Інтерактивні технології розвитку мовлення

Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку
Розвиток мовлення — це не лише збагачення словника, формування звукової, граматичної культури та удосконалення зв'язного мовлення. Насамперед, це — розвиток вміння спілкуватися. Тому ми вчимо дітей робити повідомлення, пояснювати, переконувати, доповнювати, домовлятися, хвалити, надихати, дискутувати, вітати, слухати інших, користуватися вербальними та невербальними (міміка, жести, рухи) засобами виразності.

 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні поставив перед педагогами основне завдання — виховати особистість, яка успішно діє в різних життєвих ситуаціях. А здатність швидко адаптуватися до нових соціальних умов безпосередньо залежить від комунікативних умінь та навичок, достатній рівень яких дає дитині змогу самореалізуватися й адекватно діяти у соціальному оточенні.
Щоб навчити дитину оперувати своїми мовними знаннями, виховати ініціативну особистість з високим рівнем мовленнєвої творчості, потрібно використовувати у своїй роботі різні методи та прийоми мовленнєвого розвитку, зокрема:
 • лексичні та мовленнєві вправи;
 • задачки для міркування
 • інтерактивні методи — «дерево рішень», «мікрофон», метод багатоканальної діяльності тощо.

 

Лексичні та мовленнєві вправи
Одним із дієвих методів розвитку мовлення дошкільників є використання лексичних та мовленнєвих вправ. Це завдання практичного характеру для вправляння дітей в активному вживанні слів-означень, антонімів, створенні синонімічного ряду. Метою такого вправляння є розвиток словника:
 • збагачення його образними словами — золоте листячко; сонне дерево; шовкова травиця;
 • розкриття метафоричних образів — вітер гладив ниви; море заснуло; струмок гомонить; небо цвіте хмарами; небо обтрушує зорі в озерце.

 

Задачки для міркування
Троє  братів мають по одній сестрі. Скільки всього дітей у родині. Четверо .
З  трьох  звірів  один  не  колючий, другий  не їсть  меду, а  третій  хитрий  і не  боїться  бджіл. Назви  кожного  зі  звірів. ( ведмідь, лисичка ,їжак).

 

Використання інтерактивних методів навчання
Розвиток дитини, зокрема й мовленнєвий, відбувається лише у діяльності. Саме тому ми завжди створюємо умови, що стимулюють активність дітей. Так, організовуючи пізнавальну діяльність, слід використовувати різні методи інтерактивного навчання.
Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної, позитивної взаємодії всіх учасників. Використовуючи інтерактивні методи навчання, треба намагатися створити такі умови, щоб дитина мала змогу обговорювати проблеми з іншими, ставити запитання, активно діяти, шукати, досліджувати.

 

Метод розв'язання проблем або «дерево рішень» містить декілька етапів. Спочатку треба обрати проблему, яка не має однозначного розв'язання (ситуації з життя, епізоди казок), скажімо: «Що потрібно дереву для щастя?». Потім розглядаємо схему— «дерево рішень», у якій стовбур «дерева» — квадрат — позначає цю проблему, «гілки» — прямі лінії — шляхи її розв'язання, а «листочки» — кружечки — її рішення. Пропонуємо дітям, розбившись на підгрупи і спілкуючись між собою, знайти рішення обраної проблеми. Діти, досягнувши взаємної домовленості шляхом обговорення, знаходять своє рішення і малюють його на аркуші паперу: гніздо, метелика, пташку, дощик тощо. Після цього кожна підгрупа розміщує свій малюнок на «дереві рішень» і презентує його.

 

Треба вчити дітей вислуховувати кожного, хто хоче висловитись. Оцінюємо діяльність дітей лише позитивно. При оцінюванні ми не вживаємо слово «правильно», а кажемо: «цікаво», «незвичайно», «добре», «чудово», «оригінально», що стимулює дітей до подальших висловлювань.

 

Метод «мікрофон» — це різновид групового обговорення певної проблеми, що дає можливість кожній дитині висловитися у порядку черги, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку з приводу того, як, скажімо, привітати маму зі святом 8 Березня.
Часто ми використовуємо метод «мікрофон» у дидактичних іграх «Закінчи слово/речення», «Ланцюжок», «Коло компліментів» тощо. Учимо дітей дотримуватися певних правил:
 • говорити лише тоді, коли отримуєш уявний мікрофон;
 • говорити швидко і стисло;
 • не оцінювати висловлювання товаришів.

 

Розглядання картини слід проводити у такій послідовності:
 • виокремлення об'єктів, зображених на картині;
 • уявлення об'єктів через уявне сприймання їх різними аналізаторами.

 

Вихователь пропонує дітям:
Діти, уявіть себе справжніми дослідниками, яким подобається все вивчати, розглядати, слухати. Ваша рука легко може перетворитися на зорову (або слухову) трубу, її треба лише скласти так, щоб утворилася труба. Давайте спробуємо побачити крізь цю трубу та назвати тільки один предмет із зображених на картині.

 

Після того, як діти розглянули всі об'єкти, зображені на картині, запропонувати низку творчих завдань, як-от:
 • «прослухати» звуки картини через спеціальні уявні навушники;
 • вести віртуальні діалоги від імені зображених персонажів;
 • уявно «торкнутися» до картини, визначаючи тепло чи холодно, яка поверхня різних об'єктів (гладенька, шорстка тощо);
 • «відчути аромати» картини;
 • «вийти за межі зображеного» тощо.

 

Виконання цих творчих завдань забезпечує високий рівень інтелектуальної, емоційної, мовленнєвої активності, дає змогу вихователю протягом усього заняття підтримувати у дітей гарний настрій та інтерес до процесу сприймання.

 

У результаті використанням елементів ТРВЗ, які є основою розвивального навчання, у дошкільників зникає відчуття скутості, невпевненості, розвивається логічне мислення, пізнавальна активність, мовленнєва та загальна ініціатива.

 

Ігротека
Загальновідомо, що ігри допомагають дітям упоратися з величезним потоком інформації, яка необхідна для уміння орієнтуватися у навколишньому світі. Особливу увагу приділяйте іграм, які спрямовані на розвиток зв’язного мовлення, формування вмінь комунікативної діяльності у цілому та за допомогою невербальних засобів зокрема.

 

Гра "Показуха"
Діти діляться  на команди. Кожна команда задумує слово  і використовуючи невербальні  засоби, представляє це слово іншій команді, яка має його відгадати.

 

Гра "Ланцюжок"
Перша  дитина називає  об’єкт,  друга його властивості, третя  новий об’єкт з тими самими властивостями.  Наприклад.  Морква, морква солодка,  солодким  буває цукор, цукор білий, білим буває сніг.

 

Гра "Картина"
Усі  у колі. Дитина описує  картину  на  малюнку, потім  передає аркуш  з уявною картиною  іншому той продовжує  уявний опис .
 
Такі ігри розвивають кмітливість, учать дітей висловлювати будь-які, навіть найнесподіваніші, припущення, щоб знайти компромісний варіант розв'язання проблеми, як, скажімо, у грі «А що було б, коли б... ?». Вихователь пропонує дітям поміркувати і висловити свої припущення: «А що було б, коли б зникли всі дерева на Землі?», «А що було б, коли б хижі тварини у казках стали вегетаріанцями?» тощо.
 
Широко використовуйте у своїй роботі такі ігри, як «Що й навіщо?», «Що можна робити... (виделкою, гребінцем, піском)-?». Наприклад:
«Уявіть, як ще можна використати олівець (листок, грибок)?» — як указку, диригентську паличку, термометр, жезл .
Разом з усвідомленням поліфункціональності предмета у дітей розвивається уява, а уява, за висловлюванням Альберта Ейнштейна, важливіша за знання, тому що знання обмежені, уява ж охоплює все на світі, стимулює прогрес, є джерелом еволюції.
 
Лексичні та мовленнєві вправи
ЗАВДАННЯ: дібрати близькі за значенням слова (синоніми) до слів
занедужала — ...(захворіла)
одказує —... (відповідає)
тюпати —... (ходити)
палав — ... (горів)
канючити —... (просити)
теревенити—...(розмовляти)
рипнули —... (скрипнули)
говорити —... (промовляти)
плакати —... (ридати)
приголубити —... (пригорнути)
вештатися —... (бродити)
волає — ... (кричить)
 
ЗАВДАННЯ: замінити вираз близьким за значенням словом
Сильна метелиця — ... (хуртовина)
Велике нещастя — ... (горе)
Сильний дощ — ... (злива]
Повісити носа— ... (розстроїтися)
Стукнуло в голову – (пригадав)
Плутатися під ногами – (заважати)
Корчити дурника – (прикидатися)
Повісити носа – (розстроїтися)
 
ЗАВДАННЯ: завершити порівняння (метафору)
Небо синє, наче ... (море)
Повітря тепле, наче ... (парне молоко)
Сніг пухкий, наче ... (пух)
Річка блищить, наче ... (дзеркало)
Дівча гарне, наче ... (калина)
Ведмедик м'який, наче ... (подушка)
Плаття оранжеве, наче ... (апельсин)
Сік холодний, наче ... (лід)
 
ЗАВДАННЯ: сказати інакше
Срібні хмари — ... (сизі хмари)
Безхмарне дитинство —... (щасливе дитинство)
Срібне волосся — ... (сиве волосся)
Волошкові очі — ... (сині очі)
Щедрий урожай — ... (багатий урожай)
Золоте серце — ... (добре серце)
Золоті руки — ... (умілі руки)
Замилювати очі — ... (хитрувати)
Пекти раки — ... (червоніти від сорому)
Упасти з неба —... (несподівано з'явитися)
Язик свербить — ... (хочеться сказати)
Ані пари з уст — ... (мовчати)
Водити за ніс — ... (обманювати)
Клювати носом — ... (дрімати)
 
ЗАВДАННЯ: «відгадати» слова
пухнастий, пречистий, іскристий, холодний ... (сніг)
лютий, пекучий, тріскучий ... (мороз)
морозяний, сонячний, свіжий, короткий ... (день)
чисте, блакитне, безмежне... (небо)
прозора, джерельна, чиста... (вода)
чорна, снігова, важка, велика ... (хмара)
запашний, білий, смачний ... (хліб)
червоне, солодке, соковите ... (яблуко)
милозвучна, мелодійна, багата, рідна ... (мова)

 

ЗАВДАННЯ: «розфарбувати» слова:
весна — ... (зелена, блідо-голуба) :
ніч — ... (чорна, фіолетова, срібна)
метелик— ... (райдужний, червоний)
дощ — ... (срібний, прозорий)
троянда— ... (червона, оксамитова)
небо — ... (синє, блакитне, насуплено-сіре)
світанок — ... (ніжно-рожевий, прозоро-червоний, тремтливий, туманний)
сонце — ... (золоте, жовтогаряче, сліпучо-червоне, осяйно-блискуче)
ялинка— ... (зелена, смарагдова) ;
калина— ... (вогняна, соковито-червона)
ніч — ... (оксамитово-чорна, зоряно-синя, загадково-фіолетова)
підсніжник — ... (молочно-білий, весняно-світлий, тендітно-жовтоокий)

 

Вправа «Творці краси»
ЗАВДАННЯ: перетворити непоширені речення на поширені
Прилинула (на крилах) весна (весна-чарівниця). Махнула рукавом — і потекли (дзвінкі, жваві, веселі) струмки з-під снігу. Все прокидається від (зимового, глибокого, тривалого, міцного) сну. Паростки тягнуться до (ясного, золотого, теплого, весняного) сонця. (Весняні, веселі, кохані) Квіти підводять (тендітні) голівки. А сонце у (синьому, бездонному, глибокому, безхмарному) небі сміється. І цілує (зелену, молоду, несміливу) травичку та (ніжні, духмяні, чарівні) квіти. А квіти й розцвіли, (засміялися, моргнули сонцю).
 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи