Петриківський розпис

Важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення до народознавства — вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Дошкільників ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, пояснюють зв’язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують розуміння смислу життя, інтерес до родинних і народних традицій.

 

Прилучаючись до народознавства, діти поступово утверджуватимуться у думці, що кожен народ, у тому числі й український, має звичаї, які є спільними для всіх людей. Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, прислів’я, приказки, ігри, загадки тощо), розширюючи уявлення про народні промисли (вишивка, петриківський розпис, яворівська іграшка), вони поступово отримують більш-менш цілісне уявлення про втілену в художній і предметній творчості своєрідність українського народу. Водночас у дітей розширюються знання про характерні для рідного краю професії людей, про конкретних їх представників.

 

Сучасні концепції національного виховання наголошують на важливості національної спрямованості освіти, її органічної єдності з національною історією і традиціями, на збереженні і збагаченні культури українського народу.

 

Важливим завданням педагогічної науки і практики є забезпечення етнізації — природного входження дітей у духовний світ свого народу, нації як елементу загальнолюдської культури, позбавленого національної обмеженості та егоїзму. Моральна спрямованість цієї роботи вимагає єдності національного і загальнолюдського у формуванні національної самосвідомості, інтернаціональних почуттів дошкільників. Національне самовизначення особистості (віднесення себе до певної нації, відданість їй, любов та інтерес до всього національного) за такої умови не перероджується в національний егоїзм і негативне ставлення до інших націй, адже людина, яка має високу національну свідомість, поважатиме й інший народ.

 

В процесі виховання значну роль відіграє використання нових педагогічних технологій в умовах дошкільного навчального закладу, зокрема  засобами народно-декоративного мистецтва, яке за допомогою основних і нетрадиційних форм і методів роботи навчає дітей розуміти естетичну цінність виробів народно-декоративного мистецтва і ставитися до них як до духовних скарбниць народу і держави, спонукає до формування креативності, формує у дітей знання про український народ, виховує патріотичні цінності.

 

Повноцінному розвитку дошкільників нашого дошкільного закладу, формуванню у них естетичного ставлення, художньо-творчих здібностей в образотворчий діяльності сприяє робота гуртка з образотворчого мистецтва «Чарівні долоньки», який має на меті розвиток чуттєвого сприйняття світу, формування естетичного ставлення до нього, розвиток асоціативно-образного мислення, уяви, творчих здібностей. В роботі гуртка використовується національний Петриківський декоративний розпис Дніпропетровської області – який являє собою унікальний релікт безперервної національної традиції. 

 

Образотворча діяльність позитивно впливає на емоційну сферу дитини, акумулює життєву мудрість, оптимізм, енергію, дає великі можливості для естетичного і творчого розвитку. 
 

 

    

 

 

 

    

 

    

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи