Програмно-методичне забезпечення

Основні напрямки роботи закладу в 2023 – 2024 навчальному році:

  • забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами;
  • впровадження в освітній процес STREAM-освіти;
  • здійснення корекційно-відновлювальної роботи;
  • психолого-педагогічна просвіта батьків вихованців;
  • збереження фізичного і психічного здоров’я дошкільників шляхом активації фізкультурно-оздоровчої діяльності.

 

Враховуючи досягнення, недоліки в роботі, запити батьків та державних вимог, педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ставить перед собою на новий навчальний рік такі завдання:
 
 
 
  1. Формувати духовні цінності особистості засобами соціально-громадянської компетентності у дітей дошкільного віку в контексті обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі НУШ (ІІІ етап).
  2. Забезпечити сприятливі умови для здійснення корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.
  3. Удосконалити роботу щодо збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників шляхом активації фізкультурно-оздоровчої діяльності в закладі дошкільної освіти та сім’ї.
 
 
 

Освітні програми, що реалізуються в КЗДО № 189 ДМР

та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція).

 

Комплексна освітня програма:
1. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" / О.І. Білан; за заг. ред. О.В. Низковської. - 256 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України . Лист МОН України від 23.05.2017 р. № 1/11-4988).

 

Освітні компоненти:
1. «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);
2. «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.)
3. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);
4. «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);
5. «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);
6. «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт. – Семизорова В.В.,  Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.);

 

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:
1. Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату (заг. ред.  Шевцова А. Г.).  
2. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (за заг. ред. - Сак Т. В.);
3. Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (авт. - Рібцун Ю. В.);
4. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  (авт. - Бартєнєва Л. І. ); 
5. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Рібцун Ю.В.).
 

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи