Струни дитячої душі

Струни дитячої душі
Впровадження інноваційних методів інклюзивного навчання у формуванні духовних цінностей дітей з особливими потребами засобами мистецтва.
«Сфера духовного життя людини – це розвиток,
 формування  і задоволення його моральності,
 інтелектуальних і естетичних запитів 
і інтересів у процесі активної діяльності. 
 Джерелом духовного світу людини є 
матеріальний світ, об’єктивна дійсність і моральний досвід»
В.А. Сухомлинський

 

     Духовне відродження України, оновлення системи дошкільної освіти ставить перед нами завдання з формування високодуховної гармонійно розвиненої особистості. Розвиток особистості відбувається шляхом присвоєння елементів матеріальної та духовної культури.
     Прекрасне – вічне  джерело духовності, натхнення, творчості. Воно існує поряд з людиною, бо краса, яка не сприймається, мертва.
     Мистецтво відіграє величезну роль у формуванні духовно розвиненої особистості. Залучення дітей до мистецтва сприяє формуванню в них естетичної свідомості, збагачує їх духовно, дає можливість отримати цілісніше уявлення про навколишній світ.
     Діти з особливими потребами потребують нашої уваги, нашої особливої турботи, особливих умов. Ці діти можуть бути таким ж щасливими, як і кожні інші. Саме тому система корекційної роботи, яка впроваджується в дошкільному навчальному закладі спрямована на формування духовних цінностей засобами мистецтва для дітей з ДЦП.
У педагогів ДНЗ виникла нагальна потреба знайти інноваційні методи реабілітації даного захворювання через мистецтво. Корекційно спрямоване мистецтво є джерелом позитивних емоцій дитини, сприяє зародженню креативних мовленнєвих здібностей, активізує та прискорює корекцію різних порушень у її розвитку.
Фахівці в роботі з дітьми з ДЦП використовують різні види артотерапевтичних методик: музикотерапію, казкотерапію, ізотерапію, кінезіотерапію – залежно від характеру порушень у дітей, компенсаторних можливостей організму, насамперед центральної нервової системи, характеру та глибини паталогічного стану.
На музичних заняттях музичними керівниками використовуються  елементи системи К. Орфа, що надає змогу оптимально поєднувати кілька видів діяльності:логоритміку, спів, рух, гру на музичних інструментах. Педагоги вивчають з дітьми забавлянки з використанням рухових елементів: плескання в долоні, «тупотіння ніжками», імітування гри на дудочці…
     З особливим задоволення діти з особливими потребами вчаться розігрувати казки. За допомогою вчителя-логопеда вони супроводжують свої дії «озвученими» жестами та грою на шумових музичних інструментах. Озвучуючи персонаж діти через звуки вчаться передавати його характерні риси, настрій, особливості поведінки. Озвучення казки допомагає їм стати більш рішучішими, сміливішими, збагачується інтонаційне мовлення дітей, їхня діяльність набуває ознак невимушеності, емоційності. 
     Через використання ізотерапії розвиваємо у дітей чуйність до прекрасного, самостійність. Перед заняттям з образотворчої діяльності вихователь групи дітей з ДЦП використовує метод локальної гіпотермії для нормалізації тонусу м’язів, це дає  свої позитивні результати по формуванню технічних навичок, вплинуло на якість завдань з малювання. Під керівництвом вихователя з допомогою малюнка у дитини формується більш розчленоване, детальне сприймання предметів. Робота з малюнками не лише розширює світогляд дитини, а й сприяє розвиткові зорової фіксації, стійкості уваги. Для дитини з ДЦП важливо щоб малюнок був чіткий досить крупний і розташований в полі її зору.
Імаготерапія використовується з урахуванням індивідуальних можливостей дитини імітувати рухи: «Піймай метелика», «Бджілка»… При застосуванні кінезіотерапії фахівці вчать дітей плавно розмовляти, співвідносити слова з рухами, відчувати музичний ритм. Ці заняття сприяють розвитку координації, частково, рухового, зорового, слухового сприймання, яке має велике значення для опанування читання, письма, мовлення.
Дуже важливо наповнити розумове життя особливої дитини грою, казкою, красою навколишньої природи, творчим ставленням до довкілля.
     Завдяки інноваційним методам корекційного навчання і виховання діти починають розуміти свою унікальність, почуваються значущими й повноцінними особистостями.
 
Досвід роботи педагогів КЗО «ДНЗ (ясла-садок)№ 189
комбінованого типу» ДМР.
 
Нравится

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи