-й

р. ж.

23

22

34,4

68,7

62,6

31,3

3,0

-

6

6-й

р. ж.

25

24

32,5

48,4

67,5

51,6

-

-

7

6-й

р. ж.

18

17

24,2

43,6

73,8

56,4

2,0

-

10

6-й

р. ж.

27

25

31,3

51,8

68,7

48,2

-

-

8

ППР

12

14

24,7

44,3

73,3

55,7

2,0

-

Всього:

182

181

26

45

69

55

5

 

 
Показники діагностики покращились завдяки збільшенню результатів фізичної підготовленості дітей.

 

Безпека життєдіяльності
Належну увагу адміністрація закладу приділяла виконанню закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 року № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2015р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 р. № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 р. № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. №782), від 31.08.2001 р. № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».
Будівля закладу та територія знаходяться під охороною служби «ВЕТО», про що укладено відповідну угоду.
Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні особи за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі.
Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою; слідкувала за очищенням від снігу проходів до будівель; влітку за викосом трави (за необхідності); за поливом території дошкільного закладу; забезпечувала справність зовнішнього освітлення; суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. Проводилась ревізія будинку ДНЗ та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки.
Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались правил одержання та роздачі їжі. Проводили заміну постільної білизни один раз в 10 днів, рушників та серветок – по мірі їх забруднення. Своєчасно вилучали з обігу битий та надщерблений посуд.
Працівники харчоблоку неухильно дотримувались правил особистої гігієни, здійснювали правильну гігієнічну обробку продуктів, виконували технологію приготування їжі.
Завгосп Годованик О.М. слідкувала за станом меблів, обладнанням, своєчасно виявляла неполадки. Робітник з комплексного обслуговування ДНЗ Загорулько Ю.В. здійснював ремонт обладнання.
Протягом 2016-2017 навчального року проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку (листопад 2016 р., квітень 2017 р.), Тиждень безпеки дорожнього руху (травень 2017 р.). На нараді при завідувачі розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини. Для вихователів були проведені бесіди, вікторини «Знавці правил дорожнього руху», круглий стіл «Україна за безпеку дорожнього руху», консультації «Безпека дитини та обов’язки дорослих», «Життя людини найвища цінність», практикум «Перша допомога при нещасних випадках». Поновлено інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності дитини в кожній віковій групі. З метою підвищення знань педагогів з основ безпеки життєдіяльності була проведена підписка журналу «Безпека Придніпров’я», газети «Рятувальник».
Протягом року вихователі систематично здійснювали контроль за маркуванням меблів та їх відповідністю зросту дітей. Перед виходом з дітьми на прогулянку старанно оглядали прогулянкові майданчики, очищували їх від зайвих речей. Ігрове обладнання на майданчиках використовувалось дітьми лише під доглядом вихователя. Вихователі в групах створили куточки безпеки, виготовили посібник служб «101», «102», «103», «104», атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності «Безпечні канікули», оформили посібник «Дорожні знаки».
Відповідно до річного плану роботи ДНЗ протягом року проводилась ретельна робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму. Протягом року проведені заняття у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі: «Знаєш правила дорожні – в путь рушати можна», «Подорож в країну Світлофорію», «В країні дорожніх знаків», «Небезпечна кімната», «Вогонь друг – вогонь ворог», «Вередлива погода». Проводились бесіди за участю співробітників патрульної поліції м. Дніпра; ігри-практикуми «Вивчаємо мову вулиці», «Школа вуличних наук»; вікторини «З незнайомими людьми обережним будь завжди»; розваги «Безпечне місто», «Юні пішоходи»; тематичні бесіди «Шкідливі речовини», «Свої і чужі люди», «Що таке здоров’я?», «Треба нам багато знати, якщо в ліс ідеш гуляти». Організовували виставку дитячих малюнків «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», «Азбука безпеки».
Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках: «Дитина одна вдома», «Перша допомога ураженому електричним струмом», «Правила безпечної поведінки вдома», «Що робити при отруєнні»; круглий стіл «Здорова сім’я – міцна держава: права та обов’язки»; анкетування «Безпека Вашої дитини»; консультації «Безпека дорожньому руху – це життя», «На вулиці не тільки гра, на вулиці можлива небезпека». Проведено з батьками групові батьківські збори, бесіди щодо запобігання побутового травматизму серед дітей, дій під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ за 2016-2017 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом дошкільного закладу проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей. Завдяки цьому, протягом 2016-2017 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку з учасниками навчально-виховного процесу.

 

Гурткова робота

З метою всебічного розвитку дітей, розкриття їх творчих здібностей та обдарованості в 2016-2017 навчальному році в дошкільному закладі працювали гуртки за інтересами:
 • «Пограємо в шахи» (Танцюра Г.А. – вихователь) для дітей старшого дошкільного віку за програмою та методичними рекомендаціями з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи» (автори – В.В. Семизорова, О.І. Духновська, Л.Ю. Пащенко);
 • «Весела англійська» (Вихрестюк О.В. – керівник гуртка з англійської мови) для дітей старшого дошкільного віку за програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку (автори – І.А. Кулікова, Т.М. Шкваріна);
 • «Чарівні долоньки» (Мелікян Р.В. – керівник гуртка з образотворчої діяльності) за програмою художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (автор – Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик).
Керівниками гуртків були складені перспективні плани роботи гуртків на навчальний рік, які були затверджені на засіданні педагогічної ради.

 

Співпраця зі школою

Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» від 19.08.2011 р. № 1/9-634 визначено, що саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти.
Відповідно листа та на виконання річного плану роботи дошкільного навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік, з метою забезпечення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів, у системі проводилася робота з питання наступності ДНЗ та ССЗШ № 141:
 • укладено угоду про співпрацю між ДНЗ та ССЗШ № 141;
 • складено та затверджено план спільних заходів наступності у роботі ДНЗ і школи;
 • оформлені моделі: забезпечення наступності між ДНЗ та ССЗШ; робота з батьками майбутніх першокласників.
Протягом року вихователі груп старшого дошкільного віку проводили цикл занять «Скоро я піду до школи»; систематично проводились бесіди, читання художньої літератури про школу; знайомили з правилами поведінки школярів; створили умови для розгортання творчої гри «Школа», «Бібліотека», «Зберемо портфель»; запрошували на групові збори батьків випускних груп вчителів початкових класів щодо підготовки дітей до школи. Оформили в батьківських куточках матеріали – поради щодо підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі «Готуємось до школи»; організували виставку малюнків «Дарунки осені», «Азбука безпеки на дорозі», «Життя заради України, нам є чим пишатися».
Практичним психологом Піскуновою Т.М. надавалась консультативна допомога батькам майбутніх першокласників «Як підготувати дитину до школи», «Психологічна готовність до навчання у школі». Проведено анкетування батьків «Готовність дитини до навчання у школі на думку батьків». Організовувалися спільні свята та розваги.
Адміністрацією та методичною службою ДНЗ була продовжена робота із впровадження в педагогічний процес положень Закону України «Про загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту»:
 • ознайомлення вихователів із планом спільної роботи ДНЗ та ССЗШ (вересень 2016р.);
 • організована робота груп щодо підготовки дітей до школи;
 • організована конференція для батьків майбутніх першокласників за участю вчителів початкових класів «ДНЗ та ССЗШ № 141 – партнерська взаємодія» (04.10.2016 р.); 
 • організована екскурсія до архіву та шкільної бібліотеки;; спортивної зали школи (02.10.2016 р.).
Але потребує вдосконалення робота щодо відвідування вихователями уроків у 1-му класі. Більше проводити сумісних розваг, свят, екскурсій.
У 2017-2018 навчальному році пріоритетними завданнями щодо забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою є:
 • відвідування вихователями груп старшого дошкільного віку уроків у 1-му класі для вивчення успішності навчання випускників ДНЗ;
 • проведення серед батьків роз’яснювальної роботи щодо питань підготовки дітей до школи.

 

Організація харчування вихованців в дошкільному закладі
Робота з організації харчування дітей в ДНЗ № 189 здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.02.2013 року № 202/165 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".
Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.
Одним з важливих моментів контролю за якістю харчування в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в Журналі обліку виконання натуральних норм харчування. На основі даних цього Журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.
Щомісяця проводиться аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня. 
В закладі здійснюється триразове харчування, згідно примірного двотижневого меню, з урахуванням весняно-літнього та осінньо-зимового періоду, наявні меню-вивіски про денне меню, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.
Раціон харчування літнього меню розширюється свіжими салатами, соками, фруктами.
Технологічне та холодильне обладнання знаходиться у робочому стані та використовується за призначенням. Харчоблок повністю забезпечений кадрами (3 кухаря, 2 підсобних робітника), які мають відповідну освіту та стаж роботи.
Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів, виготовлена картотека страв примірного двотижневого меню.
Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ № 189 ведеться на достатньому рівні.
Завідувач, вихователь-методист, сестра медична старша тримали на постійному контролі організацію харчування, а саме:
 • якість продуктів харчування при отриманні ;
 • відповідність об’єму страв для дітей;
 • ведення документації з питань харчування;
 • дотримання технології приготування їжі, вихід та якість страв;
 • зняття та зберігання добових проб;
 • аналіз виконання норм харчування, врахування його при складанні меню;
 • створення умов в групах для харчування дітей.
Вихователі та помічники вихователів обізнані в питаннях культурно-гігієнічного та естетичного виховання дітей. У кожній віковій групі згідно з програмою «Українське дошкілля» проводилася робота з виховання культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. Дітей вчили сідати за стіл охайними, з чистими руками; сидіти за столом правильно і користуватися столовими приборами, серветками. 
Питання раціонального харчування дітей розглядалися на батьківських зборах, консультаціях для батьків, висвітлювалися в інформаційних куточках, щомісячно аналізувалися на нарадах при завідувачеві. Батькам доведено інформацію про режим і специфіку харчування у дошкільному навчальному закладі. 
Подальші напрямки роботи:
 постійне інформування батьків про стан харчування дітей в ДНЗ;
 консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей.
 
Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників
В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.
Колективний договір регулює питання:
 • прийняття на роботу та звільнення працівників;
 • тарифікація та атестація працюючих;
 • складання графіку відпусток та встановлення їх тривалості;
 • питання нормування праці та преміювання працівників.
В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ "Заохочення за успіхи в роботі", в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов'язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).
Працівники закладу 2-чи на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.
Лікарняний лист оплачується 5 днів за рахунок підприємства, решта за рахунок фонду соціального страхування.
Медичний кабінет оснащений апаратом для вимірювання тиску, належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.
Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.
В ДНЗ № 189 - 10 дітей з багатодітних родин; 3 дитини з малозабезпечених родин, 8 дітей, батьки яких є військовослужбовцями - воїнами АТО, 6 дітей-інвалідів.
Сім'ям надавалися консультації практичного психолога та вчителя-логопеда.
Для категорії дітей з багатодітних родин - 50% оплата за харчування, для категорії дітей з малозабезпечених родин, дітей, батьки яких є віськовослужбовцями - воїнами АТО - безоплатне харчування.
Пріоритетним напрямком роботи закладу залишається турбота про фізичний розвиток дітей, охорона та зміцнення їх здоров'я. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувалося через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров'язберігаючих технологій.
Протягом 2016-2017 навчального року впроваджувався комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Заклад в достатній кількості забезпечений дезінфекуючими засобами (з супроводжуючим пакетом документів) для замочування посуду, вологого прибирання. Для забезпечення зниження захворюваності педагоги проводять щоденні прогулянки на свіжому повітрі, загартовуючі процедури:
 ранкову гімнастику;
 заняття з фізичної культури;
 ходіння босоніж після сну по доріжці здоров'я;
 гімнастику пробудження.
Зміцненню здоров'я вихованців в закладі приділяється велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання. Традиційно, з 1 червня до 31 серпня заклад переводиться на літньо-оздоровчий режим роботи.
Щорічно для дітей старшого дошкільного віку проводиться диспансеризація з залученням вузьких спеціалістів (лор, хірург, окуліст, стоматолог).
1 раз на рік діти обстежуються на гельмінти.
Проводяться профілактичні щеплення з письмового дозволу батьків.
Лікар оглядає дітей раннього віку 1 раз на місяць, дітей садового віку 1 раз в квартал.
Протягом року вчитель-логопед обстежує вихованців закладу та надає рекомендації і кваліфіковану допомогу.
Відповідно до плану роботи систематично проводились засідання з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою оцінки динаміки розвитку і виховання дітей спеціальних груп, можливості умов і форм їх навчання, а також необхідного психолого-педагогічного супроводу. Планові засідання проводилися для виявлення і уточнення проблем дитини, для вироблення загального висновку; визначення необхідних умов навчання в закладі і планування стратегії супроводу командою спеціалістів, оцінки динаміки корекційного процесу, корекції раніше складеної програми; вирішення питання про зміну освітнього процесу і змісту корекційно-розвивальної роботи, визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності та надання психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання і здійснення корекційно-розвивальної  роботи відповідно до потенційних можливостей дитини.
Позапланові засідання проводилися за запитом спеціалістів, які здійснюють корекційно - розвивальне навчання з дітьми з метою виявлення причин проблем, які виникають і знаходження способів їх розв’язання.
Робота психолого-медико-педагогічного консиліуму сприяла своєчасному виявленню і комплексному обстеженню дітей що мають відхилення в розвитку, труднощі у вихованні, навчанні і адаптації, з метою організації їх розвитку і навчання відповідно до їх індивідуальних можливостей.
Протягом року проводилося обстеження дітей з особливими потребами з метою виявлення їх готовності до навчання і визначення змісту форм і методів корекційно-відновлювальної роботи відповідно до особливостей їх фізичного і психологічного розвитку. Вмовлялись резервні можливості кожної дитини, розроблялись рекомендації для вихователів та батьків для забезпечення обґрунтованого диференційного підходу в процесі корекційного навчання і виховання.
За відсутності позитивної динаміки в вихованні, навчанні і корекції протягом року приймалось рішення про повторне проходження обласної і районної ПМПК дітьми з особливими потребами.
Засідання ПМПк сприяли взаємодії між фахівцями, що беруть участь в діяльності консиліуму та наданню своєчасної спеціалізованої допомоги дітям з особливими освітніми потребами шляхом здійснення комплексності в діагностико-консультативній, і корекційно - розвивальній роботі.

 

Організація роботи із сім’ями вихованців
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, одним з основних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини».
У статті 33 Закону України «Про освіту» звертається увага на те, що «дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім’єю».
Одним із головних пріоритетів у практиці роботи дошкільного навчального закладу на сучасному етапі є співпраця з родиною.
У дошкільному навчальному закладі використовуються різні форми взаємодії дошкільного навчального закладу та родини.
Колективні форми взаємодії з батьками: батьківські збори, батьківський всеобуч (на якому проводяться зустрічі з цікавими людьми), дні відкритих дверей, спільні родинні свята, ярмарки, конференції, звіти завідувача про роботу в дошкільному навчальному закладі.
Групові форми взаємодії: батьківські збори в групах, семінари – тренінги для батьків, засідання «Школи здорової дитини», анкетування батьків, презентація кращого сімейного досвіду, сімейні газети, клуб «Сімейний ліцей», складання «Дерево свого роду».
Індивідуальні форми взаємодії: консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу, консультативний пункт «За порадою до логопеда», психологічний пункт «Розмови наодинці», майстер-клас, папки-пересувки, інформаційні бюлетені.
Використовуються наочно-інформаційні методи такі як: батьківські куточки в групах, інформаційні стенди та теки для батьків, запрошення, оголошення, вітання, скринька пропозицій. Педагоги творчо, нестандартно підійшли до питання обладнання батьківських куточків. Кожний інформативний куток має своє власне «обличчя», викликає зацікавлення у батьків. Естетичний вигляд кожного такого кутка задовольняє запитам оформлення приміщення. Інформативний матеріал змінюється систематично, тут висвітлюються актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, батьки знайомляться з психолого-педагогічними характеристиками того чи іншого вікового періоду.
Батьки беруть участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків.  
Робота з батьками велася згідно розробленій в попередні роки структурі:
 • Індивідуальне консультування;
 • Спільне збагачення методичного та матеріально – технічного забезпечення;
 • Забезпечення та спільний контроль за якістю навчання, виховання, харчування, охорони здоров’я тощо;
 • Розгляд пропозицій та претензій батьків;
 • Планування спільних заходів щодо покращення умов утримання дітей в ДНЗ та іміджу закладу;
 • Підготовка планових консультацій з різних питань навчання та виховання дітей;
 • Рекомендації для батьків вихованців.
Проведені за цією структурою заходи позитивно сприймаються батьківською громадськістю, дають змогу формувати з батьків активних партнерів у вихованні дітей. Особливо слід відмітити педагогів, які проявили активність в спільній роботі з батьками: вчителя-логопеда Бабченко М.О., практичного психолога Піскунову Т.М., інструктора з фізичного виховання Білецьку Г.А., вихователя групи для дітей з ОРА Козлову О.Б., вихователів групи для дітей з ППР Арах В.О., Хабібулліну Р.Р., вихователів Федоренко Ю.А., Павлюкову О.П.
Протягом року велася робота з сім’ями, що опинились у складних життєвих обставинах. З дітьми проводилась індивідуальна діагностична та корекційна робота з метою подолання тривожності. Батькам були надані рекомендації щодо адаптації дітей до вимушеного переселення, проводилися індивідуальні та групові консультації щодо профілактики посттравматичних стресових розладів у дітей у конфліктних та постконфліктних ситуаціях, дані поради батькам дитини, яка переживає посттравматичний стрес. Це допомогло ефективному налагодженню контакту з родинами, реалізації індивідуального підходу в роботі з батьками.
З метою посилення організації взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців необхідно:
 • урізноманітнити форми роботи з батьками вихованців;
 • залучати до освітнього процесу на засадах партнерської взаємодії членів родин з педагогічними працівниками закладу;
 • проводити Інтернет - консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу з батьками;
 • надавати належну медико - педагогічну просвіту батькам, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій.

 

Внесок керівника в організацію та здійснення навчально-виховного процесу
Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування свідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних психічних процесів.
Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. 
Головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми, яка створена у закладі за останні роки. З цією метою у закладі у підзвітному навчальному році добре організована робота з наставництва.
Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.
В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялась розвитку зв'язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння програмових вимог з усіх розділів. 
Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями "буква", "звук", "слово", "речення". У всіх дітей сформований інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів у слова. 
Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитячий садок протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.
29, 30 та 31 травня пройшли випускні вечори в старших групах № 6, № 7, № 10. На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань. І, звичайно ж, те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали створювати інтер'єри та дизайни групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами - дало позитивні плоди для наших з вами дітей.

 

Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу
З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу в 2016 – 2017 навчальному році педагогічний колектив КЗО «ДНЗ (ясла – садок) № 189 комбінованого типу» ДМР організував та провів певні заходи:
1. З питання роботи з дітьми з особливими потребами:
1.1. Проведення міського семінару-практикуму для вихователів спеціалізованих груп дошкільних навчальних закладів «Використання інноваційних освітніх технологій в роботі з дітьми з особливими потребами»;
1.2. Співпраця практичного психолога з батьками дітей з порушенням ОРА (тренінги, 
консультації, анкетування);
2. Участь у конкурсах на Інтернет - порталі рейтингу освітніх закладів України www.ukrosvita-rating.com:
2.1. 1 рейтингове місце серед ДНЗ міста Дніпра у загальному заліку конкурсу «Кращий кабінет завідувача ДНЗ» 2016 року;
2.2. 1 рейтингове місце серед ДНЗ міста Дніпра у загальному заліку конкурсу «Весняні барви нашого ДНЗ» – 2016 року;
2.3. 1 рейтингове місце серед ДНЗ міста Дніпра у загальному заліку конкурсу «Краща групова кімната ДНЗ» 2016 року;
2.4. 1 рейтингове місце серед ДНЗ Дніпропетровської області у загальному заліку конкурсу «Краща групова кімната ДНЗ» 2016 року;
2.5. 1 рейтингове місце серед ДНЗ міста Дніпра у загальному заліку конкурсу «Краща їдальня ДНЗ» 2016 року;
2.6. 1 рейтингове місце серед ДНЗ Дніпропетровської області у загальному заліку конкурсу «Краща їдальня ДНЗ» 2016 року;
2.7. 1 рейтингове місце серед 100 кращих ДНЗ України у загальному заліку конкурсу «Краща їдальня ДНЗ» 2016 року;
2.8. 1 рейтингове місце серед ДНЗ міста Дніпра у загальному заліку конкурсу «Краща спальна кімната ДНЗ» 2016 року;
2.9. 2 рейтингове місце серед 100 кращих ДНЗ України у номінації «Краще оформлення групових кімнат ДНЗ» у конкурсі «Наш ДНЗ найкращий» – 2016 року;
2.10. 2 рейтингове місце серед 100 кращих ДНЗ України у номінації «Кращий вигляд ігрового майданчика ДНЗ» у конкурсі «Наш ДНЗ найкращий» – 2016 року;
2.11. 2 рейтингове місце серед ДНЗ Дніпропетровської області у загальному заліку конкурсу «Кращий кабінет завідувача ДНЗ» 2016 року;
2.12. 2 рейтингове місце серед 100 кращих ДНЗ України у загальному заліку конкурсу «Кращий кабінет завідувача ДНЗ» 2016 року;
2.13. 2 рейтингове місце серед ДНЗ міста Дніпра у загальному заліку конкурсу «Кращий кабінет методиста ДНЗ» 2016 року;
2.14. 2 рейтингове місце серед ДНЗ Дніпропетровської області у загальному заліку конкурсу «Краща спальна кімната ДНЗ» 2016 року;
2.15. 3 рейтингове місце серед 100 кращих ДНЗ України у загальному заліку конкурсу «Наш ДНЗ найкращий» – 2016 року;
2.16. 3 рейтингове місце серед 100 кращих ДНЗ України у номінації «Краще оформлення внутрішніх приміщень ДНЗ» у конкурсі «Наш ДНЗ найкращий» – 2016 року;
2.17. 3 рейтингове місце серед 100 кращих ДНЗ України у номінації «Кращий вигляд зовнішньої території ДНЗ» у конкурсі «Наш ДНЗ найкращий» – 2016 року;
2.18. 3 рейтингове місце серед 100 кращих ДНЗ України у загальному заліку конкурсу «Краща спальна кімната ДНЗ» 2016 року;
2.19. 4 рейтингове місце серед 100 кращих ДНЗ України у загальному заліку конкурсу «Краща групова кімната ДНЗ» 2016 року;
2.20. 5 рейтингове місце серед 100 кращих ДНЗ України у загальному заліку конкурсу «Весняні барви нашого ДНЗ» – 2016 року; 
2.21. 5 рейтингове місце серед 100 кращих ДНЗ України у загальному заліку конкурсу «Кращий кабінет методиста ДНЗ» 2016 року;
3. Участь у Всеукраїнському фестивалі-огляді досвіду з організації просвіти батьків вихованців ДНЗ «Джерело батьківських знань;
4. Участь завідувача ДНЗ Шведак В.А. у вебінарах (сертифікат) «Варіативна складова змісту освітньої роботи з дітьми у контексті загальної концепції Базового компонента дошкільної освіти», «Освіта дітей з особливими освітніми потребами: від сегрегації до інклюзії», «Реалізація варіативної складової Базового компоненту: Шахи (з використанням НМК «Шахова абетка»), «Парціальна програма «Цікавинка» з англійської мови для дітей варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти», «Коли, чому та як навчати грамоти дошкільнят», «Вивчення віршів за допомогою мнемо технології»;
5. Участь вихователя-методиста Івашини А.В. у вебінарах (сертифікат) «Варіативна складова змісту освітньої роботи з дітьми у контексті загальної концепції Базового компонента дошкільної освіти», «Освіта дітей з особливими освітніми потребами: від сегрегації до інклюзії», «Реалізація варіативної складової Базового компоненту: Шахи (з використанням НМК «Шахова абетка»), «Парціальна програма «Цікавинка» з англійської мови для дітей варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти», «Коли, чому та як навчати грамоти дошкільнят», «Вивчення віршів за допомогою мнемо технології»;
6. Участь практичного психолога Піскунової Т.М. в обласній науково-практичній конференції «Досягнення та перспективи розвитку психологічної служби системи освіти Дніпропетровщини»;
7. Участь практичного психолога Піскунової Т.М. в обласному семінарі за темою «Психологічний супровід розвитку особистості дошкільника»;
8. Участь практичного психолога Піскунової Т.М. у семінарі «Супровід дитини із синдромом Дауна у дошкільному віку»;
9. Участь музичного керівника Корж М.Б. в авторському семінарі «Програмові основи і методика дитячої хореографії» А. Шевчука, Т. Ухіна (сертифікат І ступеню «Педагог – відтворювач: базова репродуктивна компетентність з програми і методики дитячої хореографії»).
10. Проведення сумісних свят, розваг за участю батьків, вихователів, представників ДАІ.
11. Збагачення МТБ закладу, створення безпечних, комфортних, сучасних умов для здійснення  навчально – виховного процесу.
12. Систематичне проведення консультацій, батьківських зборів, батьківського всеобучу.
В цілому управлінська діяльність ДНЗ була направлена на загальне керівництво усіма підрозділами закладу. Стиль керівництва базований на гуманному ставленні до всіх учасників навчально-виховного процесу, та дієвий контроль, сприяли успішній діяльності колективу в рішенні завдань дошкільного закладу.

 

Висновки:
Проведений аналіз свідчить про достатній рівень організації роботи колективу закладу в 2016-2017 навчальному році. Були виконані нормативно-правові акти чинного законодавства, а саме: закону України «Про освіту». Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти. Спрямовуючи навчально-виховний процес на досягнення головних річних завдань, педагоги проявили ґрунтовну професійну компетентність та забезпечили нормативні рівні і стандарти сучасної освіти. 
Проте в організації освітньо – виховного процесу в 2017-2018 навчальному році залишаються актуальними питання:
 • забезпечення системи роботи з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку та формування безпечного середовища;
 • виникла необхідність систематизувати роботу з патріотичного виховання;
 • актуальними залишаються питання забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітям з особливими потребами шляхом максимального охоплення цих дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг, а також надання фахової психолого-медико-педагогічої допомоги їх родинам;
 • залишаються проблемними питання організації тісної взаємодії сім’ї та ДНЗ в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками;
 • створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища та мотивації до навчання;
 • забезпечення належного психологічного і соціального супроводу дітей та батьків, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій.
Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 року № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю дошкільного навчального закладу має спрямувати свою діяльність на:
 • роботу над ІІІ етапом обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства;
 • забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами;
 • збереження фізичного, психічного і соціального розвитку дітей;
 • національно-патріотичне виховання;
 • здійснення корекційно-відновлювальної роботи;
 • психолого-педагогічна просвіта батьків вихованців.
Враховуючи досягнення, недоліки в роботі, запити батьків та державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на новий навчальний рік такі завдання:
1. Забезпечити сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти дітей з особливими потребами шляхом використання інноваційних освітніх технологій.
2. Продовжити сумісну роботу дошкільного навчального закладу і сім’ї щодо формування духовних цінностей особистості засобами патріотичного виховання.
3. Формувати психолого - соціальні навички дітей дошкільного віку в контексті обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». 
 

 

Звіт 
завідувача Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" Дніпровської міської ради
Шведак Вікторії Анатоліївни
перед педагогічним колективом, батьками вихованців та громадськістю за 2015-2016 навчальний рік
 
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». 

 

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 

 

Завдання звітування: 
 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом. 
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом. 
 
Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" Дніпропетровської міської ради знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Братів Трофимових, 60.

 

Мова навчання: українська.

 

Проектна потужність: 190 дітей.

 

Станом на 31 травня 2016 року в закладі виховуються 306 дітей.

 

Режим роботи закладу з 06.30 до 18.30.

 

В закладі працюють 11 вікових груп:
 • 2 групи раннього віку;
 • 2 групи 4-го року життя;
 • 2  групи 5-го року життя;
 • 2 групи 6-го року життя;
 • 1 група різновікова;
 • 1 група для дітей з порушеннями психологічного розвитку;
 • 1 група для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема ДЦП.

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
Конституція України;
 • Закон України "Про освіту"
 • Закон України "Про дошкільну освіту"
 • Закон України "Про мови в Україні"
 • Закон України "Про охорону дитинства"
 • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"
 • Указ Президента України "Національна доктрина розвитку освіти"
 • Конвенція ООН Про права дитини
 • Постанова КМ України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 • Наказ МОН України від 11.08.2002 р. № 509 "Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах"
 • Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 "Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"
 • Наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
 • Наказ МОН України від 27.03.2006  N 240/165 "Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 • Наказ МОН та МОЗ України № 298/227 від 17.04.2006р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 • Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах»  
 • Наказ МОНМС України від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
 • Наказ МОНМС України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

 

КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР здійснює свою діяльність відповідно власного Статуту та регламентується планом роботи, який складений на навчальний рік з 01.09.2015 до 31.05 2016, а також планом на оздоровчий період з 01.06.2016 до 31.08.2016 року. 

 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Головною метою роботи ДНЗ № 189 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

 

Державні програми за якими будується навчально-виховний процес:
Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).

 

 Заходи щодо впровадження інноваційних освітніх технологій:
     Освітній процес
 • Виконання чинних програм, вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні;
 • Методичне забезпечення процесу;
 • Рівень сформованості умінь і навичок у дітей за певними розділами програми.
     Розвиваюче середовище
 • Навчальні матеріали та посібники;
 • Оптимальність впливу;
 • Психологічна комфортність;
 • Санітарно-гігієнічні умови;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Естетичність.
     Взаємодія з батьками
 • Партнерство і співробітництво;
 • Інтерактивні методи і прийоми роботи з батьками.
​     Проектна діяльність
 • Відповідність меті і завданням ДНЗ;
 • Рівень обґрунтованості нововведень;
 • Інтерактивні методи і прийоми роботи з дітьми;
 • Результативність нововведень.
     Методична робота
 • Рівень професійної компетентності педагогів;
 • Інтерактивні методи і прийоми роботи з педагогами;
 • Підвищення кваліфікації;
 • Самоосвіта педагогічних працівників.

 

       Кадрове забезпечення дошкільного закладу
Керуючись ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту», адміністрація дошкільного навчального закладу приймає на роботу педагогів, які мають вищу або  базову вищу освіту.
У дошкільному навчальному закладі працює 25 педагогічних працівника. 
За категорійним складом педагогічні працівники розподіляються: 
 • вища кваліфікаційна категорія – 5 педагогів, з них мають педагогічне звання «старший вихователь» - 1 педагог, педагогічне звання «старший вчитель» - 1 педагог, педагогічне звання «вихователь-методист» - 1 педагог;
 • ІІ кваліфікаційна категорія – 3 педагоги;
 • категорія спеціаліст – 1 педагог;
 • 9 тарифний розряд – 12 педагогів, з них педагогічне звання «вихователь – методист» – 2 педагоги;
 • 8 тарифний розряд – 1 педагог;
 • 7 тарифний розряд – 3 педагоги, з них має педагогічне звання «вихователь-методист» - 1 педагог.
Зазначені дані свідчать про достатній  рівень  професіональної підготовки педагогічних кадрів закладу, натомість, з огляду на те що якість освітнього процесу в закладі безпосередньо залежить від рівня підготовки педагогів, керівник навчального закладу постійно дбає про організацію самоосвіти педагогічних працівників, створення мотивації  та сприятливих умов для самоосвіти, визначення актуальних тем та напрямків розвитку  сучасної педагогічної науки з метою опрацювання в процесі самоосвіти.
 

 

Керівництво дошкільного навчального закладу приділяє увагу створенню мікрогруп за психологічною сумісністю, професійно-індивідуальною спрямованістю, креативністю, ініціативністю та творчим потенціалом. На основі спостережень і тестувань визначається професіоналізм, креативність, емпатії членів групи та рівень емоційного комфорту.
На початок року вихователі та технічний персонал закріплені за віковими групами наказом по дошкільному навчальному закладу.
У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план-графік курсової перепідготовки та атестації.
Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135 «Про внесення Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 року за N 1417/23949. 
В дошкільному навчальному закладі в наявності накази організаційного змісту щодо проведення атестації педагогічних працівників: 
 • «Про проведення атестації педагогічних працівників в навчальному році»,
 • «Про створення атестаційної комісії»,
 • «Про підсумки атестації педагогічних працівників». 
На кожен навчальний рік були розроблені:
 •  план роботи атестаційної комісії,
 • графік засідань атестаційної комісії,
 • на інформаційний стенд «Увага, атестація!» розміщується відповідна інформація щодо питання;
 • індивідуальні плани педагогів.
Робота по атестації педагогічних працівників ведеться згідно плану та графіку. Педагоги, які атестуються, розробляють власні індивідуальні плани, узагальнюють досвіди роботи, проводять консультації, відкриті заходи тощо. 
До роботи в атестаційній комісії закладу залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані працівники дошкільного закладу. 
У дошкільному навчальному закладі створено всі умови для професійного удосконалення педагогів. Підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників при ДОІППО відбувається за планом курсової перепідготовки.
У 2015 – 2016 навчальному році всі педагоги підвищували свій професійний рівень: 16,6  %  педагогів навчалися на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО. Керівник гуртка Мелікян Р.В. закінчила Бердянський державний педагогічний інститут та отримала диплом спеціаліста, музичний керівник Корж М.Б. навчається в Криворіжському державному педагогічному інституті.
Педагоги дошкільного закладу систематично працювали над вдосконаленням фахової майстерності: відвідували методичні об’єднання, продовжили роботу над узагальненням передового педагогічного досвіду з питання роботи з дітьми з особливими потребами в ДНЗ.
У 2015 – 2016 навчальному році 4 педагоги підвищили свою кваліфікаційну категорію за результатами атестації. Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу. Рішенням атестаційної комісії  закладу вихователь Павлюкова О.П. відповідає займаній посаді, присвоєно 9 тарифний розряд, вихователь Олійник Л.В. відповідає посаді займаній посаді та раніше присвоєному 9 тарифному розряду, інструктор з фізичного виховання Білецька Г.А. відповідає займаній посаді та 7 тарифному розряду. Рішенням атестаційної комісії управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради практичний психолог Піскунова Т.М. відповідає займаній посаді та присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію.
В процесі атестації педагоги провели ряд колективних переглядів, педагогічних рад, виступали на батьківських зборах, звітували щодо своєї професійної діяльності перед колективом. Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи, своєчасно велися протоколи засідань атестаційної комісії. 
Базовий компонент дошкільної освіти передбачає, що педагог дошкільної освіти має бути високопрофесійною, духовно розвинутою, творчою, ініціативною особистістю, яка постійно удосконалюється, підвищує свою професійну майстерність, зростає духовно. Самоосвіта – являється однією із важливіших форм самовдосконалення педагогічного працівника.
В Комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)  № 189 комбінованого типу» Дніпропетровської міської ради педагоги використовують такі форми самоосвіти:
 • робота із книгами, періодичними професійними виданнями;
 • використання матеріалів проблеми, яку вивчають, які пропонує мережа Інтернет;
 • участь в роботі конференцій, вебінарів, засідань круглих столів, науково – практичних семінарів, методичних об’єднань різних рівнів, тренінгів, майстер-класів, колективних переглядів та ін.;
 • отримання консультацій спеціалістів практичних методичних центрів, кафедр системи післядипломної освіти;
 • вивчення і творче застосування досягнень перспективного педагогічного досвіду, упровадження інноваційних розробок;
 • ведення власної картотеки з обраної проблеми, конспектів - тезисів, власні розроблення заходів для проведення з дошкільниками. 
Предметом особливої уваги й турботи керівництва дошкільного навчального закладу є становлення молодих педагогів. На виконання наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 10.09.2008 №170-0/1 «Про організацію стажування молодих спеціалістів», з метою набуття практичного досвіду, підвищення професійного рівня ділових якостей та надання методичної допомоги молодим педагогам у дошкільному навчальному закладі видано наказ «Про організацію в дошкільному закладі роботи з молодими педагогами, наставництво в 2015 – 2016 навчальному році». Цими наказами за молодими педагогами закріпляються досвідчені вихователі-наставники, вихователем-методистом розробляються план та заходи на виконання цих наказів. 
Робота з молодими педагогами дошкільного навчального закладу  ведеться відповідно до плану роботи. 
У 2015 – 2016 навчальному році в дошкільному навчальному закладі працювало три молодих педагога. 
В Комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)  № 189 комбінованого типу» Дніпропетровської міської ради постійно працює «Школа молодого педагога» під керівництвом вихователя-методиста. Для визначення напрямків роботи «Школи молодого педагога» щороку проводиться діагностика професійної майстерності та компетентності молодих педагогів з питань дошкільної освіти. Основні завдання, зміст та результатом роботи «Школи молодого педагога» є безперервне вдосконалення фахової освіти, педагогічної майстерності, компетентності з питань розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. 

 

Безпека життєдіяльності
В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. В наявності інструкція з безпеки діяльності працівників ДНЗ під час навчально-виховного процесу (всі працівники ознайомлені під особистий підпис).
В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та батьківських зборах і конференціях.
Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою домагаюся від педагогів формування у вихованців гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчати дітей обачності, навичкам швидкої реакції в екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно проводяться Тижні безпеки, КВК, тематичні місячники, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників
В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.
Колективний договір регулює питання:
 • прийняття на роботу та звільнення працівників;
 • тарифікація та атестація працюючих;
 • складання графіку відпусток та встановлення їх тривалості;
 • питання нормування праці та преміювання працівників.
В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ "Заохочення за успіхи в роботі", в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов'язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).
Працівники закладу 2-чи на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.
Лікарняний лист оплачується 5 днів за рахунок підприємства, решта за рахунок фонду соціального страхування.
Медичний кабінет оснащений апаратом для вимірювання тиску, належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.
Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям, постраждалим внаслідок ЧАЕС, дітям, батьки яких військовослужбовці – учасники АТО.
Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2015 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.
В ДНЗ № 189 -7 дітей з багатодітних родин; 3 дитини з малозабезпечених родин, 2 дитини постраждалі внаслідок ЧАЕС, 5 дітей, батьки яких є військовослужбовцями - воїнами АТО.
Сім'ям надавалися консультації практичного психолога та вчителя-логопеда.
Для категорії дітей з багатодітних родин - 50% оплата за харчування, для категорії дітей з малозабезпечених родин, дітей постраждалих внаслідо ЧАЕС, дітей, батьки яких є віськовослужбовцями - воїнами АТО - безоплатне харчування.
Пріоритетним напрямком роботи закладу залишається турбота про фізичний розвиток дітей, охорона та зміцнення їх здоров'я. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувалося через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров'язберігаючих технологій.
Протягом 2015-2016 навчального року впроваджувався комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних та святкових днів. Придбані бактерицидні лампи для кварцювання приміщення під час захворюваності ГРВІ чи під час карантину. Заклад в достатній кількості забезпечений дезінфекуючими засобами (з супроводжуючим пакетом документів) для замочування посуду, вологого прибирання. Для забезпечення зниження захворюваності педагоги проводять щоденні прогулянки на свіжому повітрі, загартовуючі процедури:
 • ранкову гімнастику;
 • заняття з фізичної культури;
 • ходіння босоніж після сну по доріжці здоров'я;
 • гімнастику пробудження.
Зміцненню здоров'я вихованців в закладі приділяється велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання. Традиційно, з 1 червня до 31 серпня заклад переводиться на літньо-оздоровчий режим роботи.
Щорічно для дітей старшого дошкільного віку проводиться диспансеризація з залученням вузьких спеціалістів (лор, хірург, окуліст, стоматолог).
1 раз на рік діти обстежуються на гельмінти.
Проводяться профілактичні щеплення з письмового дозволу батьків.
Лікар оглядає дітей раннього віку 1 раз на місяць, дітей садового віку 1 раз в квартал.
Протягом року вчитель-логопед обстежує вихованців закладу та надає рекомендації і кваліфіковану допомогу.

 

Організація харчування вихованців в дошкільному закладі
Робота з організації дітей в ДНЗ № 189 здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.02.2013 року № 202/165 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".
Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.
Одним з важливих моментів контролю за якістю харчування в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в Журналі обліку виконання натуральних норм харчування. На основі даних цього Журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.
Щомісяця проводиться аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня. 
В закладі здійснюється триразове харчування, згідно примірного двотижневого меню, з урахуванням весняно-літнього та осінньо-зимового періоду.
Раціон харчування літнього меню розширюється свіжими салатами, соками, фруктами.
Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.
Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ № 189 ведеться на достатньому рівні.
Подальші напрямки роботи:
 • постійне інформування батьків про стан харчування дітей в ДНЗ;
 • консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей.

 

Внесок керівника в організацію та здійснення навчально-виховного процесу
Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування свідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних психічних процесів.
Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. 
Головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми, яка створена у закладі за останні роки. З цією метою у закладі у підзвітному навчальному році добре організована робота з наставництва.
Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.
В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялась розвитку зв'язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння програмових вимог з усіх розділів. 
Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями "буква", "звук", "слово", "речення". У всіх дітей сформований інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів у слова. 
Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитячий садок протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.
24 та 25 травня пройшли випускні вечори в старших групах № 4, № 5. На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань. І, звичайно ж, те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали створювати інтер'єри та дизайни групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами - дало позитивні плоди для наших з вами дітей.
Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу
З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу в 2015 – 2016 навчальному році педагогічний колектив КЗО «ДНЗ (ясла – садок) № 189 комбінованого типу» ДМР організував та провів певні заходи:
 1. З питання роботи з дітьми з особливими потребами:

1.1. Співпраця практичного психолога з батьками дітей з порушенням ОРА (тренінги, консультації, анкетування);

1.2. Проведення міського семінару-практикуму для вихователів та вихователів-методистів «Використання інноваційних освітніх технологій в умовах інклюзивного навчання».

 1. Стаття вихователя-методиста А.В.Івашини в науково-методичному альманасі «Нива знань» «Інклюзивна освіта: різні можливості – рівні права»;
 2. Участь завідувача В.А. Шведак, практичного психолога Т.М. Піскунової, вчителя-логопеда М.О. Бабченко в міському семінарі для вчителів-дефектологів на базі ДНЗ № 346 «Впровадження інноваційних технологій в освітньо-корекційну роботу ДНЗ»;
 3. Участь вчителя-логопеда М.О. Бабченко в курсах навчання районних комісій ПМПк (Служба слухової реабілітації, Служба раннього втручання);
 4. Участь музичного керівника Корж М.Б у VII Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Зіркова осінь», ІІ місце «Естрадний вокал» старша категорія;
 5. Участь музичного керівника Хрящової Т.В. у районному конкурсі «Музичний керівник – 2016»;
 6. Місце у 5 % кращих навчальних закладів України у вебометричному рейтингу Sumy Web Rank 2016 серед дошкільних навчальних закладів – учасників VI Конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти;
 7. 1 рейтингове місце у конкурсі дошкільних навчальних закладів України місяця березня 2016 року «Кращий сайт ДНЗ»;
 8. 1 рейтингове місце у конкурсі дошкільних навчальних закладів України місяця березня 2016 року «Кращий гімн ДНЗ»;
 9. 1 рейтингове місце у конкурсі дошкільних навчальних закладів України місяця березня 2016 року «Кращий девіз ДНЗ»;
 10. 1 рейтингове місце у конкурсі дошкільних навчальних закладів України місяця березня 2016 року «Кращий персональний сайт педагога ДНЗ»;
 11. 1 рейтингове місце у конкурсі дошкільних навчальних закладів України місяця березня 2016 року «Кращий сайт (блог, сторінка) групи ДНЗ»;
 12. 1 рейтингове місце у конкурсі дошкільних навчальних закладів України місяця березня 2016 року «Кращий девіз групи ДНЗ»;
 13. 1 рейтингове місце у конкурсі дошкільних навчальних закладів України місяця березня 2016 року «Кращий гімн групи ДНЗ»;
 14. 1 рейтингове місце у конкурсі дошкільних навчальних закладів України місяця березня 2016 року «Кращий батьківський куточок групи ДНЗ»;
 15. ІІІ рейтингове місце у конкурсі дошкільних навчальних закладів України місяця березня 2016 року «Кращий вірш про вашу групу ДНЗ»;
 16. 1ІІ рейтингове місце у конкурсі дошкільних навчальних закладів України місяця березня 2016 року «Кращий вірш про ваш ДНЗ»;
 17. Проведення сумісних свят, розваг за участю батьків, вихователів, представників ДАІ.
 18. Збагачення МТБ закладу, створення безпечних, комфортних, сучасних умов для здійснення  навчально – виховного процесу.
 19. Систематичне проведення консультацій, батьківських зборів, батьківського всеобучу.

В цілому управлінська діяльність КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР «Золотий ключик» була направлена на загальне керівництво усіма підрозділами закладу. Стиль керівництва базований на гуманному ставленні до всіх учасників навчально-виховного процесу, та дієвий контроль, сприяли успішній діяльності колективу в рішенні завдань дошкільного закладу.

 

Взаємодія з батьками
 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, одним з основних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини».
У статті 33 Закону України «Про освіту» звертається увага на те, що «дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім’єю».
Одним із головних пріоритетів у практиці роботи дошкільного навчального закладу на сучасному етапі є співпраця з родиною.
У дошкільному навчальному закладі використовуються різні форми взаємодії дошкільного навчального закладу та родини.
Колективні форми взаємодії з батьками: батьківські збори, батьківський всеобуч (на якому проводяться зустрічі з цікавими людьми), дні відкритих дверей, спільні родинні свята, ярмарки, конференції, звіти завідувача про роботу в дошкільному навчальному закладі.
Групові форми взаємодії: батьківські збори в групах, семінари – тренінги для батьків, засідання «Школи здорової дитини», анкетування батьків, презентація кращого сімейного досвіду, сімейні газети, клуб «Сімейний ліцей».
Індивідуальні форми взаємодії: консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу, консультативний пункт «За порадою до логопеда», психологічний пункт «Розмови наодинці», майстер-клас, папки-пересувки, інформаційні бюлетені.
Використовуються наочно-інформаційні методи такі як: батьківські куточки в групах, інформаційні стенди та теки для батьків, запрошення, оголошення, вітання, скринька пропозицій. Педагоги творчо, нестандартно підійшли до питання обладнання батьківських куточків. Кожний інформативний куток має своє власне «обличчя», викликає зацікавлення у батьків. Естетичний вигляд кожного такого кутка задовольняє запитам оформлення приміщення. Інформативний матеріал змінюється систематично, тут висвітлюються актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, батьки знайомляться з психолого-педагогічними характеристиками того чи іншого вікового періоду.
Батьки беруть участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків.

 

Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу
Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в ДНЗ обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна і музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний; всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам, завдяки спільній роботі Вас, шановні батьки і вихователі груп.
Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ:
 • на початку навчального року проводиться засідання батьківського комітету, де складається та затверджується бізнес-план на навчальний рік, порушуються клопотання до депутатів для надання фінансової допомоги у вирішенні питання покращення матеріально-технічної бази.
Джерела фінансування:
Бюджетні кошти йдуть на:
 • Оплату комунальних послуг (електроенергії, водопостачання, теплової енергії, телефону, вивіз сміття);
 • Заробітна плата, премія до Дня працівників освіти, оздоровлення дітей працівників та кошти на оздоровлення під час щорічної відпустки працівникам.
У 2015-2016 навчальному році належна увага приділялась вдосконаленню розвивального предметно-ігрового середовища у кожній віковій групі, яке забезпечує індивідуальний розвиток пізнавальних здібностей, дає можливість залучити малюків до відкриття нових відомостей про предмети та явища навколишнього світу, стимулює їх до активної творчої діяльності. Основним напрямком роботи з дітьми вважаю забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного та фізичного розвитку.

 

Проведення ремонтних робіт протягом навчального року
Спонсорська благодійна допомога батьків
В поточному році була продовжена активна робота по збагаченню матеріально-технічної бази. Так здійснено ремонт пандусу, ганку овочесховища, ганків службового входу та входу до груп № 6 та № 7, ремонт частини службового коридору та укладення кахлю на підлозі службового входу. Проведений ремонт електром’ясорубки з заміною електродвигуна та ножа, ремонт холодильної шафи в коморі закладу. Проведений ремонт в груповій кімнаті групи № 6, в партамийці груп № 3, № 6, ремонт туалетних кімнат груп № 3, № 6,  ремонт роздягальні групи № 6. Проведена часткова заміна каналізаційних та водопровідних труб в підвальному приміщенні дошкільного закладу, замінені крани на системі центрального опалення. Проведена заміна труби в туалетній кімнаті групи № 1. Заміна вікон в ігровій та спальній кімнатах групи № 2 та вікна в роздягальні групи № 6. Ремонт водонагрівачів в групах № 4, № 5, № 7, ремонт туалетних бачків в туалеті групи № 7. Були придбані пральна машина та праски для пральні закладу, придбані та встановлені металеві двері для кабінету робочого та службового туалету. Був придбаний стенд «Організація харчування», карнизи в ігрову кімнату груп № 2, № 5, в роздягальню групи № 5 та гардини в ігрову кімнату групи № 5, посуд, комплекти постільної білизни та килим в групу № 8, встановлені захисні екрани на батареї. В партамийку групи № 6 були придбані нові меблі. Були придбані конвектор, водонагрівач та зволожувач повітря в групу № 10. На прогулянкових майданчиках груп № 3, № 7, № 10 були замінені пісочниці, на майданчику групи № 9 встановлена нова пісочниця, на майданчику груп № 5, № 6, № 8, № 10 були встановлені стіл та лави, в альтанці групи № 2 були встановлені лави. Придбані іграшки для ігор з водою, вітром та піском в усіх вікових групах. Було пофарбоване все обладнання на території дошкільного закладу та на прогулянкових майданчиках груп. Був проведений вимір опору та заземлення. Підготовлені педагогічні посібники та наглядний і роздатковий матеріал до нового навчального року. Придбано методичну літературу, наочний навчально-дидактичний матеріал для проведення занять на допомогу роботі вихователям, практичному психологу, в методичний кабінет, проведена підписка фахових видань. 
     В складанні матеріальної бази є суттєві недоліки:

 

 • Потребує ремонт сходів на другий поверх;
 • Заміна скляних дверей по службовому коридорі дошкільного закладу.

 

  Придбання світильників пластикових:

 

 
     Ремонт коридору (штукатурка, шпаклівка, фарбування):

 

 
     Укладка кахлю в коридорі:

 

  

 

     Виготовлення стенду «Організація харчування»:

 

 
     Монтаж дверей сараю, виготовлення та монтаж дверей кабінету робочого та туалетної кімнати:

 

 

     Виконання робіт по шпаклівці та штукатурці стін біля службового входу:

 

 

 

     Виконання робіт по встановленню арки:

 

    

 

     Профіль антиковзаючий:

 

 

     Укладання кахельної плитки біля дверей службового входу:

 

 

    

     Участь у фестивалі «Зіркова осінь»

 

 

     Придбання пральної машини для потреб закладу:

 

 

     Придбання прасок для потреб закладу:

 

 

     Ремонт фасаду:

 

 

 

     Ліквідація аварії на водогоні мережі холодного водопостачання на території закладу:

 

 

Звіт 
завідувача Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу"
Дніпропетровської міської ради
Шведак Вікторії Анатоліївни
перед педагогічним колективом, батьками вихованців та громадськістю за 2014-2015 навчальний рік
 
     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». 
     Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 
     Завдання звітування: 
 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом. 
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом. 
 
     Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" Дніпропетровської міської ради знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Братів Трофимових, 60.
     Мова навчання: українська.
     Проектна потужність: 190 дітей.
     Станом на 31 травня 2015 року в закладі виховуються 306 дітей.
     Режим роботи закладу з 06.30 до 18.30.
     В закладі працюють 11 вікових груп:
 • 2 групи раннього віку;
 • 2 групи 4-го року життя;
 • 2  групи 5-го року життя;
 • 2 групи 6-го року життя;
 • 1 група різновікова;
 • 1 група для дітей з порушеннями психологічного розвитку;
 • 1 група для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема ДЦП.
     Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
Конституція України;
 • Закон України "Про освіту"
 • Закон України "Про дошкільну освіту"
 • Закон України "Про мови в Україні"
 • Закон України "Про охорону дитинства"
 • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"
 • Указ Президента України "Національна доктрина розвитку освіти"
 • Конвенція ООН Про права дитини
 • Постанова КМ України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 • Наказ МОН України від 11.08.2002 р. № 509 "Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах"
 • Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 "Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"
 • Наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
 • Наказ МОН України від 27.03.2006  N 240/165 "Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 • Наказ МОН та МОЗ України № 298/227 від 17.04.2006р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 • Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах»  
 • Наказ МОНМС України від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
 • Наказ МОНМС України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»
​     КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР здійснює свою діяльність відповідно власного Статуту та регламентується планом роботи, який складений на навчальний рік з 01.09.2013 до 31.05 2014, а також планом на оздоровчий період з 01.06.2015 до 31.08.2015 року. 
     Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
     Головною метою роботи ДНЗ № 189 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.
     Державні програми за якими будується навчально-виховний процес:
Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).

 

 Заходи щодо впровадження інноваційних освітніх технологій:
     Освітній процес
 • Виконання чинних програм, вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні;
 • Методичне забезпечення процесу;
 • Рівень сформованості умінь і навичок у дітей за певними розділами програми.
     Розвиваюче середовище
 • Навчальні матеріали та посібники;
 • Оптимальність впливу;
 • Психологічна комфортність;
 • Санітарно-гігієнічні умови;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Естетичність.
     Взаємодія з батьками
 • Партнерство і співробітництво;
 • Інтерактивні методи і прийоми роботи з батьками.
​     Проектна діяльність
 • Відповідність меті і завданням ДНЗ;
 • Рівень обґрунтованості нововведень;
 • Інтерактивні методи і прийоми роботи з дітьми;
 • Результативність нововведень.
     Методична робота
 • Рівень професійної компетентності педагогів;
 • Інтерактивні методи і прийоми роботи з педагогами;
 • Підвищення кваліфікації;
 • Самоосвіта педагогічних працівників.

 

Кадрове забезпечення дошкільного закладу
     Керуючись ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту», адміністрація дошкільного навчального закладу приймає на роботу педагогів, які мають вищу або  базову вищу освіту.
     У дошкільному навчальному закладі працює 28 педагогічних працівників. 
     За категорійним складом педагогічні працівники розподіляються: 
     - вища кваліфікаційна категорія – 5 педагогів, з них мають педагогічне звання «старший вихователь» - 1 педагог, педагогічне звання «старший вчитель» - 1 педагог, педагогічне звання «вихователь-методист» - 1 педагог;
     - ІІ кваліфікаційна категорія – 2 педагоги;
     - категорія спеціаліст – 6 педагогів;
     - 9 тарифний розряд – 11 педагогів, з них педагогічне звання «вихователь – методист» – 2 педагоги;
     - 8 тарифний розряд – 2 педагоги;
     - 7 тарифний розряд – 2 педагоги, з них має педагогічне звання «вихователь-методист» - 1 педагог.
     Зазначені дані свідчать про достатній  рівень  професіональної підготовки педагогіч-них кадрів закладу, натомість, з огляду на те що якість освітнього процесу в закладі безпосередньо залежить від рівня підготовки педагогів, керівник навчального закладу постійно дбає про організацію самоосвіти педагогічних працівників, створення мотивації  та сприятливих умов для самоосвіти, визначення актуальних тем та напрямків розвитку  сучасної педагогічної науки з метою опрацювання в процесі самоосвіти.
     Станом на 01.06.2015 року у закладі існує вакансі медичної сестри з дієтичного харчування. 
     Завідувач ДНЗ - Шведак Вікторія Анатоліївна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи - 28 років, стаж роботи на посаді  - 9 років.
     Вихователь-методист - Івашина Анжела Володимирівна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи- 29 років, стаж роботи на посаді - 13 років.
     Завідувач господарством - Годованик Ольга Маркіянівна, освіта професійно-технічна, стаж роботи - 45 роки.

 

     Керівництво дошкільного навчального закладу приділяє увагу створенню мікрогруп за психологічною сумісністю, професійно-індивідуальною спрямованістю, креативністю, ініціативністю та творчим потенціалом. На основі спостережень і тестувань визначається професіоналізм, креативність, емпатії членів групи та рівень емоційного комфорту.
     На початок року вихователі та технічний персонал закріплені за віковими групами наказом по дошкільному навчальному закладу.
     У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план-графік курсової перепідготовки та атестації.
     Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135 «Про внесення Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 року за N 1417/23949. 
     В дошкільному навчальному закладі в наявності організаційного змісту щодо проведення атестації педагогічних працівників: 
 • «Про проведення атестації педагогічних працівників в навчальному році»,
 • «Про створення атестаційної комісії»,
 • «Про підсумки атестації педагогічних працівників». 
     На кожен навчальний рік були розроблені:
 • план роботи атестаційної комісії,
 • графік засідань атестаційної комісії,
 • на інформаційний стенд «Увага, атестація!» розміщується відповідна інформація щодо питання;
 • індивідуальні плани педагогів.
     Робота по атестації педагогічних працівників ведеться згідно плану та графіку. Педагоги, які атестуються, розробляють власні індивідуальні плани, узагальнюють досвіди роботи, проводять консультації, відкриті заходи тощо. 
     До роботи в атестаційній комісії закладу залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані працівники дошкільного закладу. 
У дошкільному навчальному закладі створено всі умови для професійного удосконалення педагогів. Підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників при ДОІППО відбувається за планом курсової перепідготовки.
     У 2014 – 2015 навчальному році всі педагоги підвищували свій професійний рівень: 21,4 % педагогів навчалися на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО. Керівник гуртка Мелікян Р.В. навчається в Бердянському державному педагогічному інституті. 
     Педагоги дошкільного закладу систематично працювали над вдосконаленням фахової майстерності: відвідували методичні об’єднання, продовжили роботу над узагальненням передового педагогічного досвіду з питання роботи з дітьми з особливими потребами в ДНЗ.
     У 2014 – 2015 навчальному році 6 педагогів підвищили свою кваліфікаційну категорію за результатами атестації. Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу. Рішенням атестаційної комісії управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради завідувач Шведак В.А. відповідає займаній посаді, музичний керівник Хрящова Т.В. відповідає займаній посаді, раніше присвоєному 7 тарифному розряду та відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист». Рішенням атестаційної комісії  закладу вихователь Федоренко Ю.А. відповідає займаній посаді та раніше присвоєному 9 тарифному розряду, вихователь Гогіна Г.О. відповідає займаній посаді та раніше присвоєному 9 тарифному розряду, вихователю Танцюрі Г.А. була присвоєна ІІ кваліфікаційна категорія,  Мелікян Р.В. був присвоєний 9 тарифний розряд.
     В процесі атестації педагоги провели ряд колективних переглядів, проведенні педагогічних рад, виступали на батьківських зборах, звітували щодо своєї професійної діяльності перед колективом. Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи, своєчасно велися протоколи засідань атестаційної комісії. 
     Базовий компонент дошкільної освіти передбачає, що педагог дошкільної освіти має бути високопрофесійною, духовно розвинутою, творчою, ініціативною особистістю, яка постійно удосконалюється, підвищує свою професійну майстерність, зростає духовно.     Самоосвіта – являється однією із важливіших форм самовдосконалення педагогічного працівника.
     В Комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)  № 189 комбінованого типу» Дніпропетровської міської ради педагоги використовують такі форми самоосвіти:
 • робота із книгами, періодичними професійними виданнями;
 • використання матеріалів проблеми, яку вивчають, які пропонує мережа Інтернет;
 • участь в роботі конференцій, вебінарів, засідань круглих столів, науково – практичних семінарів, методичних об’єднань різних рівнів, тренінгів, майстер-класів, колективних переглядів та ін.;
 • отримання консультацій спеціалістів практичних методичних центрів, кафедр системи післядипломної освіти;
 • вивчення і творче застосування досягнень перспективного педагогічного досвіду, упровадження інноваційних розробок;
 • ведення власної картотеки з обраної проблеми, конспектів - тезисів, власні розроблення заходів для проведення з дошкільниками. 

 

Безпека життєдіяльності
     В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. В наявності інструкція з безпеки діяльності працівників ДНЗ під час навчально-виховного процесу (всі працівники ознайомлені під особистий підпис).
     В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та батьківських зборах і конференціях.
     Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою домагаюся від педагогів формування у вихованців гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчати дітей обачності, навичкам швидкої реакції в екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно проводяться Тижні безпеки, КВК, тематичні місячники, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників
     В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.
     Колективний договір регулює питання:
 • прийняття на роботу та звільнення працівників;
 • тарифікація та атестація працюючих;
 • складання графіку відпусток та встановлення їх тривалості;
 • питання нормування праці та преміювання працівників.
     В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ "Заохочення за успіхи в роботі", в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов'язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).
     Працівники закладу 2-чи на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.
     Лікарняний лист оплачується 5 днів за рахунок підприємства, решта за рахунок фонду соціального страхування.
     Медичний кабінет оснащений апаратом для вимірювання тиску, належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.
     Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям, постраждалим внаслідок ЧАЕС, дітям, батьки яких військовослужбовці – учасники АТО.
     Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2014 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.
     В ДНЗ № 189 -7 дітей з багатодітних родин; 3 дитини з малозабезпечених родин, 2 дитини постраждалі внаслідок ЧАЕС, 5 дітей, батьки яких є військовослужбовцями - воїнами АТО.
     Сім'ям надавалися консультації практичного психолога та вчителя-логопеда.
     Для категорії дітей з багатодітних родин - 50% оплата за харчування, для категорії дітей з малозабезпечених родин, дітей постраждалих внаслідо ЧАЕС, дітей, батьки яких є віськовослужбовцями - воїнами АТО - безоплатне харчування.
     Пріоритетним напрямком роботи закладу залишається турбота про фізичний розвиток дітей, охорона та зміцнення їх здоров'я. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувалося через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров'язберігаючих технологій.
     Протягом 2014-2015 навчального року впроваджувався комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних та святкових днів. Придбані бактерицидні лампи для кварцювання приміщення під час захворюваності ГРВІ чи під час карантину. Заклад в достатній кількості забезпечений дезінфекуючими засобами (з супроводжуючим пакетом документів) для замочування посуду, вологого прибирання. Для забезпечення зниження захворюваності педагоги проводять щоденні прогулянки на свіжому повітрі, загартовуючі процедури:
 • ранкову гімнастику;
 • заняття з фізичної культури;
 • ходіння босоніж після сну по доріжці здоров'я;
 • гімнастику пробудження.
     Зміцненню здоров'я вихованців в закладі приділяється велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання. Традиційно, з 1 червня до 31 серпня заклад переводиться на літньо-оздоровчий режим роботи.
     Щорічно для дітей старшого дошкільного віку проводиться диспансеризація з залученням вузьких спеціалістів (лор, хірург, окуліст, стоматолог).
     1 раз на рік діти обстежуються на гельмінти.
     Проводяться профілактичні щеплення з письмового дозволу батьків.
     Лікар оглядає дітей раннього віку 1 раз на місяць, дітей садового віку 1 раз в квартал.
     Протягом року вчитель-логопед обстежує вихованців закладу та надає рекомендації і кваліфіковану допомогу.

 

Організація харчування вихованців в дошкільному закладі
     Робота з організації дітей в ДНЗ № 189 здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.02.2013 року № 202/165 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".
     Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.
     Одним з важливих моментів контролю за якістю харчування в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в Журналі обліку виконання натуральних норм харчування. На основі даних цього Журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.
     Щомісяця проводиться аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня. 
     Старша медична сестра веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід та якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом.
     В закладі здійснюється триразове харчування, згідно примірного двотижневого меню, з урахуванням весняно-літнього та осінньо-зимового періоду.
     Раціон харчування літнього меню розширюється свіжими салатами, соками, фруктами.
     Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.
     Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ № 189 ведеться на достатньому рівні.
     Подальші напрямки роботи:
 • постійне інформування батьків про стан харчування дітей в ДНЗ;
 • консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей.

 

Внесок керівника в організацію та здійснення навчально-виховного процесу
     Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування свідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних психічних процесів.
     Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. 
     Головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми, яка створена у закладі за останні роки. З цією метою у закладі у підзвітному навчальному році добре організована робота з наставництва.
     Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.
     В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялась розвитку зв'язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння програмових вимог з усіх розділів. 
     Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями "буква", "звук", "слово", "речення". У всіх дітей сформований інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів у слова. 
     Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитячий садок протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.
     27 та 28 травня пройшли випускні вечори в старших групах № 2, № 3. На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань. І, звичайно ж, те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали створювати інтер'єри та дизайни групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами - дало позитивні плоди для наших з вами дітей.
     Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу
     З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу в 2013 – 2014 навчальному році педагогічний колектив КЗО «ДНЗ (ясла – садок) № 189 комбінованого типу» ДМР організував та провів певні заходи:
     1. З питання роботи з дітьми з особливими потребами:

         1.1. Семінар-практикум для практичних психологів дошкільних навчальних закладів "Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання".

         1.2. Проведення міського семінару - практикуму для вчителів-дефектологів: «Корекційно - розвивальна робота у вихованні та розвитку дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання»;

         1.3. Участь у конкурсі виставки-презентації "Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини - 2015".

         1.4. Участь в обласній виставці з проблеми "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості "Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини - 2015".

         1.5. Співпраця практичного психолога з батьками дітей з порушенням ОРА (тренінги, консультації, анкетування).

      2. Сумісні заходи з закладами мікрорайону: 

         2.1. Спортивне свято "Малі олімпійські ігри" сумісно з ДНЗ № 336.

         2.2. Спортивне свято "Безпека дошкільника" сумісно з ДНЗ № 244.

         2.3. Спортивне свято "Безпечне місто" сумісно з ДНЗ № 244.

     3. Участь завідувача КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР Шведак В.А. в інтернет-марафоні від ВГ "Основа" "Сучасні підходи до проведення заняття в ДНЗ" (сертифікат).

     4. Участь завідувача КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР Шведак В.А. в інтернет-марафоні від ВГ "Основа" "Атестація педагогічних працівників" (сертифікат).

     5. Участь вихователя-методиста КЗО "ДНЗ (ясласадок) № 189 комбінованого типу" ДМР Івашини А.В. в інтернет-марафоні "Як зекономити при оформленні передплати на фахові видання" (сертифікат).

     6. Участь діловода КЗО "ДНЗ (ясласадок) № 189 комбінованого типу" ДМРПанасенко О.В. в інтернет-марафоні від ВГ "Основа" "Облачные технологии и живые презентации".

     7. Участь завідувача КЗО "ДНЗ (ясласадок) № 189 комбінованого типу" ДМР Шведак В.А. в Міжнародній інтернет-конференції "Ціннісні орієнтації в житті дитини".

     8. Участь  КЗО "ДНЗ (ясласадок) № 189 комбінованого типу" ДМР у Всеукраїнському проекті "Розвивальний тиждень "Мега-розумники"".

     9. I місце у номінації «Вокальні ансамблі» районного туру обласного конкурсу «Пісенне коло».

     10. III місце у номінації «Вокальні ансамблі» міського туру обласного конкурсу «Пісенне коло».   

     11. Збагачення МТБ закладу, створення безпечних, комфортних, сучасних умов для здійснення  навчально – виховного процесу.
     12. Систематичне проведення консультацій, батьківських зборів, батьківського всеобучу.
     В цілому управлінська діяльність КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР «Золотий ключик» була направлена на загальне керівництво усіма підрозділами закладу. Стиль керівництва базований на гуманному ставленні до всіх учасників навчально-виховного процесу, та дієвий контроль, сприяли успішній діяльності колективу в рішенні завдань дошкільного закладу.

 

Взаємодія з батьками
     Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, одним з основних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини».
     У статті 33 Закону України «Про освіту» звертається увага на те, що «дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім’єю».
     Одним із головних пріоритетів у практиці роботи дошкільного навчального закладу на сучасному етапі є співпраця з родиною.
У дошкільному навчальному закладі використовуються різні форми взаємодії дошкільного навчального закладу та родини.
     Колективні форми взаємодії з батьками: батьківські збори, батьківський всеобуч (на якому проводяться зустрічі з цікавими людьми), дні відкритих дверей, спільні родинні свята, ярмарки, конференції, звіти завідувача про роботу в дошкільному навчальному закладі.
     Групові форми взаємодії: батьківські збори в групах, семінари – тренінги для батьків, засідання «Школи здорової дитини», анкетування батьків, презентація кращого сімейного досвіду, сімейні газети, клуб «Сімейний ліцей».
     Індивідуальні форми взаємодії: консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу, консультативний пункт «За порадою до логопеда», психологічний пункт «Розмови наодинці», майстер-клас, папки-пересувки, інформаційні бюлетені.
     Використовуються наочно-інформаційні методи такі як: батьківські куточки в групах, інформаційні стенди та теки для батьків, запрошення, оголошення, вітання, скринька пропозицій. Педагоги творчо, нестандартно підійшли до питання обладнання батьківських куточків. Кожний інформативний куток має своє власне «обличчя», викликає зацікавлення у батьків. Естетичний вигляд кожного такого кутка задовольняє запитам оформлення приміщення. Інформативний матеріал змінюється систематично, тут висвітлюються актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, батьки знайомляться з психолого-педагогічними характеристиками того чи іншого вікового періоду.
     Батьки беруть участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків.

 

Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу
     Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в ДНЗ обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна і музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний; всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам, завдяки спільній роботі Вас, шановні батьки і вихователі груп.
     Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ:
 • на початку навчального року проводиться засідання батьківського комітету, де складається та затверджується бізнес-план на навчальний рік, порушуються клопотання до депутатів для надання фінансової допомоги у вирішенні питання покращення матеріально-технічної бази.
     Джерела фінансування:
     Бюджетні кошти йдуть на:
 • Оплату комунальних послуг (електроенергії, водопостачання, теплової енергії, телефону, вивіз сміття);
 • Заробітна плата, премія до Дня працівників освіти, оздоровлення дітей працівників та кошти на оздоровлення під час щорічної відпустки працівникам.
     У 2014-2015 навчальному році належна увага приділялась вдосконаленню розвивального предметно-ігрового середовища у кожній віковій групі, яке забезпечує індивідуальний розвиток пізнавальних здібностей, дає можливість залучити малюків до відкриття нових відомостей про предмети та явища навколишнього світу, стимулює їх до активної творчої діяльності. Основним напрямком роботи з дітьми вважаю забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного та фізичного розвитку.

 

Проведення ремонтних робіт протягом навчального року
Спонсорська благодійна допомога батьків

 

Заміна вікон та ремонт ігрової кімнати групи № 2:

 

  

 

  

 

     

     Стяжка напільного покриття біля входу в групи № 6 та № 7:

 

 

  

     

     Ремонт фасаду допоміжних будівель закладу:

 

    

 

     Ремонт овощесховища та кладової:

 

  

 

    

 

     Ремонт ізолятора:

 

    

 

     Заміна розподільного щитка:

 

 

     Виготовлення композиції для проведення святкових ранків присвячених 8 Березня -

 

  

 

    

 

    

 

     Зйомка та оформлення конкурсної роботи для участі в обласному конкурсі "Пісенне коло" -

 

 

     Профілактика та ремонт комп'ютерів (заміна материнської плати, розширення пам'яті) - 

 

    

 

     Підписка фахових видань -

 

      

 

      

 

    Придбання ноутбуку для ведення сайту, "Курсу дошкілля", електронної черги та т. ін. -

 

 

     Придбання музичного центру для проведення музичних занять, розваг та святкових ранків -

 

 

     Виготовлення тематичних стендів - 

 

  

 

     Ремонт пожежної сигналізації -

 

 

     Оформлення досвіду роботи педагогів ДНЗ № 189 для участі у конкурсі обласної виставки-презентації «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015» -

 

 

 

     Пошив костюмів для проведення свят -

 

    

 

     Придбання довідника "Організація харчування дітей в дошкільних навчальних закладах" -

 

 

     Заміна вхідних дверей та встановлення козирку над дверима - 

 

 

     Встановлення відливів - 

 

  

 

     Заміна козирка над вхідними дверима закладу -

 

 

     Заміна вхідних дверей для груп № 6 та № 7 - 

 

 

     Встановлення металевої двері на допоміжні приміщення закладу -

 

 

     Встановлення решіток на вікна костюмерної закладу - 

 

 

     Встановлення водоотводів -

 

  

 

     Постійний ремонт застарілого обладнання на харчоблоці закладу - 

 

    

 

     Заміна кранів на харчоблоці закладу -

 

  

 

     Придбання методичної літератури -

 

 

     Придбання наочного навчально-дидактичного матеріалу для проведення занять -

 

    

 

  

 

     Ремонт пилососів -

 

 

     Заміна аварійних труб -

 

    

 

     Постійна заміна патронів та ламп у світильниках в приміщеннях закладу -

 

  

 

     Завоз піску для ліквідації осідання ґрунту внаслідок аварії на водогоні -

 

  

 

    

 

  

 

     Утилізація дерев повалених внаслідок буревію - 

 

 

     Ліквідація залишків будівельного сміття на території закладу -

 

 

     Фарбування огорожі та обладнання - 

 

    

 

    

 

 Звіт 
завідувача Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу"
Дніпропетровської міської ради
Шведак Вікторії Анатоліївни
перед педагогічним колективом, батьками вихованців та громадськістю за 2013-2014 навчальний рік
 
     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». 
     Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 
     Завдання звітування: 
 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом. 
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом. 
 
     Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" Дніпропетровської міської ради знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Братів Трофимових, 60.
     Мова навчання: українська.
     Проектна потужність: 190 дітей.
     Станом на 31 травня 2014 року в закладі виховуються 292 дитини.
     Режим роботи закладу з 06.30 до 18.30.
     В закладі працюють 11 вікових груп:
 • 2 групи раннього віку;
 • 2 групи 4-го року життя;
 • 2  групи 5-го року життя;
 • 2 групи 6-го року життя;
 • 1 група різновікова;
 • 1 група для дітей з порушеннями психологічного розвитку;
 • 1 група для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема ДЦП.
     Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
 • Конституція України;
 • Закон України "Про освіту"
 • Закон України "Про дошкільну освіту"
 • Закон України "Про мови в Україні"
 • Закон України "Про охорону дитинства"
 • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"
 • Указ Президента України "Національна доктрина розвитку освіти"
 • Конвенція ООН Про права дитини
 • Постанова КМ України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 • Наказ МОН України від 11.08.2002 р. № 509 "Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах"
 • Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 "Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"
 • Наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
 • Наказ МОН України від 27.03.2006  N 240/165 "Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 • Наказ МОН та МОЗ України № 298/227 від 17.04.2006р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 • Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах»  
 • Наказ МОНМС України від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
 • Наказ МОНМС України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»
​     КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР здійснює свою діяльність відповідно власного Статуту та регламентується планом роботи, який складений на навчальний рік з 01.09.2013 до 31.05 2014, а також планом на оздоровчий період з 01.06.2014 до 31.08.2014 року. 
     Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
     Головною метою роботи ДНЗ № 189 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.
     Державні програми за якими будується навчально-виховний процес:
Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція);
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

 

     Заходи щодо впровадження інноваційних освітніх технологій:
     Освітній процес
 • Виконання чинних програм, вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні;
 • Методичне забезпечення процесу;
 • Рівень сформованості умінь і навичок у дітей за певними розділами програми.
     Розвиваюче середовище
 • Навчальні матеріали та посібники;
 • Оптимальність впливу;
 • Психологічна комфортність;
 • Санітарно-гігієнічні умови;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Естетичність.
     Взаємодія з батьками
 • Партнерство і співробітництво;
 • Інтерактивні методи і прийоми роботи з батьками.
​     Проектна діяльність
 • Відповідність меті і завданням ДНЗ;
 • Рівень обґрунтованості нововведень;
 • Інтерактивні методи і прийоми роботи з дітьми;
 • Результативність нововведень.
     Методична робота
 • Рівень професійної компетентності педагогів;
 • Інтерактивні методи і прийоми роботи з педагогами;
 • Підвищення кваліфікації;
 • Самоосвіта педагогічних працівників.

 

Кадрове забезпечення дошкільного закладу
     Навчання та розвиток дітей в закладі забезпечують 60 працівників - 27 педагогів, з них - завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, вчитель-логопед, 2 вчителя-дефектолога, 2 музичних керівника, інструктор з фізичного виховання, 2 керівника гуртка, 17 вихователів; 33 особи обслуговуючого персоналу.
     Упродовж звітного періоду чітко простежувалася тенденція щодо стабілізації  педагогічного колективу. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначалася позитивною результативністю.
     Станом на 01.06.2014 року у закладі існує вакансія медичної сестри з дієтичного харчування. 
     Завідувач ДНЗ - Шведак Вікторія Анатоліївна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи - 27 років, стаж роботи на посаді  - 8 років.
     Вихователь-методист - Івашина Анжела Володимирівна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи- 28 років, стаж роботи на посаді - 12 років.
     Завідувач господарством - Годованик Ольга Маркіянівна, освіта професійно-технічна, стаж роботи - 44 роки.

     Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань міста та семінари-практикуми району для вихователів та музичних керівників, курсів підвищення кваліфікації кадрів, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи в ВУЗах за спеціальністю "Дошкільне виховання". 

     У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план-графік курсової перепідготовки та атестації.
     Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135 «Про внесення Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 року за N 1417/23949. 
     Робота по атестації педагогічних працівників ведеться згідно плану та графіку. Педагоги, які атестуються, розробляють власні індивідуальні плани, узагальнюють досвіди роботи, проводять консультації, відкриті заходи тощо. 
     У 2013 – 2014 навчальному році всі педагоги підвищували свій професійний рівень: 40,6 % педагогів навчалися на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО. Вихователь Павлюкова О.П. закінчила Дніпропетровське педагогічне училище, керівник гуртка Мелікян Р.В., вихователь Чужба Я.В. навчаються в Бердянському державному педагогічному інституті. В кінці навчального року звільнилася Фурса Г.П. у зв'язку з переходом на інше місце роботи. На роботу була прийнята Юсупова А.М.
     Педагоги дошкільного закладу систематично працювали над вдосконаленням фахової майстерності: відвідували методичні об’єднання, продовжили роботу над узагальненням передового педагогічного досвіду з питання роботи з дітьми з особливими потребами в ДНЗ.
     У 2013 – 2014 навчальному році 12 педагогів підвищили свою кваліфікаційну категорію за результатами атестації. Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу. Рішенням атестаційної комісії закладу вихователю Хабібулліній Р.Р. була підтверджена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «вихователь-методист», вихователю-методисту Івашині А.В. була підтверджена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «старший вихователь», вчителю-логопеду Бабченко М.О. була підтверджена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «старший вчитель», вихователю Шведак В.А. була присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», музичному керівнику Столяровій О.П. була присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», вчителю-дефектологу Камбієвій О.В. була присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», вихователям Козловій О.Б., Арах В.О. був підтверджений 9 тарифний розряд та педагогічне звання «вихователь-методист», вихователям Стешенко Н.В., Лободі О.І., Фурсі Г.П. був підтверджений 9 тарифний розряд, вихователю Шморгуненко Н.М. був присвоєний 9 тарифний розряд.
     В процесі атестації педагоги провели ряд колективних переглядів, проведенні педагогічних рад, виступали на батьківських зборах, звітували щодо своєї професійної діяльності перед колективом. Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи, своєчасно велися протоколи засідань атестаційної комісії. 
     Предметом особливої уваги й турботи керівництва дошкільного навчального закладу є становлення молодих спеціалістів. На виконання наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 10.09.2008 №170-0/1 «Про організацію стажування молодих спеціалістів», з метою набуття практичного досвіду, підвищення професійного рівня ділових якостей та надання методичної допомоги молодим педагогам у дошкільному навчальному закладі видано наказ 11.09.2013 № 47/В «Про організацію в дошкільному закладі роботи з молодими спеціалістами, наставництво в 2013 – 2014 навчальному році». Цими наказами за молодими спеціалістами закріпляються досвідчені вихователі-наставники, вихователем-методистом розробляються план та заходи на виконання цих наказів. 
Робота з молодими спеціалістами дошкільного навчального закладу  ведеться відповідно до плану роботи. 

 

 

     У 2013 – 2014 навчальному році в дошкільному навчальному закладі працює чотири молодих спеціаліста. 
     В Комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)  № 189 комбінованого типу» Дніпропетровської міської ради постійно працює «Школа молодого спеціаліста» під керівництвом вихователя-методиста. Для визначення напрямків роботи «Школи молодого спеціаліста»  щороку проводиться діагностика професійної майстерності та компетентності молодих спеціалістів з питань дошкільної освіти. Основні завдання, зміст та результатом роботи «Школи молодого спеціаліста» є безперервне вдосконалення фахової освіти, педагогічної майстерності, компетентності з питань розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. 

 

Безпека життєдіяльності
     В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. В наявності інструкція з безпеки діяльності працівників ДНЗ під час навчально-виховного процесу (всі працівники ознайомлені під особистий підпис).
     В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та батьківських зборах і конференціях.
     Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою домагаюся від педагогів формування у вихованців гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчати дітей обачності, навичкам швидкої реакції в екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно проводяться Тижні безпеки, КВК, тематичні місячники, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників
     В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.
     Колективний договір регулює питання:
 • прийняття на роботу та звільнення працівників;
 • тарифікація та атестація працюючих;
 • складання графіку відпусток та встановлення їх тривалості;
 • питання нормування праці та преміювання працівників.
     В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ "Заохочення за успіхи в роботі", в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов'язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).
     Працівники закладу 2-чи на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.
     Лікарняний лист оплачується 5 днів за рахунок підприємства, решта за рахунок фонду соціального страхування.
     Медичний кабінет оснащений апаратом для вимірювання тиску, належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.
     Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям, постраждалим внаслідок ЧАЕС.
     Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2013 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.
     В ДНЗ № 189 -10 дітей з багатодітних родин; 2 дитини постраждалі внаслідок ЧАЕС.
     Сім'ям надавалися консультації практичного психолога та вчителя-логопеда.
     Для категорії цих дітей - 50% оплата за харчування.
     Пріоритетним напрямком роботи закладу залишається турбота про фізичний розвиток дітей, охорона та зміцнення їх здоров'я. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувалося через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров'язберігаючих технологій.
     Протягом 2013-2014 навчального року впроваджувався комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних та святкових днів. Придбані бактерицидні лампи для кварцювання приміщення під час захворюваності ГРВІ чи під час карантину. Заклад в достатній кількості забезпечений дезінфекуючими засобами (з супроводжуючим пакетом документів) для замочування посуду, вологого прибирання. Для забезпечення зниження захворюваності педагоги проводять щоденні прогулянки на свіжому повітрі, загартовуючі процедури:
 • ранкову гімнастику;
 • заняття з фізичної культури;
 • ходіння босоніж після сну по доріжці здоров'я;
 • гімнастику пробудження.
     Зміцненню здоров'я вихованців в закладі приділяється велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання. Традиційно, з 1 червня до 31 серпня заклад переводиться на літньо-оздоровчий режим роботи.
     Щорічно для дітей старшого дошкільного віку проводиться диспансеризація з залученням вузьких спеціалістів (лор, хірург, окуліст, стоматолог).
     1 раз на рік діти обстежуються на гельмінти.
     Проводяться профілактичні щеплення з письмового дозволу батьків.
     Лікар оглядає дітей раннього віку 1 раз на місяць, дітей садового віку 1 раз в квартал.
     Протягом року вчитель-логопед обстежує вихованців закладу та надає рекомендації і кваліфіковану допомогу.
 
Організація харчування вихованців в дошкільному закладі
     Робота з організації дітей в ДНЗ № 189 здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.02.2013 року № 202/165 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".
     Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.
     Одним з важливих моментів контролю за якістю харчування в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в Журналі обліку виконання натуральних норм харчування. На основі даних цього Журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.
     Щомісяця проводиться аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня. 
     Старша медична сестра Кособурова Г.А. веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід та якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом.
     В закладі здійснюється триразове харчування, згідно примірного двотижневого меню, з урахуванням весняно-літнього та осінньо-зимового періоду.
     Раціон харчування літнього меню розширюється свіжими салатами, соками, фруктами.
     Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.
     Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ № 189 ведеться на достатньому рівні.
     Подальші напрямки роботи:
 • постійне інформування батьків про стан харчування дітей в ДНЗ;
 • консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей.
 
Внесок керівника в організацію та здійснення навчально-виховного процесу
     Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування свідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних психічних процесів.
     Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. 
     Головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми, яка створена у закладі за останні роки. З цією метою у закладі у підзвітному навчальному році добре організована робота з наставництва.
     Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.
     В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялась розвитку зв'язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння програмових вимог з усіх розділів. 
     Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями "буква", "звук", "слово", "речення". У всіх дітей сформований інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів у слова. 
     Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитячий садок протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.
     27, 28 та 29 травня пройшли випускні вечори в старших групах № 6, № 7, № 10. На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань. І, звичайно ж, те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали створювати інтер'єри та дизайни групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами - дало позитивні плоди для наших з вами дітей.
     Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу
     З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу в 2013 – 2014 навчальному році педагогічний колектив КЗО «ДНЗ (ясла – садок) № 189 комбінованого типу» ДМР організував та провів певні заходи:
     1. З питання роботи з дітьми з особливими потребами:
         1.1. В рамках Листопадової акції «Здорова дитина - майбутнє України» участь у святі-змаганні «Азбука безпеки» спільно з ДНЗ № 244;
         1.2. Співпраця практичного психолога з батьками дітей з порушенням ОРА (тренінги, консультації, анкетування).
     2. Сумісні заходи з закладами мікрорайону: 
         2.1. Спортивне свято "Веселий футбол" сумісно з  ДНЗ № 336;
         2.2. Спортивне свято в рамках районної спартакіади сумісно з ДНЗ № 244;
         2.3. Спортивне свято "Повітряних кульок" сумісно з ДНЗ № 336.
     3. ІІІ місце у конкурсі «У дитячому садочку – як у барвистому віночку», що за всебічної підтримки Міністерства освіти і науки проходив на Освітньому порталі «ПедПРЕСА»;
     4. ІІІ місце у районному конкурсі «Кращий Web-сайт ДНЗ»;
     5. Участь закладу у «Фестивалі театрального мистецтва»;
     6. Участь у підготовці молодих спеціалістів в галузі освіти, співпраця з учбово – виробничим комбінатом.
     7. Відвідування закладу слухачами курсів ДОІППО, була представлена презентація «Літні форми оздоровлення дошкільників».
     8. Міське методичне об'єднання для вихователів міста Дніпропетровська "Використання інноваційних освітніх технологій для підготовки вихователів до роботи в умовах інклюзивного навчання";
     9. Проведення сумісних свят, розваг за участю батьків, вихователів, представників МЧС.
     10. Збагачення МТБ закладу, створення безпечних, комфортних, сучасних умов для здійснення  навчально – виховного процесу.
     11. Систематичне проведення консультацій, батьківських зборів, батьківського всеобучу.
     В цілому управлінська діяльність ДНЗ № 189 «Золотий ключик» була направлена на загальне керівництво усіма підрозділами закладу. Стиль керівництва базований на гуманному ставленні до всіх учасників навчально-виховного процесу, та дієвий контроль, сприяли успішній діяльності колективу в рішенні завдань дошкільного закладу.
 

Взаємодія з батьками

     Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, одним з основних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини».
     У статті 33 Закону України «Про освіту» звертається увага на те, що «дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім’єю».
     Одним із головних пріоритетів у практиці роботи дошкільного навчального закладу на сучасному етапі є співпраця з родиною.
У дошкільному навчальному закладі використовуються різні форми взаємодії дошкільного навчального закладу та родини.
     Колективні форми взаємодії з батьками: батьківські збори, батьківський всеобуч (на якому проводяться зустрічі з цікавими людьми), дні відкритих дверей, спільні родинні свята, ярмарки, конференції, звіти завідувача про роботу в дошкільному навчальному закладі.
     Групові форми взаємодії: батьківські збори в групах, семінари – тренінги для батьків, засідання «Школи здорової дитини», анкетування батьків, презентація кращого сімейного досвіду, сімейні газети, клуб «Сімейний ліцей».
     Індивідуальні форми взаємодії: консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу, консультативний пункт «За порадою до логопеда», психологічний пункт «Розмови наодинці», майстер-клас, папки-пересувки, інформаційні бюлетені.
     Використовуються наочно-інформаційні методи такі як: батьківські куточки в групах, інформаційні стенди та теки для батьків, запрошення, оголошення, вітання, скринька пропозицій. Педагоги творчо, нестандартно підійшли до питання обладнання батьківських куточків. Кожний інформативний куток має своє власне «обличчя», викликає зацікавлення у батьків. Естетичний вигляд кожного такого кутка задовольняє запитам оформлення приміщення. Інформативний матеріал змінюється систематично, тут висвітлюються актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, батьки знайомляться з психолого-педагогічними характеристиками того чи іншого вікового періоду.
     Батьки беруть участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків.

 

    

 

Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу
     Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в ДНЗ обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна і музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний; всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам, завдяки спільній роботі Вас, шановні батьки і вихователі груп.
     Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ:
на початку навчального року проводиться засідання батьківського комітету, де складається та затверджується бізнес-план на навчальний рік, порушуються клопотання до депутатів для надання фінансової допомоги у вирішенні питання покращення матеріально-технічної бази.
     Джерела фінансування:
     Бюджетні кошти йдуть на:
 • Оплату комунальних послуг (електроенергії, водопостачання, теплової енергії, телефону, вивіз сміття);
 • Заробітна плата, премія до Дня працівників освіти, оздоровлення дітей працівників та кошти на оздоровлення під час щорічної відпустки працівникам.
     У 2013-2014 навчальному році належна увага приділялась вдосконаленню розвивального предметно-ігрового середовища у кожній віковій групі, яке забезпечує індивідуальний розвиток пізнавальних здібностей, дає можливість залучити малюків до відкриття нових відомостей про предмети та явища навколишнього світу, стимулює їх до активної творчої діяльності. Основним напрямком роботи з дітьми вважаю забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного та фізичного розвитку.
Проведення ремонтних робіт протягом навчального року
Спонсорська благодійна допомога батьків

     Здійснено капітальний ремонт входу до групи № 8

 

  

 

     Встановлено металопластикові двері та вікна в роздягальні групи № 1

 

  

 

      Проведено ремонт каналізаційної системи в групі № 4

 

 

     Проведено капітальний ремонт костюмерної з заміною вікон на металопластикові

 

    

 

     Капітальний ремонт архіву закладу

 

 

 

     Доведено до ладу огорожу дошкільного закладу та обладнання на ігровому майданчику

 

    

 

     Пофарбовані пожежні сходи закладу.

 

  

 

     Оформлено виставку дитячих робіт

 

 

     Проведено ремонт напільного покриття в медичному кабінеті та коридорі закладу

 

  

 

     Була проведена заміна електричного двигуна м’ясорубки, ремонт електричної духової шафи та ремонт електричного котла на харчоблоці закладу.  Проведена часткова заміна каналізаційних та водопровідних труб в підвальному приміщенні дошкільного закладу. Підготовлені педагогічні посібники та наглядний і роздатковий матеріал до нового навчального року. Придбано методичну літературу на допомогу роботі вихователям, практичному психологу, в методичний кабінет.

     Був придбаний мультимедійний проектор та екран.

 

  

 

 

     Були придбані стенди з протипожежної безпеки

 

  

 

     Оформлений інформаційний куточок для батьків

 

 

     Встановлена "Скринька довіри"

 

 

     Пошив костюмів для святкових ранків

 

 

Велика та щира Вам подяка, дорогі батьки, від усього нашого колективу.

 

 Звіт 

завідувача Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу"

Дніпропетровської міської ради

Шведак Вікторії Анатоліївни

перед педагогічним колективом, батьками вихованців та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік

 

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю». 
     Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 
     Завдання звітування: 
 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом. 
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом. 
 

     Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" Дніпропетровської міської ради знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Братів Трофімових, 60.

     Мова навчання: українська.

     Проектна потужність: 190 дітей.

     Станом на 31 травня 2013 року в закладі виховуються 284 дитини.

     Режим роботи закладу з 06.30 до 18.30.

     В закладі працюють 11 вікових груп:

 • 2 групи раннього віку;
 • 2 групи 4-го року життя;
 • 3 групи 5-го року життя;
 • 2 групи 6-го року життя;
 • 1 група для дітей з порушеннями психологічного розвитку;
 • 1 група для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема ДЦП.

     Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституція України;
 • Закон України "Про освіту"
 • Закон України "Про дошкільну освіту"
 • Закон України "Про мови в Україні"
 • Закон України "Про охорону дитинства"
 • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"
 • Указ Президента України "Національна доктрина розвитку освіти"
 • Конвенція ООН Про права дитини
 • Постанова КМ України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 • Наказ МОН України від 11.08.2002 р. № 509 "Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах" 
 • Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 "Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"
 • Наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
 • Наказ МОН України від 27.03.2006  N 240/165 "Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 • Наказ МОН та МОЗ України № 298/227 від 17.04.2006р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 • Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах»   
 • Наказ МОНМС України від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
 • Наказ МОНМС України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

​     КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 189 комбінованого типу" ДМР здійснює свою діяльність відповідно власного Статуту та регламентується планом роботи, який складений на навчальний рік з 01.09.2012 до 31.05 2013, а також планом на оздоровчий період з 01.06.2013 до 31.08.2013 року. 

     Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

     Головною метою роботи ДНЗ № 189 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

     Державні програми за якими будується навчально-виховний процес:

 • Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція);
 • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі";
 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

 

     Заходи щодо впровадження інноваційних освітніх технологій:

     Освітній процес
 • Виконання чинних програм, вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні;
 • Методичне забезпечення процесу;
 • Рівень сформованості умінь і навичок у дітей за певними розділами програми.
     Розвиваюче середовище
 • Навчальні матеріали та посібники;
 • Оптимальність впливу;
 • Психологічна комфортність;
 • Санітарно-гігієнічні умови;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Естетичність.
     Взаємодія з батьками
 • Партнерство і співробітництво;
 • Інтерактивні методи і прийоми роботи з батьками.

​     Проектна діяльність

 • Відповідність меті і завданням ДНЗ;
 • Рівень обґрунтованості нововведень;
 • Інтерактивні методи і прийоми роботи з дітьми;
 • Результативність нововведень.
     Методична робота
 • Рівень професійної компетентності педагогів;
 • Інтерактивні методи і прийоми роботи з педагогами;
 • Підвищення кваліфікації;
 • Самоосвіта педагогічних працівників.

 

 

Кадрове забезпечення дошкільного закладу

     Навчання та розвиток дітей в закладі забезпечують 57 працівників - 27 педагогів, з них - завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, 2 вчителя-логопеда, 2 вчителя-дефектолога, 2 музичних керівника, інструктор з фізичного виховання, керівник гуртка, 17 вихователів; 29 осіб обслуговуючого персоналу.

     Упродовж звітного періоду чітко простежувалася тенденція щодо стабілізації  педагогічного колективу. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначалася позитивною результативністю.
     Станом на 01.06.2013 року у закладі існують 2 вакансії кухаря та вакансія медичної сестри з дієтичного харчування. 

     Завідувач ДНЗ - Шведак Вікторія Анатоліївна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи - 26 років, стаж роботи на посаді  - 7 років.

     Вихователь-методист - Івашина Анжела Володимирівна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи- 27 років, стаж роботи на посаді - 11 років.
     Завідувач господарством - Годованик Ольга Маркіянівна, освіта професійно-технічна, стаж роботи - 43 роки.

 

 

     Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань міста та семінари-практикуми району для вихователів та музичних керівників, курсів підвищення кваліфікації кадрів, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи в ВУЗах за спеціальністю "Дошкільне виховання".  

     Розпочали роботу щодо узагальнення передового педагогічного досвіду з питання впровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами в ДНЗ. 

     Вихователі приймали участь в розробці та впровадженні проектів з інноваційних методик, технологій за якими працювали групи.

     У 2012-2013 навчальному році двоє педагогів підвищили свою кваліфікаційну категорію за результатами атестації. Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу.

     Самоосвіта - одна з найважливіших форм безперервного підвищення кваліфікації педагогів в ДНЗ. Педагоги навчального закладу на початку навчального року склали індивідуальний план самоосвіти та вибрали теми, які були спрямовані на досягнення якісно нових результатів роботи.

     На допомогу педагогам, щоб робота із самоосвіти була успішною, у методичному кабінеті була організована виставка "Це цікаво знати".

 

 

Безпека життєдіяльності

     В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. В наявності інструкція з безпеки діяльності працівників ДНЗ під час навчально-виховного процесу (всі працівники ознайомлені під особистий підпис).

     В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та батьківських зборах і конференціях.

     Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою домагаюся від педагогів формування у вихованців гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчати дітей обачності, навичкам швидкої реакції в екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно проводяться Тижні безпеки, КВК, тематичні місячники, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників

     В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.

     Колективний договір регулює питання:

 • прийняття на роботу та звільнення працівників;
 • тарифікація та атестація працюючих;
 • складання графіку відпусток та встановлення їх тривалості;
 • питання нормування праці та преміювання працівників.
     В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ "Заохочення за успіхи в роботі", в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов'язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

     Працівники закладу 2-чи на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.

     Лікарняний лист оплачується 5 днів за рахунок підприємства, решта за рахунок фонду соціального страхування.
     Медичний кабінет оснащений апаратом для вимірювання тиску, належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.

     Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям, постраждалим внаслідок ЧАЕС.

     Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2012 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.
     В ДНЗ № 189 -10 дітей з багатодітних родин; 2 дитини постраждалі внаслідок ЧАЕС.
     Сім'ям надавалися консультації практичного психолога та вчителя-логопеда.
     Для категорії цих дітей - 50% оплата за харчування.

     Пріоритетним напрямком роботи закладу залишається турбота про фізичний розвиток дітей, охорона та зміцнення їх здоров'я. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувалося через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров'язберігаючих технологій.

     Протягом 2012-2013 навчального року впроваджувався комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних та святкових днів. Придбані бактерицидні лампи для кварцювання приміщення під час захворюваності ГРВІ чи під час карантину. Заклад в достатній кількості забезпечений дезінфекуючими засобами (з супроводжуючим пакетом документів) для замочування посуду, вологого прибирання. Для забезпечення зниження захворюваності педагоги проводять щоденні прогулянки на свіжому повітрі, загартовуючі процедури:
 • ранкову гімнастику;
 • заняття з фізичної культури;
 • ходіння босоніж після сну по доріжці здоров'я;
 • гімнастику пробудження.
     Зміцненню здоров'я вихованців в закладі приділяється велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання. Традиційно, з 1 червня до 31 серпня заклад переводиться на літньо-оздоровчий режим роботи.

     Щорічно для дітей старшого дошкільного віку проводиться диспансеризація з залученням вузьких спеціалістів (лор, хірург, окуліст, стоматолог).

     1 раз на рік діти обстежуються на гельмінти.
     Проводяться профілактичні щеплення з письмового дозволу батьків.
     Лікар оглядає дітей раннього віку 1 раз на місяць, дітей садового віку 1 раз в квартал.
     Протягом року вчитель-логопед обстежує вихованців закладу та надає рекомендації і кваліфіковану допомогу.
 

Організація харчування вихованців в дошкільному закладі

     Робота з організації дітей в ДНЗ № 189 здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.02.2013 року № 202/165 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".
     Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

     Одним з важливих моментів контролю за якістю харчування в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в Журналі обліку виконання натуральних норм харчування. На основі даних цього Журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

     Щомісяця проводиться аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня. 

Старша медична сестра Кособурова Г.А. веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід та якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом.

     В закладі здійснюється триразове харчування, згідно примірного двотижневого меню, з урахуванням весняно-літнього та осінньо-зимового періоду.

     Раціон харчування літнього меню розширюється свіжими салатами, соками, фруктами.
     Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.
     Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ № 189 ведеться на достатньому рівні.
     Подальші напрямки роботи:
 • постійне інформування батьків про стан харчування дітей в ДНЗ;
 • консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей.

 

Внесок керівника в організацію та здійснення навчально-виховного процесу

     Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування свідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних психічних процесів.

     Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. 

     Головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми, яка створена у закладі за останні роки. З цією метою у закладі у підзвітному навчальному році добре організована робота з наставництва.

     Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.

     В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялась розвитку зв'язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння програмових вимог з усіх розділів. 

     Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями "буква", "звук", "слово", "речення". У всіх дітей сформований інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів у слова. 
     Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитячий садок протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

     28, 29 та 31 травня пройшли випускні вечори в старших групах № 4, № 5, № 10. На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань. І, звичайно ж, те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали створювати інтер'єри та дизайни групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами - дало позитивні плоди для наших з вами дітей.

     Велика та щира Вам подяка, дорогі батьки, від усього нашого колективу.

 

Взаємодія з батьками

 • Загальні батьківські збори;
 • засідання батьківської ради;
 • залучення батьків до участі в святах присвячених 1 Вересня, осінньому ярмарку, "Святі осені", тижнях та місячниках "Здорова дитина - майбутнє України", конкурсі поробок та костюмів із сміття та інших святкових заходах закладу;
 • участь батьків у суботниках та Дні Довкілля;
 • виставки фото-робіт "Наш полк".

          

 

Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу

     Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в ДНЗ обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна і музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний; всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам, завдяки спільній роботі Вас, шановні батьки і вихователі груп.

     Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ:

на початку навчального року проводиться засідання батьківського комітету, де складається та затверджується бізнес-план на навчальний рік, порушуються клопотання до депутатів для надання фінансової допомоги у вирішенні питання покращення матеріально-технічної бази.
     Джерела фінансування:
     Бюджетні кошти йдуть на:
 • Оплату комунальних послуг (електроенергії, водопостачання, теплової енергії, телефону, вивіз сміття);
 • Заробітна плата, премія до Дня працівників освіти, оздоровлення дітей працівників та кошти на оздоровлення під час щорічної відпустки працівникам.
     У 2012-2013 навчальному році належна увага приділялась вдосконаленню розвивального предметно-ігрового середовища у кожній віковій групі, яке забезпечує індивідуальний розвиток пізнавальних здібностей, дає можливість залучити малюків до відкриття нових відомостей про предмети та явища навколишнього світу, стимулює їх до активної творчої діяльності. Основним напрямком роботи з дітьми вважаю забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного та фізичного розвитку.

Проведення ремонтних робіт протягом навчального року

Спонсорська благодійна допомога батьків

 

Виготовлення та встановлення вхідних дверей для груп № 6 та № 7 

 
   

 

     Заміна вхідної двері дошкільного закладу 

 

   

 

     Фарбування бесідок, обладнання майданчиків та огорожі ДНЗ 

 

   

 

     Постійний ремонт застарілого обладнання на харчоблоці закладу -

 

  

 

     Ремонт водонагріваючих баків на харчоблоці - 

 

  

 

      Ремонт та профілактика електрощитової закладу -

 

  

 

     Заміна вікна в групі № 1 -

 

 

     Ремонт овощесховища - 

 

 

Придбання, заміна та встановлення люків - 

 

  

 

  

 

     Заміна, виготовлення та встановлення вхідних дверей до груп № 2 та № 3 - 

 

  

 

     Група № 9 - заміна вікон -

 

   

 

Поліпшення матеріально-технічної бази закладу протягом навчального року

 

     Придбання та встановлення захисної сітки на вікна в спортивному залі - 

 

    

 

     Придбання методичної літератури -

 

   

 

   

 

      Виготовлення та встановлення "доріжки здоров'я" на території закладу -

 

   

 

     Придбання та встановлення шафи для хліба на харчоблоці ДНЗ -

 

 

     Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» був встановлений інформаційний стенд "Про доступ до публічної інформації" -     

 

 

     Придбання посуду та інвентарю для харчоблоку закладу -

 

    

 

    

 

  

 

      

 

     

 

       

 

     Пошив костюмів для святкових ранків - 

 

    

 

     

 

     Придбання пилососа для прибирання закладу -

 

 

     Розпочато оснащення приміщення для роботи кружка "Чарівні долоньки" - 

 

 

     Придбані магнітні дошки для демонстративного матеріалу -

 

 

     Придбаний та встановлений пожарний щит -

 

 

     Пошив костюмів для дітей для проведення новорічних святкових ранків -

 

    

 

    

 

      

 

     Придбання біксів - 

 

 

     Придбання роторозширювача та язикотримача - 

 

  

 

      Група № 1 - заміна ростової меблі (дитячі столи) -

 

   

 

     Перетяжка м'якої оббивки стільців закладу - 

 

       

 

 


1
2
3
4
5
6

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи